Seadme kasutamise hõlbustamine

Seadmekasutuse hõlbustamiseks kulub vaid paar lihtsat toimingut. Nipsake avakuval

Nupu Start ikoon
, loendile Kõik rakendused ja valige siis Sätted > Hõlbustus .

Hõlbustussätete kategooria.

Nende suvandite abil on lihtsam teha järgmisi toiminguid.

Seadme kasutamine ilma ekraanita. Jutustaja võimaldab teil kuulda näiteks teksti ja nuppude helikirjeldusi.

Ekraanil kuvatava nägemine. Luup ehk suurendi aitab ekraanil kuvatavat sisu suuremaks muuta. Teksti skaleerimine aitab teksti suurendada või vähendada, et seda oleks lihtsam lugeda. Samuti võib abiks olla kuva muutmine mustvalgeks või kõrge kontrastsuse kasutamine.

Telefonikõnede tegemine tekstitelefoni kaudu. Looge ühendus tekstitelefoniga ja valige siis Sätted > Hõlbustus > Veel suvandeid. Valige jaotises TTY-režiim suvand Täielik.

Subtiitrite kuvamine. Subtiitrite ilme kohandamiseks nipsake avakuval

Nupu Start ikoon
loendile Kõik rakendused ja valige siis Sätted > Hõlbustus > Subtiitrid.

Seadme kasutamine ühe käega. Vajutage pikalt nuppu Start

Nupu Start ikoon
. Kuva libiseb allapoole, et pääseksite juurde ekraani ülaosas asuvatele üksustele. Kuva tagasi üles libistamiseks puudutage ekraani ülaosas olevat musta ala või vajutage taas pikalt nuppu Start
Nupu Start ikoon
.

Atribuudid

Artikli ID: 17253 – viimati läbi vaadatud: 6. sept 2016 – redaktsioon: 5

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)