Jutustaja loetava teksti kuulamine

Windows 8.1

Jutustaja käivitamiseks on mitu võimalust. Levinud on järgmised neli viisi.
Vaadake videot selle kohta, kuidas lasta jutustajal teksti ette lugeda. (Oma keele tiitrite kuvamiseks puudutage või klõpsake nuppu Tiitrid
Sule
.)

Jutustaja on ekraaniluger, mis loeb kuvatavat teksti ette ja kirjeldab sündmusi (nt tõrketeateid), et saaksite kasutada arvutit ka ilma kuvata.


Jutustaja käivitamine

Jutustaja käivitamiseks on mitu võimalust. Levinud on järgmised neli viisi.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi ja sisestusklahvi Enter.
 • Tahvelarvutis vajutage korraga Windowsi logoga nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.
 • Koputage või klõpsake sisselogimiskuva vasakus allnurgas nuppu Hõlbustus
  Hõlbustusnupp
  ja valige jutustajafunktsioon.
 • Nipsake ekraani paremast servast keskkoha poole, puudutage nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu Sätted ja seejärel käsku Muuda arvutisätteid.) Koputage või klõpsake nuppu Hõlbustus, koputage või klõpsake nuppu Jutustaja ja siis nihutage jaotises Jutustaja olevat liugurit, et jutustajafunktsioon sisse lülitada.

Jutustaja sulgemine

Jutustaja sulgemiseks on mitu võimalust. Levinumad on järgmised kaks otseteed.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi ja sisestusklahvi Enter.
 • Tahvelarvutis vajutage korraga Windowsi logoga nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu.


Uued puuteliigutused

Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 sisaldavad levinud käskude jaoks uusi toiminguid ja uusi asukohti. Järgmised põhižestid ehk liigutused aitavad teil alustada.

PuuteliigutusTegevus
Libistage sõrme ekraani paremast servast keskkoha pooleTuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.
Libistage sõrme ekraani vasakust servast keskkoha pooleRakenduste vaheldumisi aktiveerimine, tõmme ekraani servale ja sulgemine.
Libistage sõrme ekraani üla- või allservast keskkoha pooleRakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.


Uued kiirklahvid

Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 sisaldavad ka uusi kiirklahve. Siit leiate ülevaate nendest, mida võib sagedamini vaja minna.

KiirklahvTegevus
Windowsi logoga klahv‌  + C Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.
Windowsi logoga klahv‌  + Z Rakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.
Windowsi logoga klahv‌  + punktRakenduste tõmme ekraani servale.
Windowsi logoga klahv‌  + tabeldusklahv (Tab) või muuteklahv (Alt) + tabeldusklahv (Tab) Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine.

Jutustaja sätted

Jutustaja sätteid saate muuta jaotises Arvutisätted. Nende sätete leidmiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake sõrme ekraani paremast servast keskkoha suunas, seejärel puudutage nuppu Sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.
  (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning käsku Muuda arvutisätteid.)
 2. Koputage või klõpsake valikut Hõlbustus ja seejärel muutke soovi korral mõnda järgmist sätet.

Ekraanil kuvatava sisu kuulamine

 • Jutustaja. Selle liuguri abil saate jutustajafunktsiooni sisse ja välja lülitada.
 • Jutustaja automaatne käivitamine. Saate valida, kas Jutustaja käivitub automaatselt iga kord, kui sisse logite.

Hääl

 • Hääle valimine. Sellest rippmenüüst saate valida jutustajafunktsiooni erinevaid hääletüüpe, kui need on teie keele jaoks saadaval.
 • Kiirus. Selle liuguri abil saate muuta kõne kiirust.
 • Hääle kõrgus. Selle liuguri abil saate muuta hääle kõrgust.

Kuuldavad helid

 • Juhtelementide ja nuppude vihjete lugemine. Saate valida, kas Jutustaja loeb vihjed levinud üksuste, nt nuppude, linkide, loendiüksuste ja liugurite kasutamise kohta.
 • Tipitavad märgid. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga sisestatava märgi ette või mitte.
 • Tipitavad sõnad. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga tipitava sõna ette või mitte.
 • Teiste rakenduste helitugevuse vähendamine, kui Jutustaja töötab. Selle suvandi kasutamisel on muud rakendused vaiksemad, et Jutustajat oleks paremini kuulda.
 • Helivihjete esitamine. Selle suvandi abil saate sisse lülitada lisahelid, mille jutustajafunktsioon esitab siis, kui teete teatud toiminguid.

Kursor ja klahvid

 • Kursori esiletõstmine. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.
 • Sisestuspunkt järgib jutustajat. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.
 • Puuteklaviatuuri klahvide aktiveerimine sõrme tõstmisel klaviatuurilt. Kui puuterežiim on saadaval, saate selle sätte sisse lülitada, et puuteklaviatuuri abil kiiremini tippida. Selle sätte abil saate lohistamise abil otsida soovitud üksust ja sõrme ülestõstmise abil vajutada klahvi.

Klaviatuurikäsud

 Kiirklahv Tegevus
 Ctrl Lugemise peatamine
 Windowsi logoga klahv  + sisestusklahv Jutustajast väljumine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tühik Põhitoimingu tegemine
 Suurtähelukk + paremnool Järgmisele üksusele liikumine
 Suurtähelukk + vasaknool Eelmisele üksusele liikumine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + ülesnool Vaate vahetamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + allanool Vaate vahetamine
 Suurtähelukk (Caps Lock)+A Paljusõnalisuse režiimi muutmine
 Suurtähelukk (Caps Lock)+F1 Käsuloendi kuvamine
 Suurtähelukk (Caps Lock)+F2 Praeguse üksuse käskude kuvamine
 Suurtähelukk + F3 Reas järgmisele lahtrile liikumine
 Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F3 Reas eelmisele lahtrile liikumine
 Suurtähelukk + F4 Veerus järgmisele lahtrile liikumine
 Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F4 Veerus eelmisele lahtrile liikumine
 Suurtähelukk + F5 Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine
 Suurtähelukk + F6 Tabelilahtrisse hüppamine
 Suurtähelukk + F7 Praeguse veeru ettelugemine
 Suurtähelukk + F8 Praeguse rea ettelugemine
 Suurtähelukk + F9 Praeguse veeru päise ettelugemine
 Suurtähelukk + F10 Praeguse rea päise ettelugemine
 Suurtähelukk + F11 Puuterežiimi sisse- või väljalülitamine
 Suurtähelukk + F12 Klahvivajutuste teadaannete sisse- või väljalülitamine
 Suurtähelukk + Z Jutustaja klahvi lukustamine
 Suurtähelukk + X Klahvivajutuste edastamine rakendusele
 Suurtähelukk + V Viimase fraasi kordamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + Page Up (lehekülg üles) Hääle helitugevuse suurendamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + Page Down (lehekülg alla) Hääle helitugevuse vähendamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + plussmärk Ettelugemiskiiruse suurendamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + miinusmärk Ettelugemiskiiruse vähendamine
 Suurtähelukk + D Üksuse lugemine
 Suurtähelukk + F Üksuse ettelugemine
 Suurtähelukk + S Üksuse ettelugemine tähthaaval või täpne ettelugemine jaapani või korea keele jaoks
 Suurtähelukk + W Akna sisu ettelugemine
 Suurtähelukk + R Kõigi kindlas alas või jaotises asuvate üksuste ettelugemine
 Suurtähelukk + Q Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine
 Suurtähelukk + G Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile
 Suurtähelukk + T Jutustaja kursori viimine kursorile
 Suurtähelukk + tilde (~) Fookuse viimine üksusele
 Suurtähelukk + tagasilükkeklahv Ühe üksuse võrra tagasi liikumine
 Suurtähelukk + lisamisklahv Lingitud üksusele hüppamine
 Suurtähelukk + M Lugemise alustamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + lõpusulg Teksti ettelugemine algusest kuni kursori asukohani
 Suurtähelukk (Caps Lock)+0 (null) Tekstiatribuutide ettelugemine
 Suurtähelukk + H Dokumendi lugemine
 Suurtähelukk + U Järgmise lehekülje lugemine
 Juhtklahv + suurtähelukk + U Praeguse lehekülje lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + U Eelmise lehekülje lugemine
 Suurtähelukk + I Järgmise lõigu lugemine
 Juhtklahv + suurtähelukk + I Praeguse lõigu lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + I Eelmise lõigu lugemine
 Suurtähelukk + O Järgmise rea lugemine
 Juhtklahv + suurtähelukk + O Praeguse rea lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + O Eelmise rea lugemine
 Suurtähelukk + P Järgmise sõna lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + juhtklahv (Ctrl) + P Praeguse sõna lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + P Eelmise sõna lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + algussulg Järgmise märgi lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + juhtklahv (Ctrl) + algussulg Praeguse märgi lugemine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + algussulg Eelmise märgi lugemine
 Suurtähelukk + J Järgmisele pealkirjale hüppamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + J Eelmisele pealkirjale hüppamine
 Suurtähelukk + K Järgmisele tabelile hüppamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + K Eelmisele tabelile hüppamine
 Suurtähelukk + L Järgmisele lingile hüppamine
 Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + L Eelmisele lingile hüppamine
 Suurtähelukk + Y Teksti algusesse hüppamine
 Suurtähelukk + B Teksti lõppu liikumine
 Suurtähelukk + C Praeguse kuupäeva ja kellaaja ettelugemine


Puutekäsud

Kui töötate uues arvutis, mis toetab nelja või enamat kontaktipunkti, saate arvuti juhtimiseks kasutada puutekäske.        

Puutekäsk Tegevus

Nipsake ühe sõrmega vasakule/paremale

Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine

Ühe sõrmega üles/alla nipsamine

Teisaldamissammu muutmine

Ühe sõrmega koputus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti lugemine

Topeltkoputus ühe sõrmega

Põhitoimingu aktiveerimine

Kolmekordne koputus ühe sõrmega

Teisese toimingu aktiveerimine

Kahe sõrmega vasakule/paremale/üles/alla nipsamine

Kerimine

Koputus kahe sõrmega

Jutustaja lugemise peatamine

Topeltkoputus kahe sõrmega

Kontekstimenüü kuvamine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega koputamine

Põhitoimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega topeltkoputamine

Teisese toimingu aktiveerimine

Kolme sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Menüüdes edasi ja tagasi liikumine

Kolme sõrmega üles nipsamine

Praeguse akna sisu lugemine

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Koputus kolme sõrmega

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Topeltkoputus kolme sõrmega

Tekstiatribuutide ettelugemine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja kahe muu sõrmega koputamine

Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid

Nelja sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Jutustaja kursori viimine üksuse algusse/lõppu

Nelja sõrmega üles/alla nipsamine

Suumi sisse-/väljalülitamine

Koputus nelja sõrmega

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Topeltkoputus nelja sõrmega

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Kolmikkoputus nelja sõrmega

Jutustaja käsuloendi kuvamine


Windows 7

Windowsiga on kaasas tavaline ekraanilugeja nimetusega Jutustaja, mis loeb teksti valjult ette ja kirjeldab teatud sündmusi (nt tõrketeadete ilmumist), mis toimuvad arvuti kasutamise ajal.

Jutustaja pole saadaval kõigis keeltes; kui allpool toodud juhised ei tööta, ei ole Jutustaja teie keeles saadaval.

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start
  Nupu Start pilt
  ja tippige otsinguväljale märksõna Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.
 2. Järgmises tabelis esitatud kiirklahvide abil saate määrata Jutustaja loetava teksti.


  KiirklahvTegevus
  Ctrl + Shift + EnterPraeguse üksuse kohta teabe saamine
  Ctrl + Shift + tühikuklahvKogu valitud akna sisu lugemine
  Ctrl + Alt + tühikuklahvPraeguse akna valitud üksuste lugemine
  Sisestusklahv (Insert) + Ctrl + GPraegu valitud elemendi kõrval olevate üksuste kirjelduse lugemine
  CtrlJutustaja ettelugemise peatamine
  Sisestusklahv (Insert) + QKursori viimine tagasi eelneva erineva vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna juures sellele eelneva mitte paksus kirjas oleva sõna algusse.
  Sisestusklahv (Insert) + WKursori viimine sellele järgneva erineva vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna juures sellele järgneva mitte paksus kirjas oleva sõna algusse.
  Sisestusklahv (Insert) + EKursori viimine sama vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna keskelt sõna algusse.
  Sisestusklahv (Insert) + RKursori sama vorminguga teksti lõppu. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna keskelt sõna lõppu.
  Sisestusklahv (Insert) + F2Kursori juures oleva märgiga sama vorminguga teksti valimine
  Sisestusklahv (Insert) + F3Praeguse märgi lugemine
  Sisestusklahv (Insert) + F4Praeguse sõna ettelugemine
  Sisestusklahv (Insert) + F5Praeguse rea ettelugemine
  Sisestusklahv (Insert) + F6Praeguse lõigu ettelugemine
  Sisestusklahv (Insert) + F7Praeguse lehe ettelugemine
  Sisestusklahv (Insert) + F8Praeguse dokumendi ettelugemine


 
Jutustaja valjult loetava teksti valimine
Jutustaja hääle muutmine
Jutustaja käivitamine minimeerituna
Jutustaja väljalülitamine


Atribuudid

Artikli ID: 14234 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Tagasiside