Näidisteksti sisestamine Wordi dokumenti

Kui soovite lugeda selle artikli Word 98 kohta käivat versiooni, vaadake artiklit numbriga
180685 .

K O K K U VÕ T E

Microsoft Office Word võimaldab teil kiiresti sisestada dokumenti näidisteksti. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas sisestada näidisteksti dokumenti, kui kasutate erinevaid Wordi versioone.

L I S A T E A V E

Näidisteksti sisestamine Microsoft Office Word 2007 või Microsoft Office Word 2010 puhul

Näidisteksti sisestamiseks Word 2007 või Word 2010 puhul kasutage üht järgmistest meetoditest.

1. meetod. Kasutage funktsiooni rand()

Lokaliseeritud näidisteksti sisestamiseks Word 2007 või Word 2010 dokumenti tippige teksti soovitud asukohta =rand() ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).Word 2007 või Word 2010 eestikeelse versiooni puhul sisestatav näidistekst meenutab järgmist:
Menüü Lisa galeriid sisaldavad üksusi, mis on loodud nii, et need sobiksid teie dokumendi üldilmega. Neid galeriisid saate kasutada tabelite, päiste, jaluste, loendite, esilehtede ja muude dokumendikoosteüksuste lisamiseks. Ka loodavad pildid, graafikud ja diagrammid hakkavad sobima teie dokumendi üldilmega.¶

Valitud dokumenditeksti vormingut saate hõlpsalt muuta, kui valite soovitud ilme menüü Avaleht kiirlaadigaleriist. Teksti otsevormindamiseks saate kasutada ka menüü Avaleht muid juhtelemente. Enamiku juhtelementide korral saate valida praeguse kujunduse ilme või otsemääratava vormingu vahel.¶

Dokumendi üldilme muutmiseks valige uue kujunduse elemendid menüüst Küljendus. Kiirlaadigaleriis saadaolevate ilmete muutmiseks kasutage käsku Muuda praegust kiirlaadikomplekti. Nii kujunduste galerii kui ka kiirlaadigalerii sisaldavad lähtestamiskäske, et saaksite taastada dokumendi praegusele mallile vastava algse ilme.¶
Märkus. See tekst sisaldab lõigumärki (¶), mis kuvatakse näidisteksti sisestamisel.

Te saate kontrollida, mitu lõiku ja rida tekib, kui lisate funktsiooni rand() sulgudesse numbreid. Funktsioonil =rand() on järgmine süntaks:
=rand(p,l)

Märkus. Selles funktsioonis tähistab p lõikude arvu ja l igas lõigus soovitud ridade arvu.
Järgnevalt on toodud mõned näited selle kohta, kuidas need parameetrid toimivad.
  • =rand(1) sisestab ühe lõigu, milles on kolm tekstirida.
  • =rand(10,10) sisestab 10 lõiku, igas lõigus 10 tekstirida.
Need parameetrid pole kohustuslikud. Kui jätate parameetrid välja, on lõikude vaikearv kolm ja ridade vaikearv lõigu kohta on samuti kolm.

2. meetod. Kasutage funktsiooni rand.old()

Microsoft Office Word 2003 ja varasemate versiooniga ühilduva lokaliseeritud näidisteksti sisestamiseks dokumenti tippige teksti soovitud asukohta =rand.old() ning vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Word 2007 või Word 2010 eestikeelse versiooni puhul sisestatav näidistekst meenutab järgmist:
See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. ¶

See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. ¶

See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. ¶
Pange tähele, et Word 2007 või Word 2010 muukeelsete versioonide näidistekst ei ole sama tähendusega mis selles jaotises eespool toodud.

Näiteks Wordi jaapanikeelse versiooni puhul kuvatakse tekst, mille tõlge sarnaneb järgmise tekstiga:
„Word 2003 on pöördeline tekstiprotsessor, mis võimaldas…”
Ja Wordi saksakeelse versiooni puhul esitatakse järgmine tekst:
„Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.”
Te saate kontrollida, mitu lõiku ja rida tekib, kui lisate funktsiooni rand.old() sulgudesse numbreid. Funktsioonil =rand.old() on järgmine süntaks:
=rand.old(p,l)

Märkus.
Selles funktsioonis tähistab p lõikude arvu ja l igas lõigus soovitud ridade arvu.
Need parameetrid pole kohustuslikud. Kui jätate parameetrid välja, on lõikude vaikearv kolm ja ridade vaikearv lõigu kohta on samuti kolm.

3. meetod. Kasutage funktsiooni lorem()

Lokaliseerimata pseudoladinakeelse näidisteksti sisestamiseks Word 2007 või Word 2010 dokumenti tippige teksti soovitud asukohta =lorem() ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Sisestatav näidistekst meenutab järgmist:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.¶

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.¶

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.¶
Te saate kontrollida, mitu lõiku ja rida tekib, kui lisate funktsiooni lorem() sulgudesse numbreid. Funktsioonil =lorem() on järgmine süntaks: lorem(p,l)

Märkus.
Selles funktsioonis tähistab p lõikude arvu ja l igas lõigus soovitud ridade arvu.

Need parameetrid pole kohustuslikud. Kui jätate parameetrid välja, on lõikude vaikearv kolm ja ridade vaikearv lõigu kohta on samuti kolm.

Lisateabe saamiseks teksti „Lorem ipsum dolor sit amet” kirjelduse kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:
114222 Wordi spikris esitatava teksti „Lorem ipsum dolor sit amet” kirjeldus

Vaikimisi on näidisteksti sisestamise funktsioon Word 2007 või Word 2010 puhul sisse lülitatud. Kuid näidisteksti sisestamise funktsioon keelatakse, kui lülitate välja suvandi Replace text as you type (Asenda teksti tippimise ajal).


Suvandi Replace text as you type (Asenda teksti tippimise ajal) sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake Office'i nuppu, klõpsake käsul Word Options (Wordi suvandid), klõpsake käsul Proofing (Õigekeelsuse kontroll) ja seejärel klõpsake käsul AutoCorrect Options (Automaatkorrektuuri suvandid).
  2. Märkige või tühjendage märkeruut Replace text as you type (Asenda teksti tippimise ajal).

Näidisteksti sisestamine Word 2003 ja Wordi varasemate versioonide puhul

Näidisteksti sisestamiseks Word 2003, Word 2002, Word 2000 või Word 97 for Windows dokumenti tippige teksti soovitud asukohta =rand() ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Sisestatav näidistekst meenutab järgmist:
See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata.¶

See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata.¶

See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata. See väike mölder jõuab rongile hüpata.¶
Märkus. See tekst sisaldab lõigumärki (¶), mis kuvatakse näidisteksti sisestamisel.

Te saate kontrollida, mitu lõiku ja rida tekib, kui lisate funktsiooni rand() sulgudesse numbreid. Funktsioonil =rand() on järgmine süntaks:
=rand(p,l)

Märkus. Selles funktsioonis tähistab p lõikude arvu ja l igas lõigus soovitud ridade arvu.
Nendes Wordi versioonides sisaldab näidistekst vaikimisi kolme lõiku ja iga lõik sisaldab viit rida. Kui jätate teise numbri välja, on tekstiridu vaikimisi viis. Suurim sulgudes kasutatav number on 200 (see number võib olla väiksem sõltuvalt määratud lõikude ja lausete arvust).

Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud. Kuid see funktsioon keelatakse, kui lülitate välja suvandi Replace text as you type (Asenda teksti tippimise ajal). Selle suvandi sisse- või väljalülitamiseks toimige järgmiselt.
  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul AutoCorrect (Automaatkorrektuur) ja seejärel klõpsake vahekaardil AutoCorrect (Automaatkorrektuur).
  2. Märkige või tühjendage märkeruut Replace text as you type (Asenda teksti tippimise ajal).
Märkus. Kui kursor paikneb vahetult LEHEKÜLJEPIIRI või VEERUPIIRI järel, siis Word nendes versioonides näidisteksti ei sisesta.

L I S A T E A V E

Lõigumärkide (¶) nägemiseks Wordi dokumendis kasutage üht järgmistest meetoditest.

Meetod 1

Tööriistaribal Standard (Standardne) klõpsake käsul Show/Hide (¶) (Kuva/Peida (¶)).

Meetod 2

  1. Klõpsake menüü Tools (Tööriistad) käsul Options (Suvandid).
  2. Vahekaardil View (Vaade) märkige märkeruut All (Kõik) ja seejärel klõpsake OK.
Atribuudid

Artikli ID: 212251 – viimati läbi vaadatud: 27. mai 2010 – redaktsioon: 1

Tagasiside