Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me ja MS-DOS-i hulgast ühe käivitamine

K O K K U VÕ T E

Käesolevas artiklis kirjeldatakse, kuidas konfigureerida Inteli protsessoriga arvutit järgmiste Microsofti opsüsteemide hulgast ühe käivitamiseks:

 • MS-DOS
 • Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 või Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows NT
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP

L I S A T E A V E

Mitmesüsteemse buutimise võimaluse loomiseks installige opsüsteemid järgmises järjestuses:

 1. MS-DOS
 2. Windows 95, Windows 98 või Windows Me
 3. Windows NT
 4. Windows 2000
 5. Windows XP
Installige opsüsteemid tavapäraste installimeetoditega. Järgmised opsüsteemid saate käivitada buutimislaaduri (opsüsteemi laadimiskuva) kuvalt:

 • Windows 95, Windows 98 ja Windows Me
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
MÄRKUS. Iga opsüsteem tuleks installida eraldi loogilisele kettale. Kui installite mitu opsüsteemi samale kettale, võib nende opsüsteemide käitamise katsel tekkida probleeme.


Kui installite mitu opsüsteemi samale kettale, võib juhtuda, et Microsoft Internet Explorer sulgub ja saate järgmisega sarnase tõrketeate:

iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll (iexplore põhjustas vale lehe rikke moodulis kernel32.dll)
Saate arvuti konfigureerida käivitama opsüsteeme Windows XP, Windows 2000, Windows NT ning opsüsteemi Windows 95, Windows 98 või Windows Me. Arvutit ei saa siiski konfigureerida käivitama opsüsteemide Windows 95, Windows 98 ja Windows Me kombinatsioone, kuna Windows 95, Windows 98 ja Windows Me kasutavad sama buutfaili. Seega ei saa opsüsteeme Windows 95, Windows 98 ja Windows Me ühte arvutisse installida.


Et vältida Windows XP, Windows 2000 või Windows NT buutsektori asendamist Windows 95, Windows 98 või Windows Me installiprogrammi buutsektoriga, peaksite enne Windows NT, Windows 2000 ja Windows XP installimist installima opsüsteemi Windows 95, Windows 98 või Windows Me. Kuna Windows 95, Windows 98 või Windows Me buutsektor määratleb partitsiooniks FAT16- või FAT32-partitsiooni, ei pääse Windows NT, Windows 2000 ja Windows XP enam NTFS-draividele juurde. Et kõigepealt installida Windows 95, Windows 98 või Windows Me, kasutage nende opsüsteemide installitoiminguid.


Kui soovite koos opsüsteemidega Windows XP, Windows 2000, Windows NT ja Windows 95, Windows 98 või Windows Me käivitada ka MS-DOS-i, installige kõigepealt MS-DOS.

MS-DOS-i käivitamine Windows 95, Windows 98 või Windows Me käivitusmenüüst

MS-DOS-i käivitamiseks Windows 95, Windows 98 või Windows Me käivitusmenüüst tehke järgmist.

 1. Valige buutimislaaduri kuva menüüst kas Windows 95, Windows 98 või Windows Millennium Edition ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 2. Windows 95, Windows 98 või Windows Me käivitusmenüü kuvamiseks vajutage klahvi F8.
 3. MS-DOS-i käivitamiseks valige käsk Previous version of MS-DOS (MS-DOS-i varasem versioon).

MS-DOS-i otse käivitamine

MS-DOS-i otse käivitamiseks tehke järgmist.

 1. Valige buutimislaaduri kuva menüüst Windows 95, Windows 98 või Windows Millennium Edition ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 2. MS-DOS-i käivitamiseks vajutage klahvi F4.
Teine viis nende kolme opsüsteemi käivitamiseks on konfigureerida arvuti käivitama mitut opsüsteemidest Windows XP, Windows 2000, Windows NT ja Windows 95, Windows 98 või Windows Me, ning käivitada MS-DOS seejärel MS-DOS-i buuditavalt disketilt. Kui soovite mitmesüsteemsel käivitamisel kasutada opsüsteeme Windows XP, Windows 2000 ja MS-DOS-i või Windows NT ja MS-DOS-i, saate opsüsteemide Windows 95, Windows 98 või Windows Me installimiseks kasutada järgmises jaotises kirjeldatud protseduuri.

Opsüsteemi Windows 95, Windows 98 või Windows Me installimine Windows XP, Windows 2000 ja MS-DOS-i või Windows NT ja MS-DOS-i mitmesüsteemses konfiguratsioonis

Opsüsteemi Windows 95, Windows 98 või Windows Me installimine Windows XP, Windows 2000 ja MS-DOS-i või Windows NT ja MS-DOS-i mitmesüsteemses konfiguratsioonis tehke järgmist.

 1. Valige arvuti käivitamisel buutimislaaduri kuvalt MS-DOS.
 2. Installige Windows 95, Windows 98 või Windows Me kausta, mis pole Windows XP, Windows 2000 ega Windows NT juurkaust (%SystemRoot%).
Pärast Windows 95, Windows 98 või Windows Me installi lõpuleviimist ja arvuti taaskäivitamist kuvatakse Windows XP või Windows 2000 buutimislaaduri kuva ning saate käivitamiseks valida MS-DOS-i ja Windows XP, Windows 2000 või Windows NT. Kui valite MS-DOS-i, käivitatakse opsüsteem Windows 95, Windows 98 või Windows Me.

MS-DOS-i käivitamine opsüsteemist Windows 95, Windows 98 või Windows Me

MS-DOS-i käivitamiseks opsüsteemist Windows 95, Windows 98 või Windows Me tehke järgmist.

 1. Klõpsake Minu arvuti või Windows Exploreri menüü View (Vaade) käsku Options (Suvandid) või Folder Options (Kaustasuvandid).
 2. Klõpsake vahekaardi Options (Suvandid) käsku Show All Files (Kuva kõik failid) ja klõpsake seejärel nuppu OK.
 3. Topeltklõpsake faililoendis faili Msdos.sys.
 4. Klõpsake menüü File (Fail) käsku Properties (Atribuudid).
 5. Tühjendage vahekaardi General (Üldist) jaotises Attributes (Atribuudid) märkeruudud Read-Only (Kirjutuskaitstud) ja Hidden (Peidetud) ning klõpsake seejärel nuppu OK.
 6. Avage tekstiredaktori (nt Notepadi) abil fail Msdos.sys.
 7. Lisage järgmine rida faili Msdos.sys jaotisse [Options]:
  BootMulti=1
 8. Salvestage ja seejärel sulgege fail.

Üleminek opsüsteemile Windows 95, Windows 98 või Windows Me

Kui lähete üle opsüsteemi Windows 95, Windows 98 või Windows Me kasutamisele või kui installite need opsüsteemid uuesti, kustutab installiprogramm MS-DOS-i kaustast teatud failid ning asendab need Windows 95, Windows 98 või Windows Me kaustades ja kaustas Command nende failide versioonidega opsüsteemides Windows 95, Windows 98 või Windows Me. Windows 95, Windows 98 või Windows Me installiprogramm kustutab ja asendab järgmised failid.

Ansi.sys
Attrib.sys
Chkdsk.exe
Choice.com
Country.sys
Dblspace.bin
Dblspace.exe
Dblspace.sys
Debug.exe
Defrag.exe
Deltree.exe
Diskcopy.exe
Display.sys
Doskey.com
Drvspace.bin
Drvspace.exe
Edit.com
Edit.hlp
Ega.cpi
Emm386.exe
Fc.exe
Fdisk.exe
Find.exe
Format.com
Help.com
Keyb.com
Keyboard.sys
Label.exe
Mem.exe
Mode.com
More.com
Move.exe
Mscdex.exe
Msd.exe
Networks.txt
Nlsfunc.exe
Os2.txt
Ramdrive.sys
Readme.txt
Scandisk.exe
Scandisk.ini
Server.exe
Share.exe
Smartdrv.exe
Sort.exe
Start.exe
Subst.exe
Subst.exe
Sys.com
Xcopy.exe
Atribuudid

Artikli ID: 217210 – viimati läbi vaadatud: 9. nov 2006 – redaktsioon: 1

Tagasiside