Suvandiga Corporate või Workgroup installitud Outlook 2000 sõnumite taastamine sisendkausta parandamise tööriistaga

Selle artikli Microsoft Outlook 2002 ja Microsoft Office Outlook 2003 versiooni lugemiseks klõpsake linki287497 .

Selle artikli Microsoft Outlook 2000 (IMO) käsitleva versiooni vaatamiseks klõpsake järgmist linki:
197315 . (võib olla inglise keeles)
Selle artikli Microsoft Outlook 98 (CW) käsitleva versiooni lugemiseks klõpsake järgmist linki:
181325 . (võib olla inglise keeles)
Selle artikli Microsoft Outlook 98 (IMO) käsitleva versiooni lugemiseks klõpsake järgmist linki:
181523 . (võib olla inglise keeles)
MÄRKUS. Selles artiklis käsitletavad toimingud kehtivad vaid juhul, kui olete installinud Outlooki suvandiga Corporate või Workgroup. Selle suvandiga saate kasutada sõnumirakenduse programmeerimisliidese (MAPI) teenuseid. Installi tüübi määramiseks klõpsake menüüs Help (Spikker) käsku About Microsoft Outlook (Microsoft Outlooki teave). Kui teil on installitud versioon Corporate või Workgroup, kuvatakse rida „Corporate või Workgroup”.

K O K K U VÕ T E

Sellesartiklis kirjeldatakse sisendkausta parandamise tööriista kasutamist kaustade ja üksuste taastamiseks rikutud erakaustafailist (.pst).  

L I S A T E A V E

MÄRKUS. Järgmistes näidetes on käsitletud sisendkausta parandamise tööriista kasutamist PST-failiga. Samad toimingud kehtivad ka ühenduseta kausta failide (.ost) jaoks. Ühenduseta kausta faili (.ost) otsimiseks klõpsake boksis Select File to Scan (Skannitava faili valimine) väärtust Offline Folders (*.ost) (Ühenduseta kaustad (*.ost)).

Sisendkausta parandamise tööriist (Scanpst.exe) on erakaustafailidega (.pst) seotud probleemide lahendamiseks mõeldud tööriist. Selle tööriistaga saab parandada ka ühenduseta kausta faile (.ost).

Sisendkausta parandamise tööriist on komplektis Microsoft Windows 95-ga ning ka Microsoft Outlook 98 ja Microsoft Office 2000 CD-ROM-il. See installitakse häälestamise ajal automaatselt. See utiliit installitakse ka Microsoft Windows 98 CD-ROM-i häälestusrakendusega Windows Messaging Service Setup. Need programmid leiate järgmisest kaustast:
<CD-draiv>: \tools\oldwin95\message\us\wms.exe
. Operatsioonisüsteemis Windows 2000 leiate need programmid järgmisest kaustast:
<CD-draiv>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Video: Outlooki erakaustafailide (.pst) parandamineSisendkausta parandamise tööriista käitamine

 1. Klõpsake nuppu Start ja valige kasutatavast operatsioonisüsteemist olenevalt käsk Find (Otsi) või Search (Otsing).
 2. Tippige väljale Search for file or folders named (Otsi nimetatud faile või kaustu) väärtus scanpst.exe.
 3. Tippige PST-faili tee ja nimi või klõpsake nuppu Browse (Sirvi), et fail Windowsi failisüsteemist ise üles otsida.
 4. Klõpsake nuppu Start.

Mida sisendkausta parandamise tööriist teeb?

Sisendkausta parandamise tööriista käitamisel erakaustafailis (PST-failis) tehakse järgmist.
 • Sisendkausta parandamise tööriist analüüsib erakaustafaili (.pst) kaustastruktuuri ja üksuste päiseid, et püüda taastada kõik kaustad ja üksused.
 • Kui sisendkausta parandamise tööriist taastab erakaustafaili (.pst), siis tähendab see, et tööriist leidis probleeme ja võimalusel lahendas need.
 • Sisendkausta parandamise tööriist proovib muuta failid erakaustafailideks (.pst). (Kui nimetate mõne exe-faili ümber näiteks failiks midagi.pst, muudab tööriist selle faili ühendatavaks PST-failiks.)

Taastatud erakaustafail

Pärast sisendkausta parandamise tööriista käitamist käivitage Outlook profiiliga, milles on parandatav erakaustafail (.pst). Kaustaloendi vaate sisselülitamiseks klõpsake menüü View (Vaade) käsku Folder List (Kaustaloend). Kaustaloendis peaksite nägema järgmisi taastatud kaustu:

Taastatud erakaustad

Calendar (Kalender)
Contacts (Kontaktid)
Kustutatud üksused
Inbox (Sisendkaust)
Journal (Päevik)
Notes (Märkmed)
Outbox (Välja)
Saadetud üksused
Tasks (Ülesanded)
Kuna tegemist on taasloodud PST-failiga, on need taastatud kaustad üldjuhul tühjad. Lisaks peaksite nägema ka kausta Lost And Found (Leiunurk). See kaust sisaldab sisendkausta parandamise tööriista taastatud kaustu ja üksusi. Üksusi, mida kaustas Lost and Found (Leiunurk) pole, ei saanud taastada.

Kuidas parandatud üksusi taastada?

Peaksite võimalikult paljud üksused kaustast Lost And Found (Leiunurk) oma profiilis uude erakaustafaili (.pst) teisaldama. Esmalt looge oma profiilis uus erakaustafaili (.pst) kirje ja seejärel lohistage kõik taastatud üksused kaustast Lost And Found (Leiunurk) sobivasse asukohta oma uues erakaustafailis (.pst).

Profiilis uue erakaustafaili (.pst) loomine

 1. Käivitage Outlook profiiliga, mis sisaldab teie taastatud erakaustafaile (.pst).
 2. Klõpsake menüü Fail käsku Andmefailide haldus.
 3. Dialoogiboksi Uus Outlooki andmefail avamiseks klõpsake nuppu Lisa.
 4. Klõpsake boksis Types of storage (Salvestitüübid) väärtust Personal Folders File (.pst) (Erakaustafail (.pst)). Seejärel klõpsake nuppu OK.
 5. Klõpsake dialoogiboksis Create or Open Outlook Data File (Loo või ava Outlooki andmefail) oma uue erakaustafaili (.pst) kausta ja failinime. Seejärel klõpsake nuppu Open (Ava).
 6. Klõpsake OK.
Nüüd peaks teie profiilis olema uus erakaustafail (.pst). Lohistage taastatud üksused kaustast Lost And Found (Leiunurk) uude erakaustafaili (.pst). Kui olete kõik üksused teisaldanud, võite taastatud erakaustafaili (.pst) (sh kausta Lost And Found (Leiunurk)) oma profiilist eemaldada.

Üksuste taastamine erakaustafaili (.pst) varukoopiast

MÄRKUS. Kui te ei saa algset erakaustafaili (.pst) enne sisendkausta parandamise tööriista käitamist avada, siis on võimalik, et järgmised toimingud ei tööta. Kui saate algse erakaustafaili (.pst) avada, siis võib juhtuda, et järgmiste juhiste abil saate rikutud erakaustafailist (.pst) veel üksusi taastada.


Sisendkausta parandamise tööriista käitamisel on algsest erakaustafailist (.pst) varukoopia loomise võimalus vaikimisi valitud. Selle suvandiga luuakse teie kõvakettal fail nimega <failinimi>.bak ning see on algsest failist <failinimi>.pst erineva laiendiga koopia. BAK-fail asub teie algse erakaustafailiga (.pst) samas kaustas.

Võib-olla saate BAK-failist taastada ka neid üksusi, mida sisendkausta parandamise tööriistal taastada ei õnnestunud. Tehke BAK-failist koopia, pannes sellele uue nime ja PST-laiendi (nt "Uusnimi.pst" (ilma jutumärkideta)).

Avage Outlook profiiliga, mis sisaldab teie uut (käesoleva artikli jaotise "Parandatud üksuste taastamine" 4. etapis loodud) erakaustafaili (.pst). Seejärel proovige impordi- ja ekspordiviisardi abil importida kaust "Uusnimi.pst". Selleks tehke järgmist.
 1. Klõpsake menüü File (Fail) käsku Import And Export (Import ja eksport).
 2. Klõpsake väärtust Import mõnest muust programmist või failist ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.
 3. Klõpsake väärtust Erakaustafail (.pst) ja seejärel nuppu Edasi.
 4. Tippige väljale File To Import (Imporditav fail) oma faili Uusnimi.pst tee. Klõpsake jaotises Options (Suvandid) raadionuppu Do not import duplicates (Ära impordi duplikaate) ja seejärel klõpsake nuppu Next (Edasi).
 5. Klõpsake jaotises Select the folder to import from (Vali impordi lähtekaust) soovitud erakaustafaili (.pst). Märkige ruut Include subfolders (Kaasa alamkaustad) ja ruut Import folders into the same folder in (Impordi kaustad samasse kausta), klõpsake käesoleva artikli jaotise "Parandatud üksuste taastamine" 4. etapis loodud uut erakaustafaili (.pst) ning seejärel klõpsake nuppu Finish (Valmis).
MÄRKUS. Pidage meeles, et varukoopiafail oli algne rikutud fail ning võib juhtuda, et teil ei õnnestu lisaks kaustas "Lost And Found" leiduvatele taastatud üksustele rohkem üksusi taastada. Kui te ei saa faili Uusnimi.pst Outlooki importida, olete ilma jäänud kogu teabest, mida pole kaustas "Lost And Found".

Kuidas taastada 2 GB suurune erakaustafail (.pst)

Erakaustafaili suurim lubatud maht on kaks gigabaiti. Sageli ei saa erakaustafailis (.pst) üksusi salvestada ega hankida, kui faili suurus läheneb sellele piirile. Sama mahupiirang kehtib ka võrguühenduseta kaustadele (.ost).

Microsoft pakub utiliiti, millega saab püüda erakaustafaili (.pst) salvestatud üksusi taastada, muutes faili lubatud ülempiirist väiksemaks. Selle utiliidi kasutamisel mõned andmed kaovad, et taastada võimalikult palju andmeid.

PST-failide mahupiirangute ja PST- või OST-failide kärpimisriista kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
296088 Mahukate PST- ja OST-failide kärpimisriist
Atribuudid

Artikli ID: 197316 – viimati läbi vaadatud: 22. märts 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside