Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Olenemata sellest, kas olete kodus, tööl või liikvel, on läheduses kindlasti mõni Wi-Fi-võrk, millega saate Interneti kasutamiseks ühenduse luua. Wi‑Fi-ühendus on Interneti kasutamiseks lisavõimalus, mis aitab teil mobiilandmeside pealt kokku hoida.

  1. Nipsake avakuval

    Windowsi logo ikoon
    loendile Kõik rakendused ja valige seejärel Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Wi‑Fi.

  2. Valige võrk, millega soovite ühenduse luua. Tippige võrguparool (kui küsitakse) ja seejärel valige Valmis.

Ongi kõik. Kui ühendus on loodud ja kasutamiseks valmis, kuvatakse ekraani ülaservas Wi‑Fi-ikoon .

Wi-Fi-ühenduse ikoon olekuribal

Kui teil on ühenduse loomisega probleeme, uurige nende lahendamiseks teemat Miks ma ei saa võrguühendust luua?.

Atribuudid

Artikli ID: 17237 – viimati läbi vaadatud: 16. aug 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside