Originaaltarvikud

Heakskiidetud tarvikute hankimiseks pöörduge edasimüüja poole.

Teie seadme jaoks on saadaval suur valik tarvikuid. Lisateavet leiate lehelt www.microsoft.com/mobile/accessories.

Praktilisi nõuandeid tarvikute kasutamiseks

  • Hoidke kõik tarvikud väikelaste käeulatusest eemal.
  • Tarviku toitejuhtme eraldamisel hoidke ja tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
  • Kontrollige regulaarselt, kas sõidukisse paigaldatud tarvikud on kindlalt oma kohal ja töökorras.
  • Mis tahes kompleksse autotarviku paigaldamise õigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Aku

Aku kõne- ja ooteaega saate vaadata mobiilsideseadme karbis olevast kasutusjuhendist.


Ainult Taiwani puhul: NCC telekommunikatsiooniseadmete halduseeskirjade punktide 12 ja 14 kohaselt:

ilma Riikliku Kommunikatsioonikomisjoni (NCC) loata ei tohi ükski ettevõte ega kasutaja muuta ühegi heakskiidetud vähese energiatarbega raadiosagedusseadme sagedust, suurendada selle edastusvõimsust või muuta selle algseid omadusi ja jõudlust.

Vähese energiatarbega raadiosagedusseadmed ei tohi mõjutada lennukite turvalisust ega häirida seadusjärgset sidet; kui see avastatakse, peab kasutaja seadme kasutamise kohe lõpetama.

Nimetatud seadusjärgne side tähendab raadiosidet, mida kasutatakse telekommunikatsiooniseaduse alusel. Vähese energiatarbega raadiosagedusseadmed peaksid taluma seadusjärgse side häireid või ISM-raadiolaineid kiirgavaid seadmeid.Atribuudid

Artikli ID: 13747 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 7

Tagasiside