Rakenduste kiirklahvid

Windows 10

Kiirklahvid on klahvikombinatsioonid või klahvid, mis võimaldavad teha toiminguid, mida tavaliselt tehakse hiirega.

Paljudes rakendustes (nt Fotod, Groove ja Kaardid) kuvatakse kiirklahvid kohtspikrina siis, kui hoiate hiirekursorit nupu kohal. Muudes rakendustes (nt Paint, WordPad ja Office) saate kiirklahvidega sildistatud käskude kuvamiseks vajutada klahvi Alt või F10 . Kui täht on menüüs allakriipsutatud, vajutage selle menüü-üksuse valimise asemel klahvi Alt ja allakriipsutatud täheklahvi. Näiteks Paintis uue pildi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + N.

Allpool on loetletud levinumad kiirklahvid, mida kasutatakse Windows 10-ga kaasas olevates Microsofti rakenduses (nt Microsoft Edge, kalkulaator, mänguriba, Groove, Kaardid, Paint, Fotod, Muusika ja telesaated ning WordPad).


Microsoft Edge'i kiirklahvid


KlahvidToiming
Ctrl + D
Praeguse saidi lisamine lemmikute või lugemisloendi hulka
Ctrl + I
Paani Lemmikud avamine
Ctrl + J
Paani Allalaadimised avamine
Ctrl + H
Paani Ajalugu avamine
Ctrl + P
Aktiivse lehe printimine
Ctrl + F
Lehelt otsimine
Alt + C
Cortana avamine
Ctrl + Shift + R
Lugemisvaatesse sisenemine
Ctrl + TUue vahekaardi avamine
Ctrl + Shift + TViimati suletud vahekaardi taasavamine
Ctrl + W või Ctrl + F4Aktiivse vahekaardi sulgemine
Ctrl + KVahekaardi dubleerimine
Ctrl + NUue akna avamine
Ctrl + Shift + PUue InPrivate-sirvimise akna avamine
Ctrl + tabeldusklahv (Tab)Järgmisele vahekaardile liikumine
Ctrl + Shift + TabEelmisele vahekaardile liikumine
Ctrl + 1, 2, 3 jneKonkreetse numbriga vahekaardile liikumine
Ctrl + 9Viimase vahekaardi aktiveerimine
Ctrl + plussmärk (+)Sissesuumimine (25%)
Ctrl + miinusmärk (–)Väljasuumimine (25%)
Ctrl + 0Suumitaseme lähtestamine
Tagasilükkeklahv või Alt + vasaknoolTagasiminek
Alt + paremnoolEdasiliikumine
F5 või Ctrl + RLehe värskendamine
EscLehe laadimise lõpetamine
Ctrl + L või F4 või Alt + DAadressiriba valimine
Ctrl + Shift + LAadressiriba päringu avamine uuel vahelehel
Ctrl + EOtsingupäringu avamine aadressiribal
Ctrl + sisestusklahv (Enter)Aadressiribale tipitava teksti algusse prefiksi www. ja lõppu sufiksi .com lisamine
Ctrl + klõpsLingi avamine uuel vahekaardil
Ctrl + Shift + klõpsamineLingi avamine uuel vahekaardil ja selle vahekaardi aktiveerimine
Alt + Shift + klõpsamineLingi avamine uues aknas 
Ctrl + Shift + M Veebimärkmete loomine
Ctrl + Alt + M Valitud sisu veebimärkmetesse kopeerimine
F12F12 arendusriistade avamine  
Ctrl + U Lähtekoodi kuvamine
F6 Veebilehe sisu ja aadressiriba sisu teravustamise sisselülitamine
F7 Nooltega sirvimise sisselülitamine aktiivsel vahekaardil
Ctrl + Shift + kustutusklahv Sirvimisandmete kustutamise valikute kuvamine


Kalkulaatori kiirklahvid


KlahvidToiming
Alt + 1
Standardrežiimi aktiveerimine
Alt + 2
Teadusliku režiimi aktiveerimine
Alt+3
Programmeerimisrežiimi aktiveerimine
Ctrl + M
Mällu salvestamine
Ctrl + P
Mällu lisamine
Ctrl + Q
Mälust eemaldamine
Ctrl + R
Mälust tühistamine
Ctrl + L
Mälu tühjendamine
F9Valige ±
RValige 1/x
@Ruutjuure arvutamine
KustutusklahvValige CE
Ctrl + HArvutamisajaloo sisse- või väljalülitamine
ÜlesnoolAjalooloendis ülesse liikumine
AllanoolAjalooloendis alla liikumine
Ctrl + Shift + DAjaloo tühjendamine
F3Valige DEG teaduslikus režiimis
F4Valige RAD teaduslikus režiimis
F5Valige GRAD teaduslikus režiimis
Ctrl + GValige 10x teaduslikus režiimis
Ctrl + OValige cosh (cos) teaduslikus režiimis
Ctrl + SValige sinh (sin) teaduslikus režiimis
Ctrl + TValige tanh (tan) teaduslikus režiimis
Shift + SValige sin-1 teaduslikus režiimis
Shift + OValige cos-1 teaduslikus režiimis
Shift + TValige tan-1 teaduslikus režiimis
Ctrl + YValige y√x teaduslikus režiimis
DValige Mod teaduslikus režiimis
LValige log teaduslikus režiimis
MValige dms teaduslikus režiimis
Valige ln teaduslikus režiimis
Ctrl + NValige ex teaduslikus režiimis
OValige cos teaduslikus režiimis
PValige Pi teaduslikus režiimis
QValige x2 teaduslikus režiimis
SValige sin teaduslikus režiimis
TValige tan teaduslikus režiimis
VValige F-E teaduslikus režiimis
Valige Exp teaduslikus režiimis
Y, ^Valige xy teaduslikus režiimis
#Valige x3 teaduslikus režiimis
;Valige Int teaduslikus režiimis
!Valige n! teaduslikus režiimis
F2Suvandi DWORD valimine programmeerimisrežiimis
F3Suvandi WORD valimine programmeerimisrežiimis
F4Suvandi BYTE valimine programmeerimisrežiimis
F5Suvandi HEX valimine programmeerimisrežiimis
F6Suvandi DEC valimine programmeerimisrežiimis
F7Suvandi OCT valimine programmeerimisrežiimis
F8Suvandi BIN valimine programmeerimisrežiimis
F12Suvandi QWORD valimine programmeerimisrežiimis
A-FSuvandi A-F valimine programmeerimisrežiimis
JSuvandi RoL valimine programmeerimisrežiimis
KSuvandi RoR valimine programmeerimisrežiimis
< Suvandi Lsh valimine programmeerimisrežiimis  
>Suvandi Rsh valimine programmeerimisrežiimis
%Suvandi Mod valimine programmeerimisrežiimis
|Suvandi Or valimine programmeerimisrežiimis
^Suvandi Xor valimine programmeerimisrežiimis
~Suvandi Not valimine programmeerimisrežiimis
&Operaatori And valimine programmeerimisrežiimis
TühikuklahvProgrammeerimisrežiimis biti väärtuse ümberlülitamine


Mänguriba kiirklahvid


KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv + G
Mänguriba avamine, kui mäng on avatud
Windowsi logoga klahv  + Alt + G
Viimase 30 sekundi salvestamine
Windowsi logoga klahv  + Alt + R
Salvestamise alustamine või lõpetamine
Windowsi logoga klahv  + Alt + Print Screen
Mängust kuvatõmmise tegemine
Windowsi logoga klahv  + Alt + T
Salvestamise taimeri kuvamine/peitmine


Groove'i kiirklahvid


 Klahvid Toiming
 Ctrl + P Esitamine või paus
 Ctrl + F Järgmise laulu esitamine
 Ctrl + B Praeguse laulu uuesti alustamine / eelmise laulu esitamine
 F9 Helitugevuse suurendamine
 F8 Helitugevuse vähendamine
 F7 Heli vaigistamine
 Ctrl + sisestusklahv (Enter) Üksuse valimine ja valikurežiimi sisenemine
 Ctrl + A Vali kõik
 Kustutusklahv Valitud üksus(t)e kustutamine
 Ctrl + Shift + P Valitud üksus(t)e esitamine
 Ctrl + T Korduse sisse- või väljalülitamine
 Ctrl + H Juhuesituse sisse- või väljalülitamine
 Ctrl + Q Otsing


Kaardirakenduse kiirklahvid


 Klahvid Toiming
NooleklahvidKaardi liigutamine soovitud suunas
Ctrl + pluss- või miinusklahv (+ või -)Sisse- või väljasuumimine
Ctrl + vasak- või paremnooleklahvPööramine
 Ctrl + üles- või allanooleklahvKallutamine
Klahvid + ja -Linnade 3D-vaates sisse- või väljasuumimine
Page Up või Page DownLinnade 3D-vaates kaugemale või lähemale liikumine
Ctrl + YAerovaate ja teevaate vaheldumisi aktiveerimine
Ctrl + HomePraeguse asukoha paigutamine kaardi keskele
Ctrl + DJuhiste hankimine
Ctrl + FOtsing
Ctrl + MAktiivse vahekaardi minimeerimine
Ctrl + PPrintimine
Ctrl + TLiikluse kuvamine või peitmine
TagasilükkeklahvTagasiminek
Ctrl + HJagamine
Ctrl + LFookuse kaardile viimine
Ctrl + WAktiivse vahekaardi sulgemine
Ctrl + tabeldusklahv (Tab)Järgmisele vahekaardile liikumine
Ctrl + Shift + TabEelmisele vahekaardile liikumine
Ctrl + SStreetside'i vaate kuvamine või peitmine
Ctrl + CLõikelauale kopeerimine


Rakenduse Filmid ja telesaated kiirklahvid


 Klahvid Toiming
 Alt + sisestusklahv (Enter)Täisekraanil esitamine
 EscTäisekraani sulgemine
 Sisestusklahv (Enter)Fookuses oleva üksuse valimine
Tühikuklahv
või
Ctrl + P
Esitamine või peatamine (kui video on fookuses)
Alt + vasaknooleklahv
või
Windowsi logoga klahv + tagasilükkeklahv 
Tagasiminek
Ctrl + TKordamise sisse- või väljalülitamine
F7Heli vaigistamine
F8Helitugevuse vähendamine
F9Helitugevuse suurendamine 


Rakenduse Paint kiirklahvid


KlahvidToiming
F11
Pildi kuvamine täisekraanrežiimis
F12
Pildi salvestamine uue failina
Ctrl + A
Kogu pildi valimine
Ctrl + B
Valitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + C
Valiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + E
Dialoogiboksi Atribuudid avamine
Ctrl + G
Ruudustiku kuvamine või peitmine
Ctrl + I
Valitud teksti seadmine kursiivi
Ctrl + NUue pildi loomine
Ctrl + OOlemasoleva pildi avamine
Ctrl + PPildi printimine
Ctrl + RJoonlaua kuvamine või peitmine
Ctrl + SPildi muudatuste salvestamine
Ctrl + UValitud teksti allajoonimine
Ctrl + VValiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + WDialoogiboksi "Suuruse muutmine ja kallutus" avamine
Ctrl + XValiku lõikamine
Ctrl + YMuudatuse uuesti tegemine
Ctrl + ZMuudatuse tagasivõtmine
Ctrl + plussmärk (+)Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra
Ctrl + miinusmärk (–)Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra
Ctrl + Page UpSissesuumimine
Ctrl + Page DownVäljasuumimine
Alt + F4Pildi ja selle Painti akna sulgemine
ParemnoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale
VasaknoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule
AllanoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla
ÜlesnoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles
Shift + F10Kontekstimenüü kuvamine


Rakenduse Fotod kiirklahvid


KlahvidToiming
Tühikuklahv (kogumis)
Üksuse valimine ja valikurežiimi sisenemine
Sisestusklahv Enter (valikurežiimist)
Üksuse valimine valikurežiimis
Tühikuklahv (foto vaatamisel)
Käskude kuvamine või peitmine
Tühikuklahv (video vaatamisel)
Video mängimine või peatamine
Nooleklahvid (kogumis)
Üles, alla, vasakule või paremale kerimine
Vasak või parem nooleklahv (üksikus üksuses või slaidiseansis)
Järgmise või eelmise üksuse kuvamine
Nooleklahvid (suurendatud fotol)
Fotos liikumine
Ctrl + plussmärk (+) või miinusmärk (–)Sisse- või väljasuumimine foto vaatamisel
Ctrl + 0Foto suumi lähtestamine
EscEelmisele kuvale naasmine
Ctrl + SSalvestamine
Ctrl + PPrintimine
Ctrl + C Kopeerimine
Ctrl + R (vaatamisel või redigeerimisel)Foto pööramine
E (foto vaatamisel)Foto täiustamine
Ctrl + Z (redigeerimisel)Muudatuste tagasivõtmine
Ctrl + Y (redigeerimisel)Muudatuste uuesti tegemine
Ctrl + / (redigeerimisel)Originaali vaatamine
Shift + nooleklahvid Kärbitud või valikulise fookusala suuruse muutmine
Ctrl + nooleklahvid Kärbitud või valikulise fookusala liigutamine  
F5 (üksuse vaatamisel)Slaidiseansi käivitamine
Alt + sisestusklahv (Enter)Faili info vaatamine
Ctrl + LLukustuskuvaks määramine
Ctrl + N (albumivaates) Uue albumi loomine
Ctrl + R (albumivaates) Albumi eemaldamine
Ctrl + D Valitud üksuste albumisse lisamine
Ctrl + U Valitud üksuste albumist eemaldamine


Rakenduse WordPad kiirklahvid


KlahvidToiming
F3
Otsitava teksti järgmise esinemiskorra otsimine dialoogiboksis Otsi
F12
Dokumendi salvestamine uue failina
Ctrl + 1
Ühekordse reasammu määramine
Ctrl + 2
Kahekordse reasammu määramine
Ctrl + 5
Pooleteistkordse reasammu määramine
Ctrl + A
Vali kõik
Ctrl + B
Valitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + CValiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + DMicrosoft Painti joonistuse lisamine
Ctrl + ETeksti joondamine keskele
Ctrl + FDokumendist teksti otsimine
Ctrl + HDokumendis teksti asendamine
Ctrl + IValitud teksti seadmine kursiivi
Ctrl + JTeksti rööpjoondamine
Ctrl + LTeksti joondamine vasakule
Ctrl + NUue dokumendi loomine
Ctrl + OOlemasoleva dokumendi avamine
Ctrl + PDokumendi printimine
Ctrl + RTeksti joondamine paremale
Ctrl + SDokumendi muudatuste salvestamine
Ctrl + UValitud teksti allajoonimine
Ctrl + VValiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + XValiku lõikamine
Ctrl + YMuudatuse uuesti tegemine
Ctrl + ZMuudatuse tagasivõtmine
Ctrl + võrdusmärk (=)Valitud teksti alaindeksiks tegemine
Ctrl + Shift + võrdusmärk (=)Valitud teksti ülaindeksiks tegemine
Ctrl + Shift + suurem kui (>)Fondisuuruse suurendamine
Ctrl + Shift + väiksem kui (<)Fondisuuruse vähendamine
Ctrl + Shift + AKõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks
Ctrl + Shift + LTäpi laadi muutmine
Ctrl + vasaknoolKursori viimine ühe sõna võrra vasakule
Ctrl + paremnoolKursori viimine ühe sõna võrra paremale
Ctrl + ülesnoolKursori viimine eelmisele reale
Ctrl + allanoolKursori viimine järgmisele reale
Ctrl + HomeDokumendi algusesse hüppamine
Ctrl + EndDokumendi lõppu hüppamine
Ctrl + Page UpÜhe lehe võrra üles liikumine
Ctrl + Page DownÜhe lehe võrra alla liikumine
Ctrl + kustutusklahvJärgmise sõna kustutamine
Alt + F4WordPadi sulgemine
Shift + F10Kontekstimenüü kuvamine

Täiendavad kiirklahvid

Windows 8.1


Operatsioonisüsteemis Windows 8.1 saab kasutada järgmisi kiirklahve.

Kalkulaatori kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalkulaatoriga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
F1
Kalkulaatori spikri avamine
F2
Arvutuste ajaloo muutmine
Alt+1
Standardrežiimi aktiveerimine
Alt+2
Teaduslikku režiimi lülitumine
Alt+3
Programmeerimisrežiimi aktiveerimine
Alt+4
Statistikarežiimi aktiveerimine
Alt + C
Kuupäevaarvutuste avamine
Ctrl + E
Kuupäevaarvutuste avamine
Ctrl + H
Arvutamisajaloo sisse- või väljalülitamine
Ctrl + L
Nupu MC vajutamine
Ctrl + M
Nupu MS vajutamine
Ctrl + P
Nupu M+ vajutamine
Ctrl + Q
Nupu M- vajutamine
Ctrl + R
Nupu MR vajutamine
Ctrl + U
Ühikuteisenduse avamine
Ctrl + Shift + D
Arvutuste ajaloo kustutamine
F9
Nupu +/– vajutamine
R
Nupu 1/× vajutamine
@
Ruutjuurenupu vajutamine
Del
Nupu CE vajutamine
Ülesnool
Arvutuste ajaloos ülespoole liikumine
Allanool
Arvutuste ajaloos allapoole liikumine
Esc
Nupu C vajutamine või arvutusajaloo redigeerimise peatamine
Sisestusklahv (Enter)
Uuestiarvutamine pärast arvutuste ajaloo muutmist
F3
Valiku Kraadid valimine teaduslikus režiimis
F4
Valiku Radiaanid valimine teaduslikus režiimis
F5
Valiku Goonid valimine teaduslikus režiimis
Ctrl + B
Nupu 3√x vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + G
Nupu 10x vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + O
Nupu cosh vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + S
Nupu sinh vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + T
Nupu tanh vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + Y
Nupu y√x vajutamine teaduslikus režiimis
D
Nupu Mod vajutamine teaduslikus režiimis
I
Nupu Inv vajutamine teaduslikus režiimis
L
Nupu log vajutamine teaduslikus režiimis
M
Nupu dms vajutamine teaduslikus režiimis
N
Nupu ln vajutamine teaduslikus režiimis
O
Nupu cos vajutamine teaduslikus režiimis
P
Nupu pi vajutamine teaduslikus režiimis
Q
Nupu x^2 vajutamine teaduslikus režiimis
S
Nupu sin vajutamine teaduslikus režiimis
T
Nupu tan vajutamine teaduslikus režiimis
V
Nupu F-E vajutamine teaduslikus režiimis
X
Nupu Exp vajutamine teaduslikus režiimis
Y
Nupu x^y vajutamine teaduslikus režiimis
#
Nupu x^3 vajutamine teaduslikus režiimis
;
Nupu Int vajutamine teaduslikus režiimis
!
Nupu n! vajutamine teaduslikus režiimis
F2
Suvandi Dword valimine programmeerimisrežiimis
F3
Suvandi Word valimine programmeerimisrežiimis
F4
Suvandi Byte valimine programmeerimisrežiimis
F5
Suvandi Hex valimine programmeerimisrežiimis
F6
Suvandi Dec valimine programmeerimisrežiimis
F7
Suvandi Oct valimine programmeerimisrežiimis
F8
Suvandi Bin valimine programmeerimisrežiimis
F12
Suvandi Qword valimine programmeerimisrežiimis
A-F
Nuppude A–F vajutamine programmeerimisrežiimis
J
Nupu RoL vajutamine programmeerimisrežiimis
K
Nupu RoR vajutamine programmeerimisrežiimis
<
Nupu Lsh vajutamine programmeerimisrežiimis
>
Nupu Rsh vajutamine programmeerimisrežiimis
%
Nupu Mod vajutamine programmeerimisrežiimis
|
Nupu Or vajutamine programmeerimisrežiimis
&
Nupu And vajutamine programmeerimisrežiimis
Tühikuklahv
Biti väärtuse ümberlülitamine programmeerimisrežiimis
A
Nupu Keskmine vajutamine statistikarežiimis
Ctrl + A
Nupu Ruutude keskmine vajutamine statistikarežiimis
S
Nupu Summa vajutamine statistikarežiimis
Ctrl + S
Nupu Ruutude summa vajutamine statistikarežiimis
T
Nupu Standardhälve vajutamine statistikarežiimis
Ctrl + T
Nupu Populatsiooni standardhälve vajutamine statistikarežiimis
D
Nupu CAD vajutamine statistikarežiimis


Kalendri kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalendrirakendusega töötamiseks.

KlahvidToiming
Ctrl+1 või Ctrl+D
Päevavaate kuvamine
Ctrl+2 või Ctrl+O
Töönädalavaate kuvamine
Ctrl+3 või Ctrl+W
Nädalavaate kuvamine
Ctrl+4 või Ctrl+M
Kuuvaate kuvamine
Ctrl + T või klahv HomePraeguse kuupäeva avamine
Page upKuu vaates eelmise kuu avamine
 
Nädala vaates eelmise nädala avamine
 
Päeva vaates kahe viimase päeva avamine
Ctrl + HKuu vaates eelmise kuu avamine
 
Nädala vaates eelmise nädala avamine
 
Päeva vaates kahe viimase päeva avamine
Page downKuu vaates eelmise kuu avamine
 
Nädala vaates eelmise nädala avamine
 
Päeva vaates kahe viimase päeva avamine
Ctrl + JKuu vaates eelmise kuu avamine
 
Nädala vaates eelmise nädala avamine
 
Päeva vaates kahe viimase päeva avamine
ParemnoolVaates järgmisele päevale liikumine
VasaknoolVaates eelmisele päevale liikumine
AllanoolVaates järgmisele tunnile liikumine
ÜlesnoolVaates eelmisele tunnile liikumine
EscTagasiminek
Ctrl + SSündmuse salvestamine või saatmine
Ctrl + P, valimine üles- ja allanooltegaSündmusele vastamine
Ctrl + DSündmuse kustutamine


Meilirakenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve meilirakendusega töötamiseks.

KlahvidToiming
Ctrl + R
Vastamine
Ctrl + Shift + R
Kõigile vastamine
Ctrl + F
Edasi
Ctrl + M
Üksuse teisaldamine mõnda teise kausta
Ctrl + JSõnumi vaheldumisi rämpspostiks ja mitte-rämpspostiks märkimine
Ctrl + Shift + UAinult lugemata sõnumite kuvamine
Ctrl + Shift + AKõigi sõnumite kuvamine
Ctrl + Shift + EKaustasuvandite kuvamine
Ctrl + ULugemata märkimine
Ctrl + QLoetuks märkimine
Ctrl + AKõigi sõnumite valimine
InsertVaheldumisi sõnumite lipuga märkimine ja neilt lipu eemaldamine
Ctrl + NUus sõnum
F5Sünkroonimine
Alt + BNupu Salakoopia aktiveerimine
Alt + CNupu Koopia aktiveerimine

Nõustumine
Alt + DKeeldumine
Alt + TNupu Adressaat aktiveerimine

Ebalevalt nõustumine
Alt + VKutse kalendris avamine
Alt + SSõnumi saatmine
Alt + iManuse lisamine
Ctrl + Shift + FFondi valimine
Ctrl + tühikuklahvVormingu tühjendamine
Ctrl + YUuesti tegemine
F4Uuesti tegemine
Ctrl + [Fondisuuruse ühe punkti võrra suurendamine
Ctrl + ]Fondisuuruse ühe punkti võrra vähendamine
Ctrl + Shift + ,Fondisuuruse suurendamine
Ctrl + KLingi lisamine
Ctrl + EKeskele
Ctrl + LVasakule
Ctrl + RParemale
Ctrl + Shift + LTäpploend
Ctrl + MTaande lisamine teksti valimisel
Ctrl + Shift + MTaane vasakule
Tabeldusklahv või Shift + tabeldusklahvTaane paremale/vasakule, kui tekst on valitud või fookus on loendis
Ctrl + 'Diakriitik
Ctrl + ,Sedii
Ctrl+Shift+6Tsirkumfleks
Ctrl + Shift + ;Treema
Ctrl + ` Graavis
Ctrl+Shift+7Ligatuur
Ctrl+Shift+2Ring 
Ctrl + /Ettepoole suunatud kaldkriipsuga rõhumärk
Ctrl + Shift + `Tilde
Alt+Ctrl+Shift+1Pööratud hüüumärk
Alt + Ctrl + Shift + /Pööratud küsimärk


Rakenduse Inimesed kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab rakenduse Inimesed kiirklahve.

KlahvidToiming
Ctrl + N
Kontakti lisamine
Ctrl + S
Muudatuste salvestamine
Kustutusklahv
Kontakti kustutamine
Ctrl + F
Kontakti lemmikuks muutmine
Ctrl+Shift+1Kontakti lisamine avakuvale
EscTagasiminek 
Home-klahvKontaktiloendi algusse liikumine
Page downKontaktiloendis edasi liikumine
Page up Kontaktiloendis tagasi liikumine
Lõpuklahv (End) Kontaktiloendi lõppu liikumine


Sõnumside kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve sõnumside rakendusega töötamiseks.

KlahvidToiming
Ctrl + N
Uue vestluse alustamine
Ctrl + N
Inimeste valimine
Ctrl + E
Emotikoni valimine
Ctrl + >
Järgmine vestlus
Ctrl + <Eelmine vestlus


Rakenduse Paint kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve rakendusega Paint töötamiseks.

KlahvidToiming
F1
Programmi Paint spikri avamine
F11
Pildi kuvamine täisekraanrežiimis
F12
Pildi salvestamine uue failina
Ctrl + A
Kogu pildi valimine
Ctrl + BValitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + CValiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + EDialoogiboksi Atribuudid avamine
Ctrl + GRuudustiku kuvamine või peitmine
Ctrl + IValitud teksti seadmine kursiivi
Ctrl + NUue pildi loomine
Ctrl + OOlemasoleva pildi avamine
Ctrl + PPildi printimine
Ctrl + RJoonlaua kuvamine või peitmine
Ctrl + SPildi muudatuste salvestamine
Ctrl + UValitud teksti allajoonimine
Ctrl + VValiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + WDialoogiboksi Suuruse muutmine ja kallutus avamine
Ctrl + XValiku lõikamine
Ctrl + YMuudatuse uuesti tegemine
Ctrl + ZMuudatuse tagasivõtmine
Ctrl + plussmärk (+)Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra
Ctrl + miinusmärk (–)Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra
Ctrl + Page UpSissesuumimine
Ctrl + Page DownVäljasuumimine
Alt (või F10) Klahvispikrite kuvamine
Alt + F4Pildi ja selle Painti akna sulgemine
ParemnoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale
VasaknoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule
AllanoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla
ÜlesnoolValiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles
Shift + F10 Praeguse kiirmenüü kuvamine


Rakenduse Reader kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid rakendusega Lugeja töötamiseks.

KlahvidToiming
F8
Kahelehelise paigutuse kasutamine
Ctrl + R
Faili pööramine 90 kraadi päripäeva
Ctrl + F
Failist teksti otsimine
F7
Klaviatuuri valikurežiimi kasutamine
Ctrl + PFaili printimine
Ctrl + OFaili avamine
Ctrl + WFaili sulgemine
Ctrl + MRakenduse Lugeja avaleht


Kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

KlahvidToiming
Ctrl + Alt + Home
Rakenduseribade vahetamine kaugarvuti ja kohaliku arvuti vahel
Ctrl + Alt + vasaknool
Vaatega eelmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)
Ctrl + Alt + paremnool
Vaatega järgmisse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)
Ctrl + Alt + ülesnool
Vaatega esimesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)
Ctrl + Alt + allanoolVaatega viimasesse seanssi liikumine (seansi vaatamisel)


Rakenduse OneDrive kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve rakendusega OneDrive töötamiseks.

KlahvidToiming
Ctrl + A
Vali kõik
Ctrl+Alt+1
Vaate muutmine (üksikasjad/pisipildid)
Ctrl + U
Üleslaadimine
Ctrl + Shift + N
Uus kaust
EscValiku tühjendamine
Ctrl + OAvamine prorgammiga
Ctrl + Alt + OKausta vaatamine
Ctrl + Shift + VKopeerimine
Ctrl + Shift + YJäädvustused
Ctrl + SAllalaadimine
Alt + ülesnoolÜlespoole liikumine
F2Ümber nimetamine
F5Värskendamine


Windows Journali kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid Windows Journaliga töötamiseks.

KlahvidToiming
F1
Päeviku spikri avamine
F5
Märkmeloendi värskendamine
F6
Märkmeloendi ja märkme vahel liikumine
F11
Märkme kuvamine täisekraanrežiimis
Ctrl + AKõigi lehekülje üksuste valimine
Ctrl + CValiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + FFailist teksti otsimine
Ctrl + GLeheküljele liikumine
Ctrl + NUue märkme loomine
Ctrl + OViimati kasutatud märkme avamine
Ctrl + PMärkme printimine
Ctrl + SMärkme muudatuste salvestamine
Ctrl + VValiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + XValiku lõikamine
Ctrl + YMuudatuse uuesti tegemine
Ctrl + ZMuudatuse tagasivõtmine
Alt + F4Märkme ja selle päevikuakna sulgemine
Ctrl + Shift + CMärkmeloendis veerupäiste kiirmenüü kuvamine
Ctrl + Shift + VMärkme teisaldamine kindlasse kausta


Rakenduse WordPad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid WordPadiga töötamiseks.

KlahvidToiming
F1
WordPadi spikri avamine
F3
Otsitava teksti järgmise esinemiskorra otsimine dialoogiboksis otsi
F10
Klahvispikrite kuvamine
F12
Dokumendi salvestamine uue failina
Ctrl + 1Ühekordse reasammu seadmine
Ctrl + 2Kahekordse reasammu seadmine
Ctrl + 5Pooleteistkordse reasammu seadmine
Ctrl + AKogu dokumendi valimine
Ctrl + BValitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + CValiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + DMicrosoft Painti joonistuse lisamine
Ctrl + ETeksti joondamine keskele
Ctrl + FDokumendist teksti otsimine
Ctrl + HDokumendis teksti asendamine
Ctrl + IValitud teksti seadmine kursiivi
Ctrl + JTeksti rööpjoondamine
Ctrl + LTeksti joondamine vasakule
Ctrl + NUue dokumendi loomine
Ctrl + OOlemasoleva dokumendi avamine
Ctrl + PDokumendi printimine
Ctrl + RTeksti joondamine paremale
Ctrl + SDokumendi muudatuste salvestamine
Ctrl + UDokumendi muudatuste salvestamine
Ctrl + VValiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + XValiku lõikamine
Ctrl + YMuudatuse uuesti tegemine
Ctrl + ZMuudatuse tagasivõtmine
Ctrl + =Valitud teksti alaindeksiks tegemine
Ctrl + Shift + =Valitud teksti ülaindeksiks tegemine
Ctrl + Shift + >Fondisuuruse suurendamine
Ctrl + Shift + <Fondisuuruse vähendamine
Ctrl + Shift + AKõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks
Ctrl + Shift + LTäpi laadi muutmine
Ctrl + vasaknoolKursori viimine ühe sõna võrra vasakule
Ctrl + paremnoolKursori viimine ühe sõna võrra paremale
Ctrl + ülesnoolKursori viimine eelmisele reale
Ctrl + allanoolKursori viimine järgmisele reale
Ctrl + HomeDokumendi algusesse hüppamine
Ctrl + EndDokumendi lõppu hüppamine
Ctrl + Page UpÜhe lehe võrra üles liikumine
Ctrl + Page DownÜhe lehe võrra alla liikumine
Ctrl + kustutusklahvJärgmise sõna kustutamine
Alt + F4WordPadi sulgemine
Shift + F10Praeguse kiirmenüü kuvamine

Täiendavad kiirklahvid

Atribuudid

Artikli ID: 13805 – viimati läbi vaadatud: 11. okt 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside