Ülesandeid ei ajastata Microsoft Projectis ootuspäraselt

K O K K U VÕ T E

See artikkel kirjeldab, miks ülesannet ei saa Microsoft Projectis ootuspäraselt ajastada ja pakub soovitusi selle käitumise parandamiseks.

L I S A T E A V E

Ülesannet ei saa ootuspäraselt ajastada mitmetel põhjustel. Määramaks täpset põhjust, küsige endale järgnevad küsimused.

Märkus. Enne selle artikli stsenaariumite proovimist tehke failist varukoopia või salvestage kõik muudatused.
 1. Kas arvutusviisi säte on seatud „käsitsi”?

  Kui määrate käsitsi arvutamise, arvutab Microsoft Project teie faili ainult siis, kui vajutate F9. Seadke ajastamise konfliktide lahendamiseks arvutamine automaatseks. Arvutusmeetodi seadmiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Options (Suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti Calculation (Arvutamine).
  3. Jaotises Calculation (Arvutamine), klõpsake kas Automatic (Automaatne) või Manual (Käsitsi).
 2. Kas ajastamisteadete kuvamine on välja lülitatud?

  Kui ajastamisteadete kuvamine on välja lülitatud, töödeldakse muudatusi projektifailis, mis põhjustavad ajastamise konflikte. Kui ajatamisteadete suvand on sisse lülitatud, kuvatakse konflikt ning seda saab parandada. Ajastamisteadete kuvamise suvandi sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Options (Suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti Schedule (Ajakava).
  3. Valige märkeruut Show Scheduling Messages (Kuva ajastamisteated).
  4. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
  5. Jaotises PlanningWizard (Planeerimise viisard), valige kõik märkeruudud.
  Märkus. Pärast ajastamisteadete sisselülitamist vajutage klaviatuuril F9. Kõik ilmnenud ajastamisteated tuleb lahendada enne kui projekt õigesti arvutatakse.
 3. Kas ajastate alates projekti alguskuupäevast või lõppkuupäevast?

  Ajastamisel projekti alguskuupäevast, algavad ülesanded nii vara kui võimalik. Ajastamisel projekti lõppkuupäevast, algavad ülesanded nii hilja kui võimalik. Kontrollimaks, milline kuupäev on failis seatud, klõpsake menüü Project (Projekt) käsul Project information (Projektiteave).
 4. Mis on projekti alguskuupäev?

  Kui ajastamisteadete säte on sisse lülitatud ning sisestate ülesande, mis toimub enne projekti alguskuupäeva, kuvatakse hoiatusteade. Kui ajastate ülesande enne projekti alguskuupäeva, sisestage ülesande kuupäev käsitsi. Projekti alguskuupäeva kontrollimiseks klõpsake menüü Project (Projekt) käsul Project information (Projektiteave).
 5. Kas sisestasite ülesandele lõpuleviiduse protsendi?

  Kui sisestasite ülesandele lõpuleviiduse protsendi ja ülesanne on juba käivitunud, ei saa alguskuupäeva automaatselt muuta. Määratlemiseks, kus ülesande võiks automaatselt ajastada, seadke ülesande lõpuleviiduse protsendiks null. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Valige ülesanne.
  2. Klõpsake menüüs Project (Projekt) käsku Task Information (Ülesande teave).
  3. Klõpsake vahekaarti General (Üldist).
  4. Tippige väljale Percent Complete (Lõpuleviiduse protsent) väärtus 0.
  5. Klõpsake OK.
 6. Kas määrasite ülesandele tegeliku alguskuupäeva?

  Saate ülesandele määrata tegeliku alguskuupäeva ja mitte sisestada lõpuleviiduse protsenti. Ülesannet ei ajastata automaatselt enne, kui seate tegeliku alguskuupäeva „PS“. Tegeliku alguskuupäeva määramiseks sisestage tegeliku alguskuupäeva väli oma tabelisse. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Valige tabelis suvalise veeru pealkiri.
  2. Klõpsake menüü Insert (Lisa) käsku Insert Column (Lisa veerg).
  3. Valige üksusele Field Name (Välja nimi) väärtus Actual Start (Tegelik algus) ja klõpsake OK.
 7. Kas määrasite ülesandele muu piirangutüübi kui „Niipea kui võimalik“?

  Piirang võib põhjustada ülesande ajastamise piirangutüübi ja seatud kuupäeva järgi. Ülesanne, millel on piirang „Nii hilja kui võimalik“, ajastatakse Microsoft Projecti projektis ülesandena „Niipea kui võimalik“, mis on ajastatud projekti lõppkuupäevast. Piirangutüübi kontrollimiseks toimige järgmiselt.
  1. Topeltklõpsake ülesande ID-numbril.
  2. Klõpsake vahekaardil Advanced (Täpsemalt).
 8. Kas leidub eelnevaid või järgnevaid suhteid?

  Suhte tüüp määratleb, millal saab ülesannet ajastada. Säte Ülesanded jäävad alati piirangukuupäevadele kindlaks alistab Microsoft Projectis ülesande suhete lingid. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Options (Suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti Ajastamine (Scheduling).
  3. Valige märkeruut Ülesanded jäävad alati piirangukuupäevadele kindlaks.
  4. Klõpsake OK.
 9. Kas kasutate automaatset ressursiühtlustamist?

  Automaatne ressursiühtlustamine lisab ülesandele ressursi konflikti vältimiseks viivituse. See põhjustab ülesande alguskuupäeva tagasilükkamist. Kui valite valiku „Käsitsi“, ei lisata viivitust ülesannetele automaatselt. Ülesandele lisatud viivituse eemaldamiseks ja ressursiühtlustamise seadmiseks käsitsi toimige järgmiselt.
  • Viivituse eemaldamiseks klõpsake Eemalda ühtlustus (Clear Leveling).
  • Ressursiühtlustamise seadmiseks „Käsitsi“ klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Resource Leveling (Ressursiühtlustamine) ja seejärel klõpsake Manual (Käsitsi).
 10. Kas ülesande viivituse väljal on väärtus?

  Kui ülesande viivituse väli sisaldab nullist suuremat väärtust, ei saa ülesannet varasemaks ajastada. Viivituse välja puhastamiseks lugege käesoleva artikli 9. juhist.
 11. Kas ülesanne on alamülesanne?

  Kui kokkuvõtlik ülesanne (mõnel tasemel) omab eelkäijat või piirangut, ei saa alamülesannet ajastada varasemaks kui kokkuvõtlik ülesanne. Kokkuvõtliku ülesande eelkäijate ja piirangute kontrollimiseks toimige järgmiselt.
  1. Valige ülesanne.
  2. Klõpsake menüüs Project (Projekt) käsku Task Information (Ülesande teave).
 12. Kas ülesandele on määratud ressurss?

  Ressursikalender võib mõjutada ressursi poolt juhitud ülesande ajastamist, kuid mitte kindlaksmääratud kestusega ülesannet. Ressursikalender võib Microsoft Projectis mõjutada kõiki kolme ülesande tüüpi (kindlaksmääratud kestusega, kindlaksmääratud tööga ja kindlaksmääratud ühikutega). Eemaldage ressurss, et näha, kas ressurss mõjutab ajastamist. Kui ressurss on eemaldatud ning ülesanne ajastub nagu eeldatud, klõpsake ressursikalendris. Ressursikalendri kontrollimiseks toimige järgmiselt.

  Klõpsake menüüs Tools (Tööriistad) käsul Change Working Time (Muuda tööaega) ja valige rippmenüüst ressurss.
 13. Kas proovite ajastada ülesannet mitte-tööajale?

  Kui päev on märgitud mitte-tööajaks, ei saa ülesande algust sellele kuupäevale ajastada. Projektikalendri kontrollimiseks klõpsake menüüs Tools (Tööriistad) käsul Change Working Time (Muuda tööaega).
 14. Kas kokkuvõtlikele ülesannetele on määratud eelnevaid või järgnevaid seoseid?

  Kokkuvõtlikele ülesannete määratud eelnevad ja järgnevad seosed võivad mõjutada kokkuvõtliku ülesande alamülesandeid lisaks lingitud kokkuvõtlikele ülesannetele.

  Suhte tüüp määratleb, millal saab ülesannet ajastada. Säte Tasks will always honor their constraint dates (Ülesanded jäävad alati piirangukuupäevadele kindlaks) alistab Microsoft Projectis ülesande suhete lingid. Varasematel Microsoft Projecti versioonidel seda võimalust ei ole. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Options (Suvandid).
  2. Klõpsake vahekaarti Scheduling (Ajastamine).
  3. Valige märkeruut Ülesanded jäävad alati piirangukuupäevadele kindlaks.
  4. Klõpsake OK.
Kui olete kõik need proovid teostanud ja ajastamise probleem esineb endiselt, proovige luua uus ülesanne või proovige probleemne ülesanne kustutada ning siis uuesti luua.


Kui probleem püsib, võib fail olla kahjustatud. Kui lõite faili Microsoft Project 4.1 või varasemas versioonis ning see versioon on endiselt teie arvutisse installitud, avage fail ja salvestage see MPX-formaadis. Seejärel avage Microsoft Project 2000 või hilisem versioon.


Lisateabe saamiseks MPX-failiformaadi kohta vaadake faili Mpxfile.wri Fail Mpxfile.wri asub enamasti kaustas \Winproj.


Kui teil puudub Microsoft Project 4.1 või varasem versioon, ärge salvestage faili MPX-formaadis. See vorming ei toeta (säilita) uusi funktsionaalsusi, mis on saadaval Microsoft Project 2000 ja hilisemates versioonides. Seetõttu kaotate Microsoft Project 2000 või hilisema versiooni faili salvestamisel MPX-vormingusse osa funktsionaalsusest faili teisendamisel.
Atribuudid

Artikli ID: 175457 – viimati läbi vaadatud: 18. sept 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside