4. peatükk: Teksti lugemine

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas lugeda teksti Jutustajaga ning kuidas saada teksti kohta teavet (nt font, teksti värv ja kirjavahemärgid).

Jutustajaga teksti lugemiseks on mitu võimalust. Esimene ja kõige lihtsam viis on kasutada tekstil liikumiseks nooleklahve, kui tegelete dokumendiga tekstitöötlusrakenduses nagu Microsoft Word.

Teksti lugemiseks saate kasutada ka skannimist. Skannimise sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + tühikuklahv. Seejärel kasutage rea kaupa lugemiseks üles- ja allanooleklahve ning tähemärgi kaupa lugemiseks vasak- ja paremnooleklahve. Lisateavet skannirežiimi kohta lugege teemast 3. peatükk: Skannirežiimi kasutamine.

Kui soovite loetava teksti üle suuremat kontrolli, saate kasutada Jutustaja tekstilugemiskäske, mis on abiks veebilehtede ja rakenduste tekstidel liikumisel ja nende ette lugemisel.

 • Kogu dokumendi või veebilehe teksti lugemiseks alates algusest vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + H.
 • Dokumendi lugemiseks alates algusest kuni kursori praeguse asukohani vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + lõpunurksulg (]).
 • Dokumendi või veebilehe praegusest asukohast alates pidevalt lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + M.
 • Kursori viimiseks dokumendi või veebilehe algusesse vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Y.
 • Kursori viimiseks dokumendi lõppu vajutage klahvikombinatsiooni Suurtähelukk + B.

Töötamine lõikude, ridade, sõnade ja tähemärkidega

Jutustaja saab lugeda teksti lehekülje, lõigu, rea, sõna ja tähemärgi kaupa.

Lugemine lehekülje kaupa

 • Praeguse lehekülje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Ctrl + U.
 • Järgmise leheküje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + U.
 • Eelmise leheküje lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Shift + U.

Lugemine lõigu kaupa

 • Praeguse lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Ctrl + I.
 • Järgmise lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + I.
 • Eelmise lõige lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Shift + I.

Lugemine tekstirea kaupa

 • Praeguse rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Ctrl + O.
 • Järgmise rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + O.
 • Eelmise rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Shift + O.

Lugemine sõna kaupa

 • Praeguse sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Ctrl + P.
 • Järgmise sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + P.
 • Eelmise sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Shift + P.

Lugemine tähemärgi kaupa

 • Praeguse tähemärgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Ctrl + algusnurksulg ([).
 • Järgmise tähemärgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + algusnurksulg ([).
 • Eelmise tähemärgi lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Shift + algusnurksulg ([).

Teksti täpsem uurimine

Jutustaja võimaldab teksti omadusi (paljusõnalisust) uurida erinevatel süüvimistasemetel. Paljusõnalisuse taseme muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + A, kuni teatatakse teile sobiv tase.

 • Paljusõnalisuse tase 0. Kuulete ainult teksti.
 • Paljusõnalisuse tase 1. Kuulete ka üldisi omadusi, nt pealkirjatasemed ja dokumentides leiduvad õigekirjavead.
 • Paljusõnalisuse tase 2. Kuulete veebilehtedel ja meilisõnumites sageli esinevaid vorminguid, nt täpi laadid ning paks, allakriipsutatud, kaldkirjas, allindeksina, ülaindeksina ja värviliselt kirjutatud tekst.
 • Paljusõnalisuse tase 3. Kuulete lisateateid nt dokumendi päiste ja jaluste kohta.
 • Paljusõnalisuse tase 4. Kuulete täiendavat vorminguteavet, nt kirjastiili nimi ja suurus ning muud loendi stiilid.
 • Paljusõnalisuse tase 5. Kuulete paigutuse ja animatsiooniefektide teavet, nt animatsiooniefekti tüüp, kas lõigu alguses on taane või mitte jms.

Kirjavahemärkide ettelugemine

Jutustaja võimaldab teil määrata, kui palju kirjavahemärke teksti lugemise ajal kuulete. Vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk+ Alt + plussmärk (+) või suurtähelukk+ Alt + miinusmärk (-), kuni kuulete sobiva kirjavahemärkide režiimi nime: Vaikimisi, Matemaatilised, Mõned, Enamik või Kõik.

 • Vaikimisi. Kirjavahemärke loetakse väga vähe või üldse mitte. Komasid ja punkte tähistavad loomulikud pausid kõnes.
 • Matemaatilised. Loetakse enamik matemaatilisi sümboleid.
 • Mõned. Loetakse enamik vestluses kasutatavaid kirjavahemärke, nt komad ja punktid.
 • Enamik. Loetakse täiendavad sümbolid, nt sulud.
 • Kõik. Loetakse kõik kirjavahemärgid, sh erisümbolid.


Järgmine: 5. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22799 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 7

Tagasiside