Teie telefoni ikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad teavet teie telefoni kohta (sh võrguühendus, mobiilsidesignaali tugevus, akutoide, kellaaeg ja palju muud). Kõige sagedamini kasutatavad ikoonid on järgmised.

Mobiilsidesignaali tugevus

Näitab teie mobiilsidesignaali tugevust.

Signaal puudub, kuna telefon pole ühendatud mobiilsidevõrguga.

Teie telefon on lennurežiimis. Kogu raadioside on välja lülitatud.

SIM-kaart puudub, pole tuvastatav või see on keelatud või kahjustatud.

SIM-kaart on lukustatud. Vaadake, kuidas seda avada.

Mobiilandmesideühendus

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Kõnede suunamine

Ikoon Kõne suunamine kuvatakse siis, kui kõnede suunamine on sisse lülitatud: Sätted > Süsteem > Telefon. Seejärel saate kõnesid numbril, mis teie jaoks toimib.

Rändlus

Teie telefon kasutab rändlust ega asu teie koduses mobiilsidevõrgus.

Teie telefon kasutab riigisisest rändlust.

Telefon kasutab riigisisest rändlust ja kõnede suunamine on sisse lülitatud.

Telefon kasutab rahvusvahelist rändlust ja kõnede suunamine on sisse lülitatud.

Wi-Fi-ühendus

Teie telefon on ühendatud Wi‑Fi-võrguga ja kuvatud on selle signaalitugevus. Lisateavet Wi‑Fi-võrguga ühenduse loomise kohta leiate teemast Wi‑Fi-võrguga ühenduse loomine.

Mobiilne pääsupunkt on jaotises Sätted > Tava- ja raadiovõrk > Mobiilne pääsupunkt sisse lülitatud. Mobiilandmesideühendust jagatakse Wi‑Fi või Bluetoothi kaudu teie teiste seadmetega.

Näitab, millist ühendust kasutatakse andmete edastamiseks. See võidakse kuvada ka mobiilsidesignaali ikooni või Wi‑Fi-ikooni kõrval.

Bluetooth

Vaadake… ei mingeid juhtmeid. Ikoon Bluetooth kuvatakse siis, kui teie telefon on ühendatud Bluetooth-seadmega. Olete valmis rääkima telefonis vabakäesüsteemiga, kuulama muusikat ja tegema muid asju. Lisateavet Bluetoothi kaudu ühenduse loomise kohta leiate teemast Bluetooth-seadmetega ühenduse loomine.

Teatised

Tegevuskeskuse ikoon kuvatakse siis, kui teil on uusi teadaandeid. Tegevuskeskuse avamiseks ja teadaannete kuvamiseks nipsake ekraani ülaservast allapoole. Lisateavet leiate teemast Sekkuge kohe.

Sõidurežiim

Vähendab autojuhtimise ajal häirivaid tegureid. Ikoon Sõidurežiim kuvatakse siis, kui sõidurežiim on sisse lülitatud. Nipsake avakuval

Windowsi logo ikoon
loendisse Kõik rakendused ning valige soovitud sätete muutmiseks Sätted > Süsteem > Sõidurežiim.

Kõlisti

Kõlisti on välja ja värin on sisse lülitatud.

Kõlisti ja värin on välja lülitatud.

Asukoht

Ikoon Asukoht kuvatakse siis, kui rakendus pääseb juurde teie telefoni praegusele asukohateabele.

Aku

Kas tahate teada, missugune on aku laetuse tase? Enam pole vaja mõistatada.

Akut laetakse.

Telefon on ühendatud vooluvõrku ja aku on täis laetud.

Näitab aku laetuse taset. Aku laetuse protsendi nägemiseks nipsake ekraani ülaosast allapoole ja vaadake ikooni alla.

Akusäästja on sisse lülitatud. Järelejäänud akutoidet näitab see, kui suur osa akuikoonist on täidetud.

Virtuaalne privaatvõrk (VPN)

Ikoon VPN &@@#xE889; kuvatakse siis, kui teil on ühendus suuremat turvalisust pakkuva VPN-võrguga. See võidakse kuvada ka mobiilsidesignaali ikooni või Wi‑Fi-ikooni kõrval.

Kell

Kell näitab praegust kellaaega. Nipsake avakuval

Windowsi logo ikoon
loendisse Kõik rakendused ning seejärel valige kuupäeva ja kellaaja muutmiseks Sätted > Kellaaeg ja keel > Kuupäev ja kellaaeg.

Atribuudid

Artikli ID: 17247 – viimati läbi vaadatud: 15. juuni 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside