Hoolduspaketi toe elutsükli poliitika

Tagasi toe elutsükli avalehele
 

Tarkvara pidevaks täiustamiseks ja teadaolevate probleemide lahendamiseks loob ja väljastab Microsoft värskendusi ja parandusi. Tihti koondatakse parandused ühte installitavasse paketti (hoolduspaketti). Toote hoolduspakett peab olema installitud selleks, et tarkvara tava- ja pikendatud toe raames saaks tagada täieliku toe (sealhulgas turbe- ja DST-värskendused).


Hoolduspaketi toe poliitika
  • Kui Microsoft väljastab uue hoolduspaketi, osutatakse eelmisele hoolduspaketile tuge kas 12 või 24 kuud, olenevalt tooteperest (nt Windows, Office, serverid või arendusriistad).
  • Hoolduspaketi toe lõppemisel ei paku Microsoft selle hoolduspaketi jaoks enam uusi turbevärskendusi, suveajavärskendusi ega muid turbega mitteseotud värskendusi. Tugi on majanduslikult põhjendatud ulatuses endiselt saadaval, nagu allpool kirjeldatud.
  • Tootetoe lõppemisel lõpeb ka selle toote hoolduspakettide tugi. Toote toe elutsükkel alistab hoolduspaketi tootetoepoliitika.
  • Hoolduspakettide toe ajakava jääb tooteperede raames samaks.
  • Uue hoolduspaketi väljastamisel avaldab Microsoft eelmise hoolduspaketi jaoks konkreetse tugiteenuste ajakava.
Microsoft soovitab klientidel kasutada täieliku toega hoolduspaketti, sest nii kasutatakse toote uusimat ja turvalisimat versiooni.

Klientidele, kes kasutavad toetusega tooteid, mille hoolduspaketi tugi on aegunud, pakub Microsoft tuge majanduslikult põhjendatud ulatuses järgmisel kujul.

Majanduslikult põhjendatud tuge osutatakse Microsofti klienditeeninduse ja -toe ning Microsofti hallatava tugiteenuse (nt tugiteenus Microsoft Premier) kaudu.
Kui toejuhtum eeldab täiendavate juhiste, turbe- või turbega mitteseotud värskenduste väljatöötamist, palutakse kliendil üle minna täieliku toega hoolduspaketile.
Majanduslikult põhjendatud toe raames ei rakendata Microsofti tootearendusressursse ning tehnilised lahendused võivad olla piiratud või neid ei ole võimalik pakkuda.

Microsofti tooteperede hoolduspakettide toe elutsükkel on toodud allolevas maatriksdiagrammis.

TootepereHoolduspaketi toetsükli kestus
 Windowsi klientrakendused ja serverid 24 kuud
 Dynamics 24 kuud
 Office 12 kuud
 Serverid 12 kuud
 Arendusriistad 12 kuud
 Kommertstarkvara, multimeediumid ja mängud 12 kuud


See tootetoe poliitika võimaldab klientidel tavatoe faasis täistoega hoolduspakettide jaoks saada olemasolevaid või uusi turbega mitteseotud värskendusi.

Väljalaskehetkel pole hoolduspaketid automaatselt seadistatud hiljem väljatöötatud turbega mitteseotud värskendustega koos töötama. Selleks, et uuemad turbega mitteseotud värskendused varasema hoolduspaketiga ühilduksid, saab hoolduspaketti muuta. Võtke Microsoftiga ühendust ja taotlege hoolduspaketi muutmist.

Microsofti turbeprobleemidele reageerimise keskusest väljastatud bülletäänidega turbevärskendusi vaadatakse üle ja arendatakse välja üksnes toetatud hoolduspakettide jaoks. Suveajale üleminekuga ja ajavööndiga seotud värskendusi töötatakse välja üksnes täieliku toega hoolduspakettide jaoks.

Microsoft soovitab klientidel hakata varakult mõtlema uusimatele hoolduspakettidele ning need õigeaegselt installida, et operatsioonisüsteemides oleks ajakohane turbetarkvara. 

See parandatud poliitika hakkas kehtima 13. aprillil 2010.


Sellel lehel olevale teabele rakendub teade Microsoft poliitika lahtiütluste ja muudatuste kohta. Selliste muudatuste kohta teabe saamiseks külastage seda lehte aeg-ajalt.
 

Atribuudid

Artikli ID: 17138 – viimati läbi vaadatud: 26. juuli 2016 – redaktsioon: 1

Tagasiside