HomeGroup algusest lõpuni

Windows 10

Mis on kodurühm?

Kodurühm on rühm arvuteid koduvõrgus, mis jagavad faile ja printereid. Kodurühma kasutamine lihtsustab ühiskasutust. Oma kodurühma teiste liikmete ühiskasutusse saate anda pilte, muusikat, videoid, dokumente ja printereid.

Kodurühma saate kaitsta parooliga, mida on võimalik igal ajal muuta. Teised inimesed ei saa teie ühiskasutusse antud faile muuta, kui te neile selleks õigusi ei anna.

Pärast kodurühma loomist või sellega liitumist saate valida teegid (näiteks Minu pildid või Minu dokumendid), mille soovite ühiskasutusse anda. Teatud failide ja kaustade ühiskasutusse andmist saate vältida ning teeke saate ühiskasutusse anda ka hiljem.

HomeGroup on saadaval versioonides Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ja Windows 7. Arvutis, kus töötab Windows RT 8.1, saab kodurühmaga liituda, kuid kodurühma luua ning sisu kodurühmaga ühiskasutusse anda ei saa. Versioonides Windows 7 Starter ja Windows 7 Home Basic saate kodurühmaga liituda, kuid kodurühma luua ei saa.

Kodurühma loomine

 1. HomeGroupi avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale otsisõna homegroup ning valige seejärel HomeGroup.
 2. Valige Kodurühma loomine > Edasi.
 3. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda, ning valige käsk Edasi.
 4. Kuvatakse parool, printige või pange see kirja. Teil on seda parooli vaja teiste arvutite kodurühma lisamiseks.
 5. Valige käsk Valmis.

Pärast kodurühma loomist saavad sellega liituda teie võrgus olevad teised versioonidega Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 või Windows 7 töötavad arvutid.

Muude arvutite lisamine kodurühma

Kui keegi on teie võrgus loonud kodurühma, saate sellega liituda. Selleks vajate kodurühma parooli, mille saab teile anda kodurühma iga liige. Kodurühma kuuluvad kõik kasutajakontod, välja arvatud külaliskontod. Iga inimene otsustab ise oma teekidele juurdepääsu üle.

Arvuti liitmiseks kodurühmaga tehke selles arvutis järgmist.

 1. HomeGroupi avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale otsisõna homegroup ning valige seejärel HomeGroup.
 2. Valige Liitu kohe > Edasi.
 3. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda, ning valige käsk Edasi.
 4. Sisestage väljale kodurühma parool ja valige käsk Edasi.
 5. Valige käsk Valmis.

Kodurühma failide otsimine

Teie kodurühma kuuluvad arvutid kuvatakse File Exploreris.

Juurdepääs kodurühma teiste arvutite ühiskasutusse antud teekidele

 1. Sisestage File Exploreri avamiseks tegumirea otsinguväljale otsisõna file explorer ning valige seejärel File Explorer.
 2. Valige jaotises Kodurühm selle isiku kasutajanimi, kelle teekidele soovite juurde pääseda.
 3. Topeltkoputage või -klõpsake faililoendis teeki, millele soovite juurde pääseda, ja seejärel topeltkoputage või -klõpsake soovitud faili või kausta.

Teekide ja seadmete ühiskasutusse andmine või ühiskasutuse peatamine

Kui kodurühma lõite või sellega ühinesite, valisite teegid ja seadmed, mida soovisite kodurühma teiste liikmetega ühiskasutusse anda. Algselt antakse teegid ühiskasutusse lugemisõigusega, mis tähendab seda, et teised isikud saavad teegis sisalduvaid faile vaadata ja kuulata, kuid mitte muuta. Saate pääsutaset mis tahes ajal muuta ning samuti saate teatud failide ja kaustade ühiskasutuse peatada.

Ainult kodurühma kuuluvad isikud saavad ühiskasutusse antud teeke ja seadmeid vaadata. Teeke ja seadmeid või üksikuid faile ning kaustu saate ühiselt kasutada nii kodurühma kindlate liikmete kui ka kõigiga.

Seadmete ja täielike teekide ühiskasutusse andmine

 1. HomeGroupi avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale otsisõna homegroup ning valige seejärel HomeGroup.
 2. Valige suvand Muuda, mida kodurühmas jagad.
 3. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda, ning seejärel valige Edasi > Valmis.

Teatud failide või kaustade ühiskasutusse andmine

 1. Sisestage File Exploreri avamiseks tegumirea otsinguväljale otsisõna file explorer ning valige seejärel File Explorer.
 2. Valige soovitud üksus ja seejärel vahekaart Ühiskasutus.
 3. Tehke rühmas Anna ühiskasutusse kasutajaga soovitud valik. Teil on valida erinevate Anna ühiskasutusse kasutajaga suvandite seast, olenevalt sellest, kas teie arvuti on ühendatud võrku ja mis tüüpi võrk see on.
  • Üksuste ühiskasutusse andmiseks kindlale isikule valige selle isiku konto.
  • Kõigi kodurühma liikmete jaoks ühiskasutuse lubamiseks valige sobiv Kodurühma suvand. (Valige teegid, mida soovite kõigi kodurühma liikmetega jagada, avades HomeGroupi.)
  • Kui soovite, et faili või kausta ei saaks ühiskasutusse anda, valige vahekaart Jagamine ning seejärel valige käsk Lõpeta ühiskasutus.
  • Faili või kausta pääsutaseme muutmiseks valige vahekaart Jagamine ja siis valige kas suvand Kodurühm (vaatamine) või Kodurühm (vaatamine ja redigeerimine).
  • Kui peate mõne asukoha (nt draivi või süsteemikausta) ühiskasutusse andma, valige suvand Täpsem ühiskasutus.

Printeri ühiskasutus

USB-kaabliga ühendatud printereid saab kodurühmas ühiskasutusse anda. Kui printer on ühiskasutusse antud, pääsete sellele igas programmis juurde dialoogiboksi Printimine kaudu, nagu oleks tegu otse teie arvutiga ühendatud printeriga.

Printeri kodurühmaga ühiskasutusse andmine või ühiskasutuse peatamine

 1. HomeGroupi avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale otsisõna homegroup ning valige seejärel HomeGroup.
 2. Valige suvand Muuda, mida kodurühmas jagad.
 3. Tehke aknas Printerid ja seadmed valik Ühiskasutuses või Ühiskasutuseta (vaikimisi on määratud Ühiskasutuses).
 4. Valige käsud Edasi > Valmis.

Kodurühma printeriga printimine

Avage rakenduses, kus soovite printida (nt Microsoft Word), menüü Prindi, valige kodurühma printer ja seejärel valige käsk Prindi.

Kodurühma sätete muutmine vajaduse korral

Saate pärast kodurühma häälestamist selle sätteid muuta. Selleks tehke järgmist.

 1. HomeGroupi avamiseks sisestage tegumiriba otsinguväljale otsisõna homegroup ning valige seejärel HomeGroup.
 2. Valige soovitud sätted.

Muuta saate järgmisi sätteid.

Säte Kirjeldus
Muuda, mida kodurühmas jagad. Valige teegid, printerid ja seadmed, mida soovite oma kodurühmas ühiskasutusse anda.
Luba kõigil selles võrgus olevatel seadmetel, nagu telerid ja mängukonsoolid, ühiskasutusse antud sisu esitada

Selle sätte abil saate sisu ühiskasutusse anda kõigi oma võrgus leiduvate seadmetega. Näiteks saate anda pildid digitaalpildiraamis kasutamiseks või muusika võrgumeediumipleieris esitamiseks.


Kodurühma parooli vaatamine või printimine Saate vaadata oma kodurühma parooli. Kui keegi tahab kodurühmaga liituda, andke talle see parool.
Parooli muutmine Saate oma kodurühma parooli muuta. Teie loodud uue parooli peavad sisestama ka kõik teised kodurühma kuuluvad arvutid.
Kodurühmast lahkumine Saate kodurühmast lahkuda. Kodurühma ei saa kustutada, see kustub ise siis, kui kõik rühmast lahkuvad. Sel juhul saate soovi korral luua uue kodurühma.
Ühiskasutuse täpsemate sätete muutmine Saate muuta võrgutuvastuse, failide ja printerite ühiskasutuse, kodurühma ühenduse ja täiustatud turbesätete suvandeid.
HomeGroupi tõrkeotsija käivitamine Saate kodurühma tõrkeid otsida.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Mis on kodurühm?

Kodurühm on rühm arvuteid koduvõrgus, mis jagavad faile ja printereid. Kodurühma kasutamine lihtsustab ühiskasutust. Oma kodurühma teiste liikmete ühiskasutusse saate anda pilte, muusikat, videoid, dokumente ja printereid.

Kodurühma saate kaitsta parooliga, mida on võimalik igal ajal muuta. Teised inimesed ei saa teie ühiskasutusse antud faile muuta, kui te neile selleks õigusi ei anna.

Pärast kodurühma loomist või sellega liitumist saate valida teegid (näiteks Minu pildid või Minu dokumendid), mille soovite ühiskasutusse anda. Teatud failide ja kaustade ühiskasutusse andmist saate vältida ning teeke saate ühiskasutusse anda ka hiljem.

HomeGroup on saadaval versioonis Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ja Windows 7. Arvutis, kus töötab Windows RT 8.1, saate kodurühmaga liituda, kuid kodurühma luua või kodurühmaga sisu jagada ei saa. Versioonis Windows 7 Starter ja Windows 7 Home Basic saate kodurühmaga liituda, kuid ei saa seda luua.

Kodurühma loomine

Versioonil Windows 8.1 või Windows RT 8.1 töötava arvuti häälestamisel luuakse kodurühm automaatselt. Kui kodurühm on teie koduvõrgus juba olemas, saate sellega liituda.

Kodurühma loomine

 1. HomeGroupi avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage valikut Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis valikut Sätted), koputage või klõpsake valikut Muuda arvutisätteid ja siis valikuid Võrk ja HomeGroup.
 2. Koputage või klõpsake nuppu Loo.
 3. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda.

Kodurühma loomise järel saavad sellega liituda teised teie võrgus olevad Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 või Windows 7 operatsioonisüsteemiga arvutid.

Muude arvutite lisamine kodurühma

Kui keegi on teie võrgus loonud kodurühma, saate sellega liituda. Selleks vajate kodurühma parooli, mille saab teile anda kodurühma iga liige. Kodurühma kuuluvad kõik kasutajakontod, välja arvatud külaliskontod. Iga inimene otsustab ise oma teekidele juurdepääsu üle.

Arvuti liitmiseks kodurühmaga tehke selles arvutis järgmist.

 1. HomeGroupi avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage valikut Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis valikut Sätted), koputage või klõpsake valikut Muuda arvutisätteid ja siis valikuid Võrk ja HomeGroup.
 2. Sisestage kodurühma parool ja seejärel koputage või klõpsake nuppu Liitu.

 3. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda.
 4. Koputage või klõpsake jaotises Meediumiseadmed juhtelementi, et lubada võrgus olevatel seadmetel (nt teleritel ja mängukonsoolidel) teie ühiskasutusse antud sisu esitada.

Kodurühma failide otsimine

Teie kodurühma kuuluvad arvutid kuvatakse File Exploreris.

Juurdepääs kodurühma teiste arvutite ühiskasutusse antud teekidele

 1. File Exploreri avamiseks nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale otsisõna File Explorer ja seejärel koputage või klõpsake valikut File Explorer.
 2. Koputage või klõpsake jaotises Kodurühm selle isiku kasutajanime, kelle teekidele soovite juurde pääseda.
 3. Topeltkoputage või -klõpsake faililoendis teeki, millele soovite juurde pääseda, ja seejärel topeltkoputage või -klõpsake soovitud faili või kausta.

Teekide ja seadmete ühiskasutusse andmine või ühiskasutuse peatamine

Kui kodurühma lõite või sellega ühinesite, valisite teegid ja seadmed, mida soovisite kodurühma teiste liikmetega ühiskasutusse anda. Algselt antakse teegid ühiskasutusse lugemisõigusega, mis tähendab seda, et teised isikud saavad teegis sisalduvaid faile vaadata ja kuulata, kuid mitte muuta. Saate pääsutaset mis tahes ajal muuta ning samuti saate teatud failide ja kaustade ühiskasutuse peatada.

Ainult kodurühma kuuluvad isikud saavad ühiskasutusse antud teeke ja seadmeid vaadata. Teeke ja seadmeid või üksikuid faile ning kaustu saate ühiselt kasutada nii kodurühma kindlate liikmete kui ka kõigiga.

Seadmete ja täielike teekide ühiskasutusse andmine

 1. HomeGroupi avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage valikut Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis valikut Sätted), koputage või klõpsake valikut Muuda arvutisätteid ja siis valikuid Võrk ja HomeGroup.
 2. Valige teegid ja seadmed, mida soovite tervikuna oma kodurühmas ühiskasutusse anda.

Teatud failide või kaustade ühiskasutusse andmine

 1. File Exploreri avamiseks nipsake sõrmega kuva paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Otsing (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka ja klõpsake siis nuppu Otsing), sisestage otsinguväljale otsisõna File Explorer ja seejärel koputage või klõpsake valikut File Explorer.
 2. Valige soovitud üksus ja seejärel koputage või klõpsake vahekaarti Ühiskasutus.
 3. Tehke rühmas Anna ühiskasutusse kasutajaga soovitud valik. Teil on valida erinevate Anna ühiskasutusse kasutajaga suvandite seast, olenevalt sellest, kas teie arvuti on ühendatud võrku ja mis tüüpi võrk see on.
  • Üksuste ühiskasutusse andmiseks kindlale isikule valige selle isiku konto.
  • Kõigi kodurühma liikmete jaoks ühiskasutuse lubamiseks valige sobiv Kodurühma suvand. Kui soovite valida kõigi oma kodurühma liikmetele ühiskasutuseks antavad teegid, libistage sõrme kuval paremast servast keskkoha poole, koputage nuppu Sätted ja seejärel koputage käsku Muuda arvutisätteid. (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse ülanurka, nihutage kursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning käsku Muuda arvutisätteid.) Seejärel koputage või klõpsake valikut HomeGroup.
  • Kui soovite, et faili või kausta ei saaks ühiskasutusse anda, koputage või klõpsake vahekaarti Ühiskasutus ning seejärel koputage või klõpsake käsku Lõpeta ühiskasutus.
  • Faili või kausta pääsutaseme muutmiseks koputage või klõpsake vahekaarti Ühiskasutus ja siis valige Kodurühm (vaatamine) või Kodurühm (vaatamine ja redigeerimine).
  • Kui peate mõne asukoha (nt draivi või süsteemikausta) ühiskasutusse andma, kasutage suvandit Täpsem ühiskasutus.

Printeri ühiskasutus

USB-kaabliga ühendatud printereid saab kodurühmas ühiskasutusse anda. Kui printer on ühiskasutusse antud, pääsete sellele igas programmis juurde dialoogiboksi Printimine kaudu, nagu oleks tegu otse teie arvutiga ühendatud printeriga.

Printeri kodurühmaga ühiskasutusse andmine

 1. HomeGroupi avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage valikut Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis valikut Sätted), koputage või klõpsake valikut Muuda arvutisätteid ja siis valikuid Võrk ja HomeGroup.
 2. Koputage või klõpsake Printerite ja seadmete ühiskasutusse andmiseks juhtelementi.

Kodurühma printeriga printimine

Avage rakenduses, millest soovite printida, printimismenüü, valige kodurühma printer ja seejärel koputage või klõpsake käsku Prindi.

Kodurühma sätete muutmine vajaduse korral

Saate pärast kodurühma häälestamist selle sätteid muuta. Selleks tehke järgmist.

 1. HomeGroupi avamiseks nipsake kuva paremast servast keskkoha poole, koputage valikut Sätted (või kui kasutate hiirt, osutage kursoriga kuva paremasse allnurka, liigutage kursorit ülespoole ja klõpsake siis valikut Sätted), koputage või klõpsake valikut Muuda arvutisätteid ja siis valikuid Võrk ja HomeGroup.
 2. Valige soovitud sätted.

Muuta saate järgmisi sätteid.

Säte Kirjeldus
Teekide ja seadmete ühiskasutus Valige teegid, printerid ja seadmed, mida soovite oma kodurühmas ühiskasutusse anda.
Meediumi ühiskasutusse andmine

Selle sätte abil saate meediumifailid ühiskasutusse anda kõigi oma võrgus leiduvate seadmetega. Näiteks saate anda pildid digitaalpildiraamis kasutamiseks või muusika võrgumeediumipleieris esitamiseks.


Kodurühma parooli vaatamine Saate vaadata oma kodurühma parooli. Kui keegi tahab kodurühmaga liituda, andke talle see parool.
Kodurühmast lahkumine Saate kodurühmast lahkuda. Kodurühma ei saa kustutada, see kustub ise siis, kui kõik rühmast lahkuvad. Sel juhul saate soovi korral luua uue kodurühma.

Kodurühma parooli muutmine

Tehke kodurühma parooli muutmiseks järgmist.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja koputage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage hiirekursorit ülespoole ja klõpsake nuppu Otsing.)
 2. Lisage otsinguväljale otsisõna homegroup ja seejärel klõpsake valikut Sätted.
 3. Koputage või klõpsake tulemuste loendis käsku Muuda kodurühma parooli.
 4. Koputage või klõpsake käsku Muuda parooli ja täitke kuvatavad juhised. Teil võidakse paluda administraatoriparooli sisestamist või valiku kinnitamist.

Windows 7

Mis on kodurühm?

Kodurühm on rühm arvuteid koduvõrgus, mis jagavad faile ja printereid. Kodurühma kasutamine lihtsustab ühiskasutust. Oma kodurühma teiste liikmete ühiskasutusse saate anda pilte, muusikat, videoid, dokumente ja printereid.

Kodurühma saate kaitsta parooliga, mida on võimalik igal ajal muuta. Teised inimesed ei saa teie ühiskasutusse antud faile muuta, kui te neile selleks õigusi ei anna.

Pärast kodurühma loomist või sellega liitumist saate valida teegid (näiteks Minu pildid või Minu dokumendid), mille soovite ühiskasutusse anda. Teatud failide ja kaustade ühiskasutusse andmist saate vältida ning teeke saate ühiskasutusse anda ka hiljem.

HomeGroup on saadaval versioonis Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 ja Windows 7. Arvutis, kus töötab Windows RT 8.1, saate kodurühmaga liituda, kuid kodurühma luua või kodurühmaga sisu jagada ei saa. Versioonis Windows 7 Starter ja Windows 7 Home Basic saate kodurühmaga liituda, kuid ei saa seda luua.

Kodurühma loomine

Kui häälestate versiooniga Windows 7 töötava arvuti, luuakse kodurühm automaatselt. Kui kodurühm on teie koduvõrgus juba olemas, saate sellega liituda.

 1. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Klõpsake lehel Ühiskasutus teiste Windows 7 kasutavate koduarvutitega käsku Loo kodurühm ning täitke kuvatavad juhised.

Pärast kodurühma loomist saavad sellega liituda teie võrgus olevad teised operatsioonisüsteemiga Windows 7 töötavad arvutid.

Muude arvutite lisamine kodurühma

Kui keegi on teie võrgus loonud kodurühma, saate sellega liituda. Selleks vajate kodurühma parooli, mille annab teile kodurühma loonud inimene.

Arvuti liitmiseks kodurühmaga tehke selles arvutis järgmist.

 1. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Klõpsake nuppu Liitu kohe ja täitke siis ekraanil kuvatavad juhised.

Juurdepääs kodurühma failidele

Teie kodurühma kuuluvad arvutid kuvatakse Windows Exploreris.

Juurdepääs kodurühma teiste arvutite failidele või kaustadele

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel oma kasutajanime.
 2. Klõpsake navigeerimispaani (vasakpoolse paani) jaotises Kodurühm selle isiku kasutajanime, kelle failidele soovite juure pääseda.
 3. Topeltklõpsake faililoendis teeki, millele soovite juurde pääseda, ja seejärel topeltklõpsake soovitud faili või kausta.

Saate hallata, milliseid faile ja kaustu teie kodurühmaga ühiskasutusse antakse

Kui kodurühma lõite või sellega ühinesite, valisite teegid, mida soovite kodurühma teiste liikmetega ühiskasutusse anda. Algselt antakse teegid ühiskasutusse lugemisõigusega, mis tähendab seda, et teegis sisalduvaid faile saab vaadata ja kuulata, kuid mitte muuta. Hiljem saate pääsutaset muuta ning samuti saate teatud failide ja kaustade ühiskasutuse peatada.

Teegi ühiskasutuse takistamine

 1. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Tühjendage kõigi nende teekide märkeruudud, mille ühiskasutust te ei soovi, ning klõpsake nuppu Salvesta muudatused.

Teatud failide või kaustade ühiskasutuse takistamine

 1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel oma kasutajanime.
 2. Liikuge sirvides faili või kaustani, mille ühiskasutust te ei soovi, ja valige see.
 3. Tehke üht järgmistest toimingutest.
  • Kui soovite, et keegi ei saaks faili või kausta ühiselt kasutada, klõpsake tööriistaribal nuppu Anna ühiskasutusse kasutajale ning klõpsake käsku Mitte keegi.
  • Kui soovite anda faili või kausta ühiskasutusse vaid teatud inimestele, klõpsake tööriistaribal nuppu Anna ühiskasutusse kasutajale, siis käsku Konkreetsed inimesed, valige inimesed, kellele soovite faili või kausta ühiskasutusse anda, ja klõpsake nuppu Lisa. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu Anna ühiskasutusse.
  • Faili või kausta pääsutaseme muutmiseks klõpsake tööriistaribal nuppu Anna ühiskasutusse kasutajaga ja siis käsku Kodurühm (lugemine) või Kodurühm (lugemine/kirjutamine).

Printerite ühiskasutus

USB-kaabliga ühendatud printereid saab kodurühmas ühiskasutusse anda. Kui printer on ühiskasutusse antud, pääsete sellele igas programmis juurde dialoogiboksi Printimine kaudu, nagu oleks tegu otse teie arvutiga ühendatud printeriga.

Printeri kodurühmaga ühiskasutusse andmine

 1. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Klõpsake nupul Installi printer.
 3. Märkige ruut Printerid ja klõpsake käsku Salvesta muudatused.

Ühenduse automaatne loomine kodurühma printeriga

Klõpsake kuvatavat teadet Windows leidis kodurühma printeri.

Ühenduse käsitsi loomine kodurühma printeriga

 1. Klõpsake printeriga ühendatud arvutis nuppu Start, seejärel käsku Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ja klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Veenduge, et ruut Printerid oleks märgitud.
 3. Liikuge arvutini, millest tahate printida.
 4. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 5. Klõpsake nuppu Installi printer.
 6. Kui te pole veel printeri jaoks draiverit installinud, klõpsake avanevas dialoogiboksis käsku Installi draiver.

Kodurühma sätete muutmine vajaduse korral

Saate pärast kodurühma häälestamist selle sätteid muuta. Selleks tehke järgmist.

 1. Klõpsake HomeGroupi avamiseks nuppu Start, seejärel valikut Juhtpaneel, sisestage otsinguväljale otsisõna homegroup ning klõpsake siis valikut HomeGroup.
 2. Valige soovitud sätted ja seejärel klõpsake käsku Salvesta muudatused.

Need sätted leiate HomeGroupi sätete lehel.

Säte Kirjeldus
Teekide ja printerite ühiskasutus Valige teegid ja printerid, mida soovite oma kodurühmas täielikult ühiskasutusse anda. 
Meediumi ühiskasutus seadmetega

Selle sätte abil saate meediumifailid ühiskasutusse anda kõigi oma võrgus leiduvate seadmetega. Näiteks saate anda pildid digitaalpildiraamis kasutamiseks või muusika võrgumeediumipleieris esitamiseks.


Kodurühma parooli vaatamine või printimine Saate vaadata või printida oma kodurühma parooli.
Parooli muutmine Saate muuta oma kodurühma parooli.
Kodurühmast lahkumine Saate kodurühmast lahkuda.
Ühiskasutuse täpsemate sätete muutmine Saate muuta võrgutuvastuse, failide ühiskasutuse, avaliku kausta ühiskasutuse, parooliga kaitstud ühiskasutuse, kodurühma ühenduste ja failide ühiskasutuse ühenduste sätteid.
HomeGroupi tõrkeotsija käivitamine Saate kodurühma tõrkeid otsida.
Atribuudid

Artikli ID: 17145 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 2

Tagasiside