Windowsi tulemüüri ei saa turbekeskuses sisse lülitada

SÜ M P T O M I D

Windows Vistat kasutavas arvutis hoiatab Windowsi turbekeskus, et Windowsi tulemüür on välja lülitatud. Kui klõpsate Windowsi turbekeskuses Windowsi tulemüüri sisselülitamiseks käsku Lülita kohe sisse, saate järgmise tõrketeate.
Security Center can't turn on Windows Firewall. (Turbekeskus ei saa Windowsi tulemüüri sisse lülitada.)

Teenustekonsoolil näete, et Windowsi tulemüüriteenus ei tööta, isegi kui see on konfigureeritud automaatselt käivituma. Kui käivitate Windowsi tulemüüriteenuse käsitsi, saate järgmise tõrketeate:
Windows could not start the Windows Firewall on Local Computer. For more information, review the System Event Log. If this is a non-Microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 5 (Windows ei suutnud kohalikus arvutis Windowsi tulemüüri käivitada. Lisateavet leiate süsteemi sündmuste logist. Kui tegu on Microsofti-välise teenusega, võtke ühendust teenuse tarnijaga ning vaadake teenusepõhist tõrkekoodi 5).
Märkus. Teenustekonsooli avamiseks klõpsake nuppu Start nupp Start , suvandit Käivita, tippige tekst Services.msc ja seejärel klõpsake OK.

PÕ H J U S

See probleem võib ilmneda, kui Windowsi tulemüüriteenuse käivitamiseks kasutataval kontol pole õigust seotud registrikirjetele juurde pääseda.

E R A L D U S VÕ I M E

Probleemi automaatne diagnoosimine ja lahendamine

Probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake allolevat pilti Fix-It. Kui kuvatakse turbeteatis, klõpsake käsku Käivita.


Microsoft Fix it 9810866

L I S A T E A V E

Lisateabe saamiseks Windowsi tulemüüri kohta Windows 7-s külastage veebilehte http://windows.microsoft.com/et-ee/windows7/products/features/windows-firewall

Lisateabe saamiseks Windowsi tulemüüri kohta Windows Vistale külastage veebilehte http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/understanding-firewall-settings#1TC=windows-7
Atribuudid

Artikli ID: 2271812 – viimati läbi vaadatud: 29. mai 2014 – redaktsioon: 1

Tagasiside