Office'i veebirakendusi ei saa vaadata või redigeerida

SÜ M P T O M I D

Kui klõpsate failil, mis on salvestatud Microsoft SharePoint Server 2010 veebisaidile või Microsoft SharePoint Foundation 2010 veebisaidile, kuvatakse järgmine teade:

Dokumendi avamine
Te hakkate avama:
                Nimi: <failinimi>
                Asukohast: <saidinimi>
Kuidas soovite selle faili avada?


Või kuvatakse järgmine teade, kui topeltklõpsate OneDrive'ile salvestatud failil, et seda Office'i veebirakendustes vaadata:

Faili allalaadimine
Kas soovite selle faili avada või salvestada?

                Nimi: <failinimi>
                Tüüp: <failitüüp>
                Asukohast: livefilestore.com


PÕ H J U S

See probleem ilmneb, sest Office'i veebirakendustes nõutav toiming ei toeta faili vormingut.

E R A L D U S VÕ I M E

Faili vaatamiseks või redigeerimiseks Office'i veebirakenduste abil avage fail rakenduses Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 või Microsoft Office Word 2010 ja salvestage fail mõnes toetatavas vormingus. Järgmises tabelis on toodud Office'i veebirakenduste jaoks soovitatavad failivormingud.

ToodeFailivorming
Microsoft Excel 2010 Web AppExceli töövihik (*.xlsx)
Exceli binaartöövihik (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppWordi dokument (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPowerPointi esitlus (*.pptx)

L I S A T E A V E

Office'i veebirakendustes vaatamiseks või redigeerimiseks vaadake järgmisest tabelist toetatavaid failivorminguid.

Microsoft Word
FailivormingVaatamine Word OnlineisRedigeerimine Word Onlineis
Open XML (.docx)JahJah
Binaarne (.doc)JahJah, Word Online teisendab DOC-faili DOCX-failiks, et saaksite faili redigeerida, kuid te peate muudatuste salvestamiseks salvestama faili DOCX-vormingus.
Makro (.docm)JahJah, kuid makrod ei tööta.
Mallid (.dotm, .dotx)JahEi, te peate avama malli kliendis.
Muud failivormingud (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)EiEi

Microsoft Excel
FailivormingVaatamine Excel OnlineisRedigeerimine Excel Onlineis
Open XML (.xlsx)JahJah
Binaarne (.xlsb)JahJah
Binaarne (.xls)Jah OneDrive'is

Mitte SharePointis
Jah OneDrive'is

Mitte SharePointis
Makro (.xlsm)JahJah. Kuid teil palutakse tehtud muudatuste salvestamisel teha failist eemaldatud makrodega koopia.
Muud failivormingud (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)EiEi

Microsoft PowerPoint
FailivormingVaatamine PowerPoint OnlineisRedigeerimine PowerPoint Onlineis
Open XML (.pptx, .ppsx)JahJah
Binaarne (.ppt, .pps)JahJah, PowerPoint Online teisendab PPT-faili või PPS-faili PPTX-failiks või PPSX-failiks, et saaksite faili redigeerida, kuid te peate muudatuste salvestamiseks salvestama faili PPTX- või PPSX-vormingus.
Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)JahEi
Muud failivormingud (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)EiEiAtribuudid

Artikli ID: 2028380 – viimati läbi vaadatud: 24. veebr 2015 – redaktsioon: 1

Tagasiside