Teie telefoni ikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad teie Windowsi telefoni kohta kõikvõimalikku teavet näiteks võrguühenduse, mobiilsidesignaali tugevuse, akutoite, kellaaja ja palju muu kohta. Kõige sagedamini kasutatavad ikoonid on järgmised.

Mobiilsidesignaali tugevus

Näitab teie mobiilsidesignaali tugevust.

Signaal puudub, kuna telefon pole ühendatud mobiilsidevõrguga.

Teie telefon on lennurežiimis. Kogu raadioside on välja lülitatud.

SIM-kaart puudub, pole tuvastatav või see on keelatud või kahjustatud.

SIM-kaart on lukustatud. Vaadake, kuidas seda avada.

Mobiilandmesideühendus

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Kõnede suunamine

Ikoon Kõne suunamine kuvatakse siis, kui kõnede suunamine on sisse lülitatud: Sätted > Süsteem > Telefon. Seejärel saate kõnesid numbril, mis teie jaoks toimib.

Vaikne aeg

Tasa! Ikoon Vaikne aeg (12539) kuvatakse siis, kui säte Vaikne aeg on Cortana sätetes sisse lülitatud. Lisateavet Cortana kohta leiate teemast Mis on Cortana?.

Rändlus

Teie telefon kasutab rändlust ega asu teie koduses mobiilsidevõrgus.

Teie telefon kasutab riigisisest rändlust.

Telefon kasutab riigisisest rändlust ja kõnede suunamine on sisse lülitatud.

Telefon kasutab rahvusvahelist rändlust ja kõnede suunamine on sisse lülitatud.

Wi-Fi-ühendus

Teie telefon on ühendatud Wi‑Fi-võrguga ja kuvatud on selle signaalitugevus. Lisateavet Wi‑Fi-võrguga ühenduse loomise kohta leiate teemast Wi‑Fi-võrguga ühenduse loomine.

Mobiilse pääsupunkti saab sisse lülitada jaotises Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilne pääsupunkt. Mobiilandmesideühendust jagatakse Wi‑Fi või Bluetoothi kaudu teie teiste seadmetega.

Näitab, millist ühendust kasutatakse andmete edastamiseks. See võidakse kuvada ka mobiilsidesignaali ikooni või Wi‑Fi-ikooni kõrval.

Telefon on ühendatud Wi-Fi-võrku ja olete Wi-Fi-võrgu kaudu helistamiseks valmis. Wi-Fi helistamisrakenduse sätete avamiseks valige jaotises Wi-Fi-kõned järjest Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilside ja SIM > SIM-kaardi sätted > Helistamiseelistus. Kui näete ekraani ülaosas Wi‑Fi-kõnede ikooni koos sõnadega Wi‑Fi-kõned (paanil Telefon või otse telefonirakenduses), saate asuda Wi-Fi kaudu telefonikõnesid tegema ja vastu võtma. See, kas Wi-Fi-kõnede võimalus on saadaval, sõltub teie mobiilioperaatorist ja telefoni mudelist.

Bluetooth

Näe… juhtmeid polegi! Ikoon Bluetooth kuvatakse siis, kui teie telefon on ühendatud Bluetooth-seadmega. Olete valmis rääkima telefonis vabakäesüsteemiga, kuulama muusikat ja tegema muid asju. Lisateavet Bluetoothi kaudu ühenduse loomise kohta leiate teemast Bluetooth-seadmetega ühenduse loomine.

Teatised

Tegevuskeskuse ikoon kuvatakse siis, kui teil on uusi teatiseid. Tegevuskeskuse avamiseks ja teatiste kuvamiseks nipsake ekraani ülaservast allapoole. Lisateavet leiate artiklist Teatiste otsimine.

Sõidurežiim

Autoga sõites on hea, kui tähelepanu püsib teel. Ikoon Sõidurežiim kuvatakse siis, kui sõidurežiim on sisse lülitatud. Kui soovite sõidurežiimi sätteid muuta, nipsake avakuval

Windowsi logo ikoon
loendile Kõik rakendused ja valige Sätted > Süsteem > Sõidurežiim.

Kõlisti

Kõlisti on välja ja värin on sisse lülitatud.

Kõlisti ja värin on välja lülitatud.

Asukoht

Ikoon Asukoht kuvatakse siis, kui rakendus pääseb juurde teie telefoni praegusele asukohateabele.

Aku

Kas tahate teada, missugune on aku laetuse tase? Enam pole vaja mõistatada.

Akut laetakse.

Telefon on ühendatud vooluvõrku ja aku on täis laetud.

Näitab aku laetuse taset. Aku laetuse protsendi nägemiseks nipsake ekraani ülaosast allapoole ja vaadake ikooni alla.

Akusäästja on sisse lülitatud. Järelejäänud akutoidet näitab see, kui suur osa akuikoonist on täidetud.

Virtuaalne privaatvõrk (VPN)

Kui olete VPN-iga ühendatud Wi-Fi kaudu, kuvatakse ikoon

Connected to VPN over Wi-Fi icon
; kui olete ühendatud mobiilandmeside kaudu, kuvatakse ikoon
Connected to VPN over cellular data icon
.

Kell

Kell näitab praegust kellaaega. Kuupäeva ja kellaaja muutmiseks nipsake avakuval

Windowsi logo ikoon
loendile Kõik rakendused ning valige siis Sätted > Kellaaeg ja keel > Kuupäev ja kellaaeg.

Atribuudid

Artikli ID: 17246 – viimati läbi vaadatud: 27. sept 2016 – redaktsioon: 7

Tagasiside