Windowsi kõnetuvastuse käsud

Windows 10

Windowsi kõnetuvastuse funktsiooni abil saate arvutit juhtida ainult hääle abil, ilma et peaksite kasutama klaviatuuri või hiirt. Järgmistes tabelites on loetletud käsud, mida saate kasutada kõnetuvastusega.

Paksus kirjas sõnad või fraasid on näited. Asendage need sarnaste sõnadega, et saada soovitud tulemus.

Teavet selle kohta, kuidas kõnetuvastust esimest korda häälestada, vt teemast Kõnetuvastuse kasutamine.


Kõnetuvastuse üldkäsud

Tegevus Häälkäsk

Avakuva avamine

Start

Cortana avamine


Vajutage klahve Windows ja C

Otsingu avamine

Vajutage klahve Windows ja S

Rakenduses toimingu tegemine

Paremklõpsake; vajutage klahve Windows ja Z; vajutage klahve ctrl ja B

Üksuse valimine nime järgi

Fail; Start; Kuva

Üksuse või ikooni valimine

Klõpsa Prügikast; klõpsa Arvuti; klõpsa failinimi

Üksuse topeltklõpsamine

Topeltklõpsa Prügikast; topeltklõpsa Arvuti; topeltklõpsa failinimi

Avatud rakenduse aktiveerimine

Aktiveeri Paint; aktiveeri WordPad; aktiveeri programmi nimi; aktiveeri rakendus

Ühes suunas kerimine

Keri üles; keri alla; keri vasakule; keri paremale

Dokumenti uue lõigu või rea sisestamine

Uus lõik; uus rida

Dokumendist sõna valimine

Vali sõna

Sõna valimine ja parandamine

Paranda sõna

Kindlate sõnade valimine ja kustutamine

Kustuta sõna

Rakendatavate käskude loendi kuvamine

Mida ma saan teha?

Praegu saadaval olevate häälkäskude loendi värskendamine

Värskenda häälkäske

Kuulamisrežiimi sisselülitamine

Kuulamise alustamine

Kuulamisrežiimi väljalülitamine

Kuulamise lõpetamine

Kõnetuvastuse mikrofoniriba teisaldamine

Kõnetuvastuse teisaldamine

Mikrofoniriba minimeerimine

Kõnetuvastuse minimeerimine

Käsud dikteerimiseks

Tegevus Häälkäsk

Uue rea sisestamine dokumenti

Uus rida

Uue lõigu sisestamine dokumenti

Uus lõik

Tabelduskoha lisamine

Tabeldusklahv

Literaalsõna lisamine (nt saate lisada kirjavahemärgi asemel sõna „koma”)

Literaal sõna

Numbri numbrilise vormi sisestamine (nt numbri 3 sisestamine sõna kolm asemel)

Numeraal number

Kursori kindla sõna ette asetamine

Mine sõna ette

Kursori kindla sõna taha asetamine

Mine sõna taha

Järgmise sõna eest tühiku ärajätmine

Pole tühikut

Lause algusesse minemine

Mine lause algusse

Lõigu algusesse minemine

Mine lõigu algusse

Dokumendi algusesse minemine

Mine dokumendi algusse

Lause lõppu minemine

Mine lause lõppu

Lõigu lõppu minemine

Mine lõigu lõppu

Dokumendi lõppu minemine

Mine dokumendi lõppu

Praegusest dokumendist sõna valimine

Vali sõna

Praegusest dokumendist sõnavahemiku valimine

Vali sõnavahemik; vali alates sõna kuni sõna

Praegusest dokumendist kogu teksti valimine

Vali kõik

Mitme sõna valimine kursori asukoha eest

Vali eelmised 20 sõna; vali eelmised 10 sõna

Mitme sõna valimine kursori asukoha järelt

Vali järgmised 20 sõna; vali järgmised 10 sõna

Viimase dikteeritud teksti valimine

Vali see

Ekraani valiku tühjendamine

Tühjenda valik

Sõna esimese tähe suurtäheks muutmine

Suurtähed sõna

Sõna kõigi tähtede suurtähtedeks muutmine

Kõik suurtähed sõna

Sõna kõikide tähtede väiketähtedeks muutmine

Suurtähed puuduvad sõna

Järgmise arvu sõnade läbivalt suurtähestamine

Muuda järgmised 10 sõna suurtäheliseks

Järgmise arvu sõnade tähtede läbivalt väikeseks muutmine

Muuda järgmised 10 sõna väiketäheliseks

Eelmise lause kustutamine

Kustuta eelmine lause

Järgmise lause kustutamine

Kustuta järgmine lause

Eelmise lõigu kustutamine

Kustuta eelmine lõik

Järgmise lõigu kustutamine

Kustuta järgmine lõik

Valitud või viimati dikteeritud teksti kustutamine

Kustuta see

Klaviatuuri käsud

Tegevus Häälkäsk

Klahvi või klahvikombinatsiooni vajutamine

Vajuta klaviatuuri klahvi; vajuta A; vajuta suur B; vajuta tõstuklahvi (SHIFT) pluss A; vajuta juhtklahvi (CTRL) pluss A

Klaviatuuriklahvide vajutamine ilma sõna „Vajuta” ütlemata

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Kirjavahemärkide ja erimärkide käsud

Lisatav märk Häälkäsk

,

Koma

;

Semikoolon

.

Punkt; täpp; kümnendpunkt

:

Koolon

Jutumärkide algus; algusjutumärgid

Jutumärkide lõpp; lõpujutumärgid; lõpu pööratud komad

'

Ülakoma

'

Alguse üksikjutumärk

'

Lõpu üksikjutumärk

>

Märk Suurem kui

<

Märk Väiksem kui

/

Kaldkriips

\

Kurakriips

~

Tilde

@

Ätt-märk (kommertsmärk)

!

Hüüumärk; märk „!”

?

Küsimärk

#

Arvu sümbol; naela sümbol

$

Dollarimärk

%

Protsendimärk

^

Katusemärk

(

Algussulg; vasaksulg

)

Lõpusulg; paremsulg

_

Allkriips

-

Sidekriips; miinusmärk; poolitus

-

Mõttekriips

-

Emm-kriips

=

Võrdusmärk

+

Plussmärk

{

Alguslooksulg; vasak looksulg

}

Lõpulooksulg; parem looksulg

[

Algusnurksulg; vasak nurksulg

]

Lõpunurksulg; parem nurksulg

|

Püstkriips

:-)

Naerunägu

:-(

Kurb nägu

;-)

Silmapilgutus

Kaubamärgi osund

¾

Kolme neljandiku märk

¼

Ühe neljandiku märk

½

Poole märk

£

Naelsterlingi sümbol

&

Ampersand; ja-märk

*

Tärn

//

Kaksik-kaldkriips

`

Tagurpidi ülakoma

<

Vasak noolsulg

>

Parem noolsulg

±

Pluss-miinus märk

«

Vasak nurkjutumärk

»

Parem nurkjutumärk

×

Korrutusmärk

÷

Jagamismärk

¢

Sendi märk

¥

Jeeni märk

§

Paragrahvi märk

©

Autoriõiguse märk

®

Registreerimismärk, registreeritud kaubamärk

°

Kraadi märk

Lõigu märk

...

Ellips; mõttepunktid

ƒ

Funktsioonimärk


Windowsi ja rakenduste käsud

Tegevus Häälkäsk

Üksuse valimine nime järgi

Fail; Start; Kuva

Üksuse või ikooni valimine

Klõpsa Prügikast; klõpsa Arvuti; klõpsa failinimi

Üksuse topeltklõpsamine

Topeltklõpsa Arvuti; topeltklõpsa Prügikast; topeltklõpsa kausta nimi

Üksuse paremklõpsamine

Paremklõpsa Arvuti; paremklõpsa Prügikast; paremklõpsa kausta nimi

Akende minimeerimine töölaua kuvamiseks

Näita töölauda

Sellise üksuse valimine, mille nime te ei tea

Kuva numbrid (Aktiivse akna kõigi üksuste numbrid ilmuvad ekraanile. Üksuse valimiseks öelge üksusele vastav number.)

Nummerdatud üksuse valimine

19 OK; 5 OK

Nummerdatud üksuse topeltklõpsamine

Topeltklõpsa 19; topeltklõpsa 5

Nummerdatud üksuse paremklõpsamine

Paremklõpsa 19; paremklõpsa 5

Rakenduse avamine

Ava Paint; ava WordPad; ava rakenduse nimi

Avatud rakenduse aktiveerimine

Aktiveeri Paint; aktiveeri WordPad; aktiveeri rakenduse nimi; aktiveeri rakendus

Rakenduse sulgemine

Sule see; sule Paint; sule Dokumendid

Minimeerimine

Minimeeri see; minimeeri Paint; minimeeri Dokumendid

Maksimeerimine

Maksimeeri see; maksimeeri Paint; maksimeeri Dokumendid

Taastamine

Taasta see; taasta Paint; taasta Dokumendid

Lõikamine

Lõika seda; lõika

Kopeerimine

Kopeeri see; kopeeri

Kleepimine

Kleepimine

Kustutamine

Kustuta see; kustuta

Tagasivõtmine

Võta see tagasi; alusta otsast; võta tagasi

Ühes suunas kerimine

Keri üles; keri alla; keri paremale; keri vasakule

Lehekülgedel täpsele kaugusele kerimine

Keri alla 2 lehekülge; keri üles 10 lehekülge

Muudes ühikutes täpsele kaugusele kerimine

Keri üles 5; keri alla 7

Vormi- või rakenduseväljale minemine

Mine väljale välja nimi; mine väljale Teema; mine väljale Aadress; mine väljale Koopia


Hiire käsud

Tegevus Häälkäsk

Hiireruudustiku kuvamine

Hiireruudustik

Kursori teisaldamine suvalise hiireruudustiku ruudu keskele

Ruudu number; 1; 7; 9

Hiireruudustiku ruudu valimine

Klõpsa ruudu number

Hiirega lohistatava üksuse valimine

Ruudu number, kus üksus ilmneb (järgneva) märgiga; 3 märk; 7 märk; 9 märk

Hiireruudustiku asukoha valimine, kuhu soovite üksuse lohistada

Ruudu number, kuhu soovite üksuse lohistada (järgneb) klõps; 4 klõps; 5 klõps; 6 klõps


Atribuudid

Artikli ID: 12427 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Windows 10, Windows 7

Tagasiside