Interneti-ühenduste KKK

Ma ei saa mobiilandmesideühenduse kaudu Interneti-ühendust luua


Taaskäivitage telefon nii, et SIM-kaart on sisestatud (telefon laadib sätted SIM-kaardilt), ja proovige siis uuesti mobiilandmesideühendus luua (nt veebibrauseri rakenduse abil).

Kui te ei saa mobiilandmesideühenduse kaudu Interneti-ühendust luua

 1. Lubage oma telefonis mobiilandmesideühendus.
  Valige Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilside ja SIM (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Mobiilside + SIM) ja lülitage Andmeside sisse.
 2. Koduvõrgust väljaspool olles veenduge, et andmerändluse režiim oleks aktiveeritud.
  Valige Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilside ja SIM ja valige Andmerändluse suvandid > Rändlus (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Mobiilside + SIM ja valige Andmerändluse suvandid).
 3. Veenduge, et andmemahu piirang poleks täis.
  Andmekasutuse vaatamiseks valige Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Andmekasutus. Windows Phone 8-ga Lumia: nipsake avakuval vasakule rakenduseloendisse ja käivitage rakendus Andmesensor. Määrake sätte Piira andmete taustkasutust ja/või Piira andmete taustkasutust rändluse ajal väärtuseks Väljas.
 4. Küsige mobiilioperaatorilt, kas teie SIM-kaardil on aktiivne mobiilandmeside tellimus (Interneti-juurdepääs).

Kui mobiilandmesideühendus ikka ei tööta, proovige sisestada uued sätted käsitsi

Kui saate luua telefonis ühenduse Wi-Fi-võrguga või olete arvuti lähedal, proovige veebist otsida teavet oma mobiilioperaatori Interneti-sätete kohta. Sätete käsitsi lisamiseks tehke järgmist.

Windows 10-ga Lumia:

 1. valige Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiil ja SIM > SIM-kaardi sätted > Lisa Interneti pääsupunkti nimi.

Windows Phone 8-ga Lumia:
 1. 1. variant – valige Sätted > Pääsupunkt ja puudutage nuppu +.
 2. 2. variant: valige Sätted > Mobiilside + SIM > SIM-kaardi sätted > SIM ja puudutage valikut Lisa Interneti pääsupunkti nimi või lülitage Interneti pääsupunkti käsitsi häälestaminesisse.

Telefonil on probleeme Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel

 1. Taaskäivitage telefon, kontrollige Wi-Fi-ühenduse ikooni telefoni ekraanil ja liikuge parema signaali saamiseks Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.
 2. Veenduge, et telefon poleks akusäästurežiimis (Sätted > Süsteem > Akusäästja, Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Akusäästja).
 3. Wi-Fi-ühenduse korral keelake telefonis Bluetooth-ühendus (Sätted > Seadmed > Bluetooth, Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Bluetooth). Bluetooth ja Wi-Fi töötavad samas töösagedusvahemikus ning võivad teineteist segada.
 4. Kui te ei saa ühendust luua võrguga, mida olete varem kasutanud, proovige see võrk telefonist kustutada: Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Wi-Fi > Haldamine jaotises Teadaolevad võrgud, puudutage ja hoidke all võrgu nime ja puudutage siis nuppu Kustuta. (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Wi-Fi > Haldamine (täpsem), jaotises Teadaolevad võrgud, puudutage ja hoidke all võrgu nime ning seejärel valige Kustuta.) Võrgu kustutamine kustutab telefonis ka seotud sätted. Pärast seda valige võrkude loendist Wi-Fi-võrk ja proovige uuesti ühendus luua.
 5. Kui telefonis pole SIM-kaarti, sisestage SIM-kaart ning veenduge, et telefon poleks lennurežiimis. Kui telefonis pole SIM-kaarti, ei pruugi mõned riigikohased Wi-Fi-funktsioonid olla saadaval, kui telefon ei tea oma asukohta.
 6. Kontrollige, kas saate ühenduse luua muu Wi-Fi-võrguga (nt muu telefoni Interneti jagamise funktsiooni kaudu).
 7. Kasutage mobiilandmesidet ja vaadake, kas teie telefoni jaoks on saadaval uut tarkvara: puudutage valikuid Sätted > Värskendamine ja turvalisus > Telefoni värskendamine (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Telefoni värskendamine).

Kui te ei saa luua ühendust koduse Wi-Fi-võrguga

 1. Taaskäivitage ruuter (mõni ruuter tuleb aeg-ajalt 2 minutiks välja lülitada, et seade saaks end värskendada).
 2. Kontrollige, kas teie telefoni turvalise võrgu parool on õigesti konfigureeritud ja kas telefoni turbesätted vastavad koduse Wi-Fi-võrgu sätetele. Kui tõrge Vale parool kordub, logige oma raadiosidevõrgu ruuterisse sisse ja valige režiimi 802.11b/g/n asemel 802.11g . Seejärel taaskäivitage/lähtestage ruuter ja proovige uuesti ühendus luua.
 3. Veenduge, et teie Wi-Fi-võrk poleks konfigureeritud juurdepääsu filtreerima seadme MAC-aadressi põhjal. MAC-i põhise filtreerimise korral peab teie telefoni MAC-aadress olema lisatud filtrite loendisse. Telefoni MAC-aadressi leiate jaotisest Sätted > Süsteem > Teave > Lisateave (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Teave > Lisateave). See peaks olema ära toodud jaotises Seadme teave.
 4. Lülitage välja muud aktiivsed võrguteenused (nt video voogedastus ja veebimängud).
 5. Vaadake ruuteri tootetoe lehelt, kas teil on installitud uusim püsivara.

Kui te ei saa luua ühendust avaliku Wi-Fi-pääsupunktiga

 1. Kontrollige, kas avaliku Wi-Fi-pääsupunkti puhul on vajalik autentimine. Isegi kui Wi-Fi-võrk on avatud, on võimalik, et peate telefoni brauseris enne Interneti-ühenduse loomist sisestama kasutajanime ja parooli. Võimalik, et peate pärast autentimise ajalõpu möödumist uuesti autentima. Kui teilt autentimist ei küsita, katkestage ühendus ja looge ühendus Wi-Fi-võrguga uuesti: Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Wi-Fi (Windows Phone 8-ga Lumia: Sätted > Wi-Fi).
 2. Eeskätt just avalike Wi-Fi-pääsupunktide puhul võib juhtuda, et ühenduse kasutajate piirarv on täis. Oodake veidi ja proovige uuesti või otsige mõni muu Wi-Fi-pääsupunkt.
Atribuudid

Artikli ID: 12497 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside