4. peatükk: Teksti lugemine

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis kirjeldatakse mõnda viisi, kuidas saate Jutustajas ettelugemise käivitada. Samuti saate teada üksikasjad loetava teksti vormindamise kohta.

Esimene ja kõige lihtsam viis Jutustajaga lugemiseks on kasutada tekstil liikumiseks nooleklahve, kui tegelete dokumendiga tekstitöötlusrakenduses nagu Microsoft Word.

Teksti lugemiseks saate kasutada ka skannirežiimi. Skannirežiimi sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + tühikuklahv. Seejärel kasutage lõigu kaupa lugemiseks üles- ja allanooleklahve ning tähemärgi kaupa lugemiseks vasak- ja paremnooleklahve. Lisateavet skannimise kohta lugege teemast 3. peatükk: skannirežiimi kasutamine.

Kui soovite loetava teksti üle suuremat kontrolli, saate kasutada Jutustaja tekstilugemiskäske, mis on abiks navigeerimisel ja teksti ettelugemisel. Allpool on alustamiseks mõned põhitõed. Kõigi lugemiskäskude vaatamiseks avage Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

 • Lugemise lõpetamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).
 • Aknatiitli lugemiseks vajutage klahvi Jutustaja + T.
 • Akna lugemiseks vajutage klahvi Jutustaja + W

Näpunäide. Veebilehe või meilisõnumi lugemisel rakendatakse Jutustaja käsud lehe või meilisõnumi sisule, mitte brauserile ega rakendusele. Sisust väljumiseks vajutage tabeldusklahvi või kasutage rakenduse otseteed.

Töötamine lõikude, ridade, sõnade ja tähemärkidega

Jutustaja saab lugeda teksti lehekülje, lõigu, rea, lause, sõna ja tähemärgi kaupa.

Teksti lugemine praegusest asukohast

 • Praeguse üksuse lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + tabeldusklahv (Tab).
 • Kursori asukohast lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + R.
 • Dokumendi lugemisega alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + R või Jutustaja + allanool.
 • Teksti lugemiseks algusest kuni kursori asukohani vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + J või Jutustaja + Alt + Home.

Teksti lugemine reakaupa

 • Praeguse rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + I või Jutustaja + ülesnool.
 • Järgmise rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + O
 • Eelmise rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + U.

Teksti lugemine lausehaaval

 • Järgmise lause lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + punkt (.).
 • Praeguse lause lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + koma (,). 
 • Eelmise lause lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + M.

Teksti lugemine sõnahaaval

 • Praeguse sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + K või Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + 5 (numbriklahvistikul). Kui vajutate Jutustaja + K kaks korda, loeb Jutustaja sõna ette tähthaaval.
 • Järgmise sõna lugemiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja + L või Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + paremnool.
 • Eelmise sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + J või Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + vasaknool.

Teksti lugemine märkhaaval

 • Praeguse märgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + koma (,) või 5 (numbriklahvistikul).
 • Järgmise märgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + punkt (.).
 • Eelmise märgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + M.

Teksti lugemine lehekülje kaupa

 • Praeguse lehekülje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + I.
 • Järgmise lehekülje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + O.
 • Eelmise lehekülje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + U.

Teksti lugemine lõikhaaval

 • Praeguse lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + K.
 • Järgmise lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + L.
 • Eelmise lõigulugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + J.

Teksti kohta täpsema teabe saamine

Jutustaja võimaldab juhtelementide ja teksti omadusi uurida erinevatel süüvimis- ehk paljusõnalisuse tasemetel. Paljusõnalisuse taseme muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + V või Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + V, kuni teatatakse teile sobiv üksikasjatase.

 • Paljusõnalisuse tase 1: ainult tekst
  See tase võimaldab teil lugeda kiiresti, ilma selliste üksikasjadeta teksti kohta, mida teil pole vaja teada. Näiteks ei teadusta Jutustaja linke, ei kirjelda teksti vormingut ja võimaldab teil juba tuttavas rakenduses töötada väga kiiresti. See tase sobib ideaalselt, kui loete palju teksti sisaldavaid artikleid, raamatuid ja veebisaite.
 • Paljusõnalisuse tase 2: mõned juhtelemendi üksikasjad
  See tase annab rakenduse kasutamisel rohkem teavet kui 1. tase. See tase sobib eeskätt siis, kui olete rakendusega tuttav ja vajate täpsemat juhendamist üksnes teatud juhtelementide kasutamiseks.
 • Paljusõnalisuse tase 3: kõik juhtelemendi üksikasjad 
  See on Jutustaja vaiketase. See tase pakub täielikku lugemiselamust koos kõigi üksikasjadega rakenduse juhtelementide kohta, kui neid kasutate.
 • Paljusõnalisuse tase 4: mõned teksti üksikasjad
  See tase pakub teksti kohta kõige rohkem atribuute ja teavet. Sobib kasutamiseks eelkõige olukorras, kus te kirjutate teksti, näiteks dokumendi koostamisel.
 • Paljusõnalisuse tase 5: kõik teksti üksikasjad
  Sellel tasemel saate teksti kohta teada kõik üksikasjad (nt pealkirjatase, fonditüüp ja -suurus, vorming, loenditäpi kuju, loendi tüüp jne). See on eriti kasulik dokumendi korrektuuri tegemisel või toimetamisel.

Vormindamise kohta üksikasjade hankimine

Jutustaja loeb ette vormindamisega seotud üksikasjad, nagu fondi nimi, fondi suurus ja teksti joondus. Vormindamise atribuutide kuulmiseks vajutage kiirklahvi Jutustaja + F. Vormindamisatribuutide järgmise rühma kuulmiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Jutustaja + F . Vormindamise atribuutide eelmise rühma kuulmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + F.

Vormindamise teave on jaotatud järgmistesse rühmadesse.

 • Fondi teave. Fondi nimi, kaal, suurus, kursiiv, allakriipsutatud, allakriipsutuse värv, läbikriipsutus, taustavärv, esiplaanivärv.
 • Täiustatud fondi teave. Hüperlink, laad, täpi laad, allindeks, ülaindeks, suurtähestuse laad, liigenduslaad, ülejoon, keel.
 • Objekti värvi ja kontuuri teave. Täite tüüp (puudub, värv, astmik, pilt või muster), täite värv, kontuuri värv, kontuuri paksus.
 • Lõiguvahe teave. Reasamm, enne lõiguvahet, pärast lõiguvahet.
 • Leheveerise teave. Ülaveeris, allveeris, juhtveeris, lõppveeris.
 • Joonduse teave Horisontaalne teksti joondus, tekstivoolu suund, esimese rea taane, juhtiv taane, lõputaane.
 • Visuaalsete efektide teave. Animatsiooni laad, visuaalefektid (peegeldus, kuma, pehmed servad ja kaldlõige).
 • Objekti paigutuse teave. Keskpunkt, suurus, pööramine.
 • Märkuse teave. Märkused, nagu õigekirja- ja grammatikasoovitused ja -kommentaarid.

Kirjavahemärkide ettelugemine

Jutustaja võimaldab teil määrata, kui palju kirjavahemärke teksti lugemise ajal kuulete. Kirjavahemärkide ettelugemise muutmiseks vajutage järgmisi klahvikombinatsioone.
 • Jutustaja + muuteklahv (Alt) + lahutamine (Subtract numbriklahvistikul)
 • Jutustaja + muuteklahv (Alt) + miinusmärgiga klahv (–)
 • Jutustaja + muuteklahv (Alt) + liitmine (Add numbriklahvistikul)
 • Jutustaja + muuteklahv (Alt) + plussmärgiga klahv (+)

Saate valida järgmisi kirjelduste tasemeid.

 • Vaikimisi. Kirjavahemärke loetakse väga vähe või üldse mitte. Komasid ja punkte tähistavad loomulikud pausid kõnes.
 • Matemaatilised. Loetakse enamik matemaatilisi sümboleid.
 • Mõned. Loetakse enamik vestluses kasutatavaid kirjavahemärke, nt komad ja punktid.
 • Enamik. Loetakse täiendavad sümbolid, nt sulud.
 • Kõik. Loetakse kõik kirjavahemärgid, sh erisümbolid.

Teksti lugemine teistes keeltes

Teksti mõnes teises keeles lugemisel valib Jutustaja selle keele jaoks automaatselt kõnesünteesi (TTS) hääle, kui see on installitud. Lisateabe saamiseks täiendavate TTS-häälte installimise kohta avage Lisa A. Toetatud keeled ja hääled.

Kui keele jaoks pole TTS-i hääl installitud, ütleb Jutustaja keele nime ja loeb teksti, kasutades TTS-i vaikehäält.

Edasi: 5. peatükk: navigeerimine

Naaske sisukorda