Jutustaja loetava teksti kuulamine

Jutustaja on ekraaniluger, mis loeb ekraanil kuvatavad elemendid valjult ette. Jutustaja kasutamiseks nipsake avakuval

Nupu Start ikoon
loendile Kõik rakendused ja valige siis Sätted > Hõlbustus > Jutustaja . Seejärel lülitage Jutustaja tumblernupu abil sisse.

Jutustaja sätted

Jutustaja väljalülitamiseks vajutage korraga pikalt nuppu Heli tugevamaks ja nuppu Start

Nupu Start ikoon
. Kui olete sisse lülitanud Jutustaja kiirkäivituse, saate selle toiminguga ka Jutustaja taas sisse lülitada.

Jutustaja kiirkäivituse kasutamiseks nipsake avakuval

Nupu Start ikoon
loendile Kõik rakendused ja valige siis Sätted > Hõlbustus > Jutustaja . Seejärel lülitage Jutustaja kiirkäivitus tumblernupu abil sisse.

Jutustaja žestid

Kui Jutustaja on sisse lülitatud, saate oma seadmes kasutada järgmisi Jutustaja-kohaseid žeste.

Žest

Mida žest teeb?

Ühe sõrmega üles või alla nipsamine

Navigeerimisrežiimi muutmine

Ühe sõrmega vasakule või paremale nipsamine

Järgmisele või eelmisele üksusele liikumine

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti ettelugemine

Ühe sõrmega topeltpuudutus või ühe sõrmega vajutamine ja teisega puudutamine

Põhitoimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega kolmikpuudutus või ühe sõrmega vajutamine ja teisega topeltpuudutamine

Teisese toimingu aktiveerimine

Kahe sõrmega vasakule, paremale, üles või alla nipsamine

Kerimine

Kahe sõrmega puudutamine

Jutustaja lugemise peatamine

Kolme sõrmega puudutamine

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Kahe sõrmega topeltpuudutamine

Kontekstimenüü kuvamine

Kolme sõrmega üles nipsamine

Ülevalt alates ettelugemine

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Atribuudid

Artikli ID: 17245 – viimati läbi vaadatud: 16. aug 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)