Aku ja laadija ohutus

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C. Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahutavust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Võimaluse korral viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad ka järgmised juhised.

  • Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
  • Kui mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. See võib akut või teist eset kahjustada.
Eemaldatava tagakaanega seadmed.

Atribuudid

Artikli ID: 11732 – viimati läbi vaadatud: 18. mai 2016 – redaktsioon: 9

Tagasiside