PIN-koodi kasutamine SIM-kaardi lukustamiseks

Kui kasutate telefoni SIM-kaardi PIN-koodi, saate takistada teisi teie Windows Phone'iga tegemast loata telefonikõnesid. Pärast SIM-kaardi PIN-koodi häälestamist palutakse teil sisestada see iga kord, kui telefoni käivitate.

SIM card

SIM-kaardi turvalisuse funktsiooni sisselülitamine

 1. Valige avakuval  Telefon 

  Phone Icon
   > Rohkem 
  More Icon
   > Sätted.

 2. Lülitage funktsioon SIM-kaadi turvalisus 

  Toggle On Icon
  sisse.

 3. Kui kuvatakse teade Sisestage SIM-kaardi PIN-kood, sisestage oma SIM-kaardi PIN-kood, tehes üht järgmistest toimingutest.

  • Kui häälestate telefoni SIM-kaardi PIN-koodi esimest korda, proovige sisestada 1234 ja puudutage nuppu Sisesta. Paljude SIM-kaartide levinuim PIN-kood on 1234. Kui see PIN-kood ei toimi, pöörduge õige vaike-PIN-koodi saamiseks oma mobiilsideoperaatori poole.
  • Kui olete oma SIM-kaardi jaoks juba PIN-koodi määranud (isegi kui SIM-kaart oli sel ajal teises telefonis), sisestage oma PIN-kood ja puudutage nuppu Sisesta. Kuvatakse teade SIM-kaardi PIN-kood on lubatud.


SIM-kaardi PIN-koodi sisestamine

 1. Kui SIM-kaardi turvalisuse funktsioon on sisse lülitatud, lülitage telefon sisse või taaskäivitage see.

 2. Kui teile kuvatakse teade Sisestage SIM-kaardi PIN-kood, sisestage PIN-kood ja puudutage nuppu Sisesta.

Hoiatus!

Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, blokeerib teie mobiilsideoperaator SIM-kaardi. Sel juhul pöörduge PIN-koodi avamisvõtme (PUK-koodi) saamiseks oma mobiilioperaatori poole. Kui sisestate vale PUK-koodi liiga palju kordi, blokeeritakse SIM-kaart jäädavalt ja teil tuleb mobiilioperaatorilt hankida uus SIM-kaart.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

 1. Valige avakuval  Telefon 

  Phone Icon
   > Rohkem 
  More Icon
   > Sätted.

 2. Kui SIM-kaardi turvalisuse funktsioon on sisse lülitatud, puudutage valikut Muuda SIM-kaardi PIN-koodi.

 3. Kui teile kuvatakse teade Sisestage praegune SIM-i PIN, sisestage õige PIN-kood ja puudutage nuppu Sisesta.

 4. Kui teile kuvatakse teade Sisestage uus SIM-kaardi PIN-kood, sisestage uus PIN-kood ja puudutage nuppu Sisesta.

 5. Kui teile kuvatakse teade Kinnitage uus SIM-kaardi PIN-kood, sisestage uus PIN-kood uuesti ja puudutage nuppu Sisesta.

  Lõpuks kuvatakse teade SIM-kaardi PIN-kood on muudetud.  

Atribuudid

Artikli ID: 11580 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Tagasiside