Saate Excelis tõrketeate „Liiga palju erinevaid lahtrivorminguid”

SÜ M P T O M I D

Kui rakenduses Microsoft Excel 2003 lahtrit või lahtrite vahemikku vormindate, võite saada järgmise tõrketeate:

Liiga palju erinevaid lahtrivorminguid.
 
Excelis tekkis tõrge ja programm pidi eemaldama osa vormingust töövihiku rikkumise vältimiseks.

Rakenduses Microsoft Excel 2013, 2010 või 2007 võivad failid anda järgmise tõrketeate:

Excel leidis failist loetamatu sisu

Muud laadidega seotud stsenaariumid on järgmised.

1. Faili avamisel on kogu vormindus eemaldatud.

2. Faili suurus kasvab pärast töövihikute vahel kopeerimist ja kleepimist.

3. Ei saa kleepida:

Microsoft Excel kuvab teate

„Microsoft Excel ei saa andmeid kleepida”
 
Kõiki menüüvalikuid suvandile „Kleebi” või kiirklahvi Ctrl-V eiratakse ja tulemusi ei ole, kuigi lõikelaud pole tühi.


PÕ H J U S

See probleem tekib, kui töövihik sisaldab üle 4000 erineva lahtrivormingu kombinatsiooni rakenduses Excel 2003 või üle 64 000 kombinatsiooni rakenduses Excel 2007 või uuemas. Kombinatsioon on määratletud lahtrile rakendatud kordumatu vorminduselementide komplektina. Kombinatsioon sisaldab kogu fondi vormingut (näiteks: kirjatüüp, fondi suurus, kursiiv, paks kiri ja allakriipsutus), piirjooni (näiteks: asukoht, kaal ja värvus), lahtri mustreid, numbrivormingut, joondust ja lahtri kaitset.

MÄRKUS. Kui kahel või enamal lahtril on täpselt sama vorming, kasutavad nad ühte vormingukombinatsiooni. Kui lahtrite vormingute vahel on kasvõi üks erinevus, kasutab iga lahter erinevat kombinatsiooni.

Excelis võivad laadi arvud töövihikute vahel kopeerimisel kasvada, sest kohandatud laadid kopeeritakse.

Töövihik, milles on üle 4000 laadi, võib avaneda rakenduses Excel 2007 või uuemas versioonis (suurema piirmäära tõttu vormingutele), kuid annab rakenduses Excel 2003 tõrke.

E R A L D U S VÕ I M E

1. Integreeritud laadide topelt kopeerimise vältimiseks veenduge, et teil on Windows Update’ist installitud uusimad värskendused.

2. Järgmised teabebaasi artiklid võimaldavad kopeerida ühes Exceli eksemplaris töölehe teisaldamisel või kopeerimisel töövihikute vahel kohandatud laade. Paigaldage ja lisage registrivõti järgmises artiklis.

Kasutamata laadid kopeeritakse rakenduses Excel 2007 ühest töövihikust teise


3. Juba paljusid laade sisaldavate töövihikute puhastamiseks tehke üks järgmistest toimingutest.

Exceli vormingud (xlsx, xlsm)


Binaarsed Exceli vormingud (xls, xlsb) või parooliga kaitstud/krüptitud töövihikud.

4. Lihtsustage töövihikute vormingut. Näiteks arvestage vormingu lihtsustamisel järgmisi soovitusi.
  • Kasutage standardfonti. Sama fondi kasutamine kõigis lahtrites vähendab vormingu kombinatsioonide arvu.
  • Kui kasutate töölehel piirjooni, kasutage neid järjepidevalt.

    MÄRKUS. Kui lisate piirjoone lahtri paremale küljele, pole vaja lisada piirjoont sellest lahtrist paremal asuva lahtri vasemale küljele, kuna piirjooned kattuvad.
  • Lahtritele mustrite rakendamisel eemaldage mustrid, klõpsates suvandit Värvitu vahekaardil Mustrid dialoogiboksis Lahtrite vormindamine.
  • Kasutage laade kogu töövihikus kasutatava vormingu standardimiseks.
MÄRKUS. Pärast töövihiku vormingu lihtsustamist või standardimist salvestage, sulgege ja avage töövihik uuesti enne täiendava lahtrivormingu lisamist.L I S A T E A V E

Enamikul juhtudel piisab ühe töövihiku puhul ligikaudu 4000 erineva vormingu kombinatsioonist. See probleem tekib tõenäoliselt vaid siis, kui töövihikus on palju erinevaid vorminguid kasutavaid töölehti või kui suur arv lahtreid on erisuguselt vormindatud.

Atribuudid

Artikli ID: 213904 – viimati läbi vaadatud: 26. veebr 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside