2. peatükk: Jutustaja põhitõed

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis selgitatakse klaviatuuriga navigeerimist Jutustajas. See hõlmab juhiseid ekraani kasutamise, avatud rakenduste otsimise ja Jutustaja loetava sisu muutmise kohta. Samuti selgitatakse Jutustaja kõne kiiruse ja helitugevuse reguleerimise ja kõne peatamise põhimõtteid.

Skannimisrežiim pakub teile täiendavaid navigeerimisvõimalusi. Käsitleme seda 3. peatükis: skannimisrežiimi kasutamine.

Lühijuhendi abil Jutustajaga tutvumine

Lühijuhend on ülevaatlik õpik, mis juhendab teid Jutustaja kasutusele võtmisel. Muu hulgas saate sealt teada, kuidas navigeerida pealkirjades ja orientiirides. Näidisveebilehe abil saate harjutada Jutustaja kasutamist veebis. Lühijuhendi saate Jutustaja avalehe kaudu igal ajal uuesti avada.

Tabeldus-, noole- ja sisestusklahvid

Kasutage Windowsi keskkonnas rakenduste ja veebilehtede vaheldumisi avamiseks tabeldusklahvi (Tab) või nooleklahve. Kui jõuate millelegi, mida soovite avada (nt lingile), vajutage sisestusklahvi (Enter). Samuti saate tabeldusklahvi (Tab), nooleklahve ja sisestusklahvi (Enter) kasutada näiteks ühelt märkeruudult või nupult teisele liikumiseks ja nende aktiveerimiseks.

Jutustaja klahv

Nüüd saate ise valida, millist muuteklahvi Jutustaja käskudes kasutate. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Saate mõlemaid klahve kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt "Jutustajaks". Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Märkus. Kui kasutate Jaapani 106 klahviga klaviatuuri, siis on sisestusklahv ja NonConvert vaikimisi teie Jutustaja klahvid.

Klaviatuuri ülevaade

Sisendõppefunktsioon annab teile teada, milliseid klahve klaviatuuril vajutate ja milline Jutustaja käsk nendega seotud on. Sisendõppefunktsiooni sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + 1 (number 1 klahv). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni Jutustaja + 1.

Jutustaja ettelugemise peatamine

Jutustaja ettelugemise peatamiseks vajutage klahvi Ctrl.

Jutustaja hääle valjemaks või kiiremaks reguleerimine

Jutustaja hääletugevuse muutmiseks saate kasutada järgmisi klahvikombinatsioone.

  • Valjemaks reguleerimine: Jutustaja + Ctrl + plussmärk (+) või Jutustaja + Ctrl + plussmärk (numbriklahvistik)
  • Vaiksemaks reguleerimine: Jutustaja + Ctrl + miinusmärk (-) või Jutustaja + Ctrl + miinusmärk (numbriklahvistik)

Jutustaja kõnelemiskiiruse muutmiseks vajutage järgmisi klahvikombinatsioone:

  • Jutustaja + plussmärk (+) või Jutustaja + miinusmärk (-).

Windowsi kiirklahvid

Windowsis ja Windowsi rakendustes on kiirklahvid, mida saab kasutada koos Jutustaja käskudega. Näiteks saate menüü Start avamiseks vajutada Windowsi logoga klahvi  või Tegevuskeskuse avamiseks kasutada klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + A.

Windowsi kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Windowsi kiirklahvid. Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid. Muude Windowsi hõlbustustehnoloogiate kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege artiklit Windowsi hõlbustusfunktsioonide kiirklahvid.

Rakendustes ja veebilehtedel tegutsemine

Veebi sirvimiseks on Jutustajat kõige mugavam kasutada Microsoft Edge'is.

Rakenduste otsimine ja avamine

Rakenduse kiireks otsimiseks opsüsteemis Windows 10 avage klaviatuuri Windowsi logoga klahvi abil menüü Start ning siirduge otsinguväljale. Seejärel tippige otsitava rakenduse nimi, valige see otsingutulemite seast nooleklahvi abil ja vajutage rakenduse avamiseks sisestusklahvi (Enter) .

Rakenduste vaheldumisi avamine

Ühelt avatud rakenduselt teisele liikumiseks hoidke all oma arvuti klaviatuuri muuteklahvi (Alt) ja vajutage siis tabeldusklahvi (Tab). Kui te liigute rakendustes, loeb Jutustaja teile avatud rakenduste nimed. Kui leiate rakenduse, mida soovite kasutada, vabastage mõlemad klahvid.

Kui soovite teada, milline rakendus või aken on aktiivne, vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + T ning teile loetakse ette aktiivse akna pealkiri. Kui soovite, et teile loetaks ette aktiivse akna pealkiri ja sisu, vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + W.

Kellaaja, nädalapäeva ja kuupäeva teadasaamine

Kellaaja, nädalapäeva ja kuupäeva teadasaamiseks võite igal ajal vajutada klahvikombinatsiooni Jutustaja + F12.

Järgmine: 3. peatükk: skannimisrežiimi kasutamine

Naaske sisukorda