Kiirklahvid ja hõlbustusfunktsioonid

Surface Hubi kiirklahvide abil saate töötada kiiremini või lülitada sisse hõlbustusfunktsioonid.

Vajutatavad klahvid

Tegevus

Windowsi logoga klahv

Start icon

Menüü Start avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ A

Kiirtoimingute avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ F

Täisekraanirežiimi käivitamine või sellest väljumine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ N

Teatiste avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ S

Cortana või otsingu avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ T

Ava Kuupäev ja kellaaeg

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ W

Tahvlile saatmine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ X

Külgribade vahetamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ 1

Kõnepaani avamine külgribal/külgriba sulgemine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ 2

Inimeste paani avamine külgribal/külgriba sulgemine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ 3

Sõnumipaani avamine külgribal/külgriba sulgemine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ 4

Sisupaani avamine külgribal/külgriba sulgemine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ F6

Klaviatuurifookuse liigutamine külgribade, ülemise ja alumise riba vahel

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ F6 + Shift

Klaviatuurifookuse liigutamine külgribade, ülemise riba ja alumine riba vahel vastupidises suunas

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ tabeldusklahv

Tegumivaate avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ tagasilükkeklahv

Tagasiminek

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ tühikuklahv

Sisestuskeele või klaviatuuripaigutuse vahetamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ sisestusklahv

Jutustaja avamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ plussmärk

Luubi avamine

Vasak Alt + vasak Shift + PrtScn

Suure kontrastsuse sisse- või väljalülitamine

Vasak Alt + vasak Shift + Num Lock

Hiireklahvide sisse- või väljalülitamine

Parem tõstuklahv (Shift), kaheksa sekundit

Filterklahvide sisse- või väljalülitamine

Tõstuklahv (Shift), viis korda

Nakkeklahvide sisse- või väljalülitamine

Numbrilukk (Num Lock), viis sekundit

Tumblerklahvide sisse- või väljalülitamine

Windowsi logoga klahv

Start icon
+ paoklahv (Esc)

Seansi lõpetamine

Kiirklahvid

Surface Hubi klaviatuuril on spetsiaalsed klahvid, mida kutsutakse kiirklahvideks, mille abil saab asju kiiremini teha.

Kiirklahvi vajutamine

Tegevus

Skype'i ärirakenduse helistamispaani avamiseks kasutage külgribal asuvat helistamise kiirklahvi
/
Skype'i ärirakenduse helistamispaani sulgemiseks kasutage külgribal asuvat helistamise kiirklahvi

Kõnepaani avamine või sulgemine külgribal

Skype'i ärirakenduse paani Inimesed avamiseks või sulgemiseks kasutage külgribal asuvat kiirklahvi Inimesed

Paani Inimesed avamine või sulgemine külgribal

Skype'i ärirakenduse sõnumsidepaani avamiseks või sulgemiseks kasutage külgribal asuvat sõnumsidekiirklahvi

Sõnumsidepaani avamine või sulgemine külgribal

Skype'i ärirakenduse sisupaaniavamiseks või sulgemiseks kasutage külgribal asuvat sisukiirklahvi

Sisupaani avamine või sulgemine külgribal

Mikrofoni sisselülitamiseks Skype'i ärirakenduse kasutamise ajal kasutage mikrofoni kiirklahvi
kasutamise ajal kasutage mikrofoni kiirklahvi /
Mikrofoni väljalülitamiseks Skype'i ärirakenduse kasutamise ajal kasutage mikrofoni kiirklahvi
kasutamise ajal kasutage mikrofoni kiirklahvi

Mikrofoni sisse- või väljalülitamine

Kaamera sisselülitamiseks Skype'i ärirakenduse kasutamise ajal kasutage kaamera kiirklahvi.
kasutamise ajal kasutage kaamera kiirklahvi. /
Kaamera väljalülitamiseks Skype'i ärirakenduse
kasutamise ajal kasutage kaamera kiirklahvi.

Kaamera sisse- või väljalülitamine

Vasakpoolse külgriba juurde liikumiseks kasutage vasakpoolse külgriba kiirklahvi
/
Parempoolse külgriba juurde liikumiseks kasutage parempoolse külgriba kiirklahvi

Külgribade vahetamine

Kuupäeva ja kellaaja avamiseks või sulgemiseks kasutage kalendri kiirklahvi

Kuupäev ja kellaaja avamine või sulgemine

Kiirtoimingute avamiseks kasutage kiirklahvi cog

Kiirtoimingute avamine

Kuva ühiskasutuse sisse- või väljalülitamiseks kasutage projekti kiirklahvi

Ekraani ühiskasutuse sisse- või väljalülitamine

Kasutatava rakenduse suuruse muutmiseks kasutage topeltnoole kiirklahvi

Kasutatava rakenduse täisekraanvaatesse sisenemine või sellest väljumine

Üksuste saatmiseks rakendustest tahvlisse nendel joonistamiseks kasutage marginaali kiirklahvi

Tahvlile saatmine

Cortana või otsingu avamiseks kasutage luubi kiirklahvi

Cortana või otsingu avamine

Tegumivaate avamiseks, et liikuda avatud rakenduste vahel, kasutage tegumivaate kiirklahvi

Tegumivaate avamine

Seansi lõpetamiseks kasutage kiirklahvi Valmis

Seansi lõpetamine

Lisateave hõlbustusfunktsioonide kohta

Hõlbustusfunktsioonide hankimiseks valige ülesnool & teatiste ikooni kõrval, ja seejärel valige Hõlbustus.

Jutustaja loeb ekraanil kuvatud sisu ette (sh aktiivse akna sisu, menüüsuvandid või tipitud teksti).

Luup suurendab erinevaid ekraani osasid, et neid oleks lihtsam näha.

Suur kontrastsus suurendab teatud kuvatava teksti ja piltide värvikontrastsust, et neid üksusi oleks hõlpsam eristada ja tuvastada.

Muude hõlbustussätete muutmiseks avage rakendus Sätted. Abi saamiseks pöörduge oma ettevõtte tugitöötaja poole.

Atribuudid

Artikli ID: 17317 – viimati läbi vaadatud: 15. juuni 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)