Milliseid faile saab Movie Makeris kasutada?

Movie Makerisse saab lisada järgmist tüüpi video-, foto- ja helifaile.

Projektifailid

Projektifailide tüübid (vorming)Failinimelaiendid
Windows Movie Makeri projektifailid.mswmm
Movie Makeri projektifailid.wlmp

Videofailid

Videofailide tüübid (vorming)Failinimelaiendid 
WMV-failid (WMV – Windows Media Video) .wmv
Windows Media failid.asf ja .wm
AVCHD-failid.m2ts, .mts ja .m2t
Apple QuickTime'i failid.mov ja .qt
DV‑AVI failid.avi
Microsofti salvestatud telesaatefailid.dvr-ms ja .wtv
MPEG‑4-filmifailid.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 ja .k3g
MPEG‑2-filmifailid.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob ja .m2t
MPEG‑1-filmifailid.m1v
MJPEG-failid.avi ja .mov

Fotofailid

Fotofailide tüübid (vorming)Failinimelaiendid
JPEG-failid (JPEG – Joint Photographic Experts Group).jpg, .jpeg, .jfif ja .jpe
TIFF-failid (TIFF – Tagged Image File Format).tif ja .tiff
GIF-failid (GIF – Graphics Interchange Format).gif
Windows Bitmapi failid.bmp, .dib ja .rle
Ikoonifailid.ico ja .icon
PNG-failid (PNG – Portable Network Graphics).png
HD-fotofailid.wdp

Helifailid

Helifailide tüübid (vorming)Failinimelaiendid
WMA-failid (WMA – Windows Media Audio) .asf, .wm ja .wma
PCM-failid (PCM – Pulse‑code Modulation).aif, .aiff ja .wav
AAC-failid (AAC – Advanced Audio Coding).m4a
MP3-failid.mp3
Kõik Movie Makeris toetatud videofailid  


Atribuudid

Artikli ID: 15289 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Tagasiside