Klaviatuuri kasutamise lihtsustamine Windows 7-s

Saate kasutada klaviatuuri hiire juhtimiseks ja kindlat tüüpi klahvikombinatsioonide sisestamise lihtsustamiseks.

Neid sätteid saate kohandada lehel Klaviatuuri kasutamise lihtsustamine alal Hõlbustuskeskus.

 1. Klõpsake nuppu Start 
  Nupu Start pilt
  , suvandit Juhtpaneel, Hõlbustus, Hõlbustuskeskus ja seejärel suvandit Klaviatuuri kasutamise lihtsustamine
 2. Valige soovitud suvandid.
  • Lülita hiireklahvid sisse. See suvand määrab hiireklahvid käivituma Windowsi sisselogimisel. Hiire kasutamise asemel saate kursori nihutamiseks kasutada klaviatuuri nooleklahve või numbriklahvistikku.
  • Lülita nakkeklahvid sisse. See suvand määrab nakkeklahvid käivituma Windowsi sisselogimisel. Kolme klahvi korraga vajutamise asemel (näiteks Windowsi sisselogimiseks koos klahvide Ctrl, Alt ja Delete vajutamisel) saate kasutada ühte klahvi, lülitades nakkeklahvid sisse ja kohandades sätteid. Nii saate vajutada muuteklahvi ja lasta sel jääda aktiivseks kuni mõne muu klahvi vajutamiseni.
  • Lülita ümberlülitusklahvid sisse. See suvand määrab ümberlülitusklahvid käivituma Windowsi sisselogimisel. Ümberlülitusklahvid võivad esitada heli iga kord, kui vajutate suurtähelukku (Caps Lock), numbrilukku (Num Lock) või kerimislukku (Scroll Lock). Need helid aitavad vältida klahvi tahtmatust vajutamisest tekkida võivaid probleeme.
  • Lülita filterklahvid sisse. See suvand määrab filterklahvid käivituma Windowsi sisselogimisel. Saate seadistada Windowsi eirama klahvivajutusi, mis esinevad kiirelt üksteise järel või klahvivajutusi, mida hoitakse tahtmatult mitu sekundit all.
  • Jooni alla klaviatuuri otseteed ja juurdepääsuklahvid. See suvand lihtsustab klaviatuurile juurdepääsu dialoogiboksides, tuues juurdepääsuklahvid neis olevate juhtelementide puhul esile. Lisateavet kiirklahvide kohta leiate jaotisest Kiirklahvid.
  • Takista akende automaatset paigutamist, kui need nihutatakse ekraani serva. See suvand väldib akende automaatset suuruse muutmist ja dokkimist ekraani servadesse nende seal liigutamisel.
Atribuudid

Artikli ID: 14202 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Tagasiside