Kahe SIM-kaardiga telefoni kasutamine

Kahe SIM-kaardiga Windows Phone’is on teil mobiilsideühenduse kasutamisel rohkem valikuvõimalusi. Näiteks saate kasutatava SIM-kaardi valida selle põhjal, kumma kaardi puhul on mobiilandmeside hind soodsam või millises mobiilsidevõrgus on parem levi. Kahe SIM-kaardiga telefon aitab teil soovi korral ka oma töö ja eraelu lahus hoida – saate ühte SIM-kaarti kasutada tööasjade ajamiseks ja teist isiklikuks otstarbeks, kandes kaasas vaid ühte telefoni.

Kahe SIM-kaardiga telefonis on sellisel juhul avakuval kaks telefoni- ja kaks sõnumsidepaani, nii et saate helistamiseks või tekstsõnumi saatmiseks puudutada soovitud SIM-kaardi paani.

Start screen of a dual SIM phone

Kahe SIM-kaardiga Windows Phone’i kasutamisel saate SIM-kaartidele panna nime, et neil telefonis vahet teha, määrata mobiilandmeside jaoks kasutatava SIM-kaardi, hallata andmeühenduse kiirust või ühe SIM-kaardi hoopiski välja lülitada, kui soovite vältida selle kaardiga seotud ootamatuid tasusid.

SIM-kaartidele nime panemine

SIM-kaartide eristamiseks telefonis saate neile nime panna. Igale SIM-kaardile pandud nimi kuvatakse seejärel Windows Phone’i erinevate osades (sh telefoni- ja sõnumsidepaanidel, avakuval ning sätete jaotises Mobiilside+SIM).

 1. Puudutage rakenduseloendis valikuid Sätted 

  Settings Icon
   > Mobiilside+SIM > 1. SIM-kaardi sätted.

 2. Jaotises SIM 1tippige väljale SIM-kaardi nimi esimese SIM-kaardi nimi ja vajutage siis nuppu Tagasi 

  Back Icon
  .

 3. Puudutage valikut 2. SIM-kaardi sätted.

 4. Jaotises SIM 2 tippige väljale SIM-kaardi nimi teise SIM-kaardi nimi.

Mobiilandmesideühenduse jaoks kasutatava SIM-kaardi valimine

Saate valida, kumba SIM-kaarti kasutatakse mobiilandmesideühenduse jaoks. See võimaldab teil kulusid kokku hoida, valides väiksemate andmesidetasudega SIM-kaardi. Samuti võite SIM-kaarte kasutada vaheldumisi, et ajada töö- ja isiklikke asju.

 1. Puudutage rakenduseloendis valikuid Sätted 

  Settings Icon
   > Mobiilside+SIM.

 2. Puudutage valikut Andmeühenduse SIM-kaart ja seejärel valige SIM-kaart, mida soovite kasutada mobiilandmesideühenduse jaoks.

Helistamiseks SIM-kaardi valimine

 1. Puudutage avakuval selle SIM-kaardi telefonipaani, mida soovite helistamiseks kasutada.

  Phone Tiles image
        

 2. Puudutage valikut Klaviatuur 

  Dialpad Icon
  .

 3. Helistamiseks kasutatava SIM-kaardi vahetamiseks puudutage valikut 1 või 2 olenevalt sellest, kumba SIM-kaarti soovite kasutada.

 4. Valige number ja puudutage nuppu Kõne.

Tekstsõnumi saatmiseks SIM-kaardi valimine

 1. Puudutage avakuval selle SIM-kaardi sõnumsidepaani, mida soovite kasutada tekstsõnumi saatmiseks.

  Messaging Tiles image
        

 2. Puudutage valikut Uus 

  Plus Icon
  ja sisestage isiku mobiiltelefoninumber või nimi.

 3. Tekstsõnumi saatmiseks kasutatava SIM-kaardi vahetamiseks puudutage valikut 1 või 2 olenevalt sellest, kumba SIM-kaarti soovite kasutada.

 4. Tippige sõnum ja seejärel puudutage nuppu Saada 

  Dual Sim One Icon
   või 
  Dual Sim Two Icon
  .

Kontakti salvestamiseks SIM-kaardi valimine

 1. Puudutage avakuval valikuid Inimesed > Uus 

  Plus Icon
  .

 2. Puudutage käsku Salvesta asukohta ja seejärel puudutage seda SIM-kaarti, kuhu soovite kontakti salvestada.

 3. Tippige väljale Nimi isiku nimi.

 4. Sisestage ka isiku muud andmed ja seejärel puudutage nuppu Salvesta 

  Save Icon
  .

Atribuudid

Artikli ID: 11593 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside