2. peatükk: Jutustaja põhitõed

Selles peatükis selgitatakse klaviatuuriga navigeerimist Jutustajas. See hõlmab juhiseid ekraani kasutamise, avatud rakenduste otsimise ja Jutustaja loetud sisu muutmise kohta. Samuti selgitatakse Jutustaja kõne kiiruse ja helitugevuse reguleerimise ja kõne peatamise põhimõtteid.

Klaviatuuriga navigeerimine Windowsis

Tabeldusklahv, kursor ja funktsiooniklahvid

Windowsis saate tabeldusklahvi või kursoriklahvide (ehk nooleklahvide) abil rakendustes ja veebilehtedel liikuda. Mõnedel klaviatuuridel on ka funktsiooniklahvid, mis asuvad klaviatuuri ülaservas numbriklahvide kohal. Funktsiooniklahve saab kasutada mõnedes rakendustes navigeerimiseks. Teatud klaviatuuridel on osad funktsiooniklahvid programmeeritud riistvaraga seotud ülesannete jaoks, nt helitugevuse reguleerimiseks. Kui klaviatuuril on klahv Fn (funktsioon), tuleb funktsiooniklahvi kasutamiseks teiste tegevuste jaoks vajutada klahvi Fn ja funktsiooniklahvi koos.

Suurtäheluku klahv

Kui Jutustaja on sisse lülitatud, vajutage suurtäheluku klahvi (ehk jutustajaklahvi) koos mõne teise klahviga, et ekraanil navigeerida ja seal kuvatuga suhelda.

Jutustaja sätetes saab jutustajaklahvi lukustada ja siis ei ole tarvis iga käskluse korral suurtäheluku klahvi vajutada. Kui Jutustaja on sisse lülitatud, avage tegumiribal Jutustaja sätted, valige Üldine ja seejärel Lukusta jutustajaklahv, et te ei peaks seda iga käsu jaoks vajutama (suurtähelukk).

Windowsi kiirklahvid

Windowsis ja Windowsi rakendustes on kiirklahvid, mida saab kasutada koos Jutustaja käskudega. Näiteks saate menüü Start avamiseks vajutada Windowsi logoga klahvi  või Tegevuskeskuse avamiseks kasutada klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + A.

Windowsi kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Windowsi kiirklahvid.

Windowsi rakenduste kiirklahvide loendi vaatamiseks lugege teemat Rakenduste kiirklahvid.

Jutustaja vaated

Lihtsatest klaviatuurikäskudest keerukamate, tabeldusklahvi, kursori ja funktsiooniklahvidega valitavate käskude jaoks kasutage Jutustaja vaateid.

Jutustaja vaated võimaldavad muuta kuidas Jutustaja viib rakenduste ja veebilehtede ja hõlmab järgmist: üksused, märgid, sõnad, jooned, lõigud, lingid, pealkirjad, tabelid, orientiirid ja soovitused.

Üksused kuvatakse Jutustaja käivitamisel vaikevaatena. Üksus võib olla ükskõik mis, alates rakenduse nupust või veebilehe lingist või tekstist. Üksuse teisaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + vasaknool või suurtähelukk + paremnool. Kui soovite üksuse aktiveerida, vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + sisestusklahv). Selleks, et lasta funktsioonil Jutustaja lugeda praegust üksust, vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + D. Selleks, et funktsioon Jutustaja kordaks viimast fraasi, vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + V.

Jutustaja vaate vahetamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + ülesnool või suurtähelukk + allanool.


Soovitused

Soovitused on saadaval teatud rakendustes ja Windowsi osades, kui sisestate andmeid tekstiväljale. Näiteks, kui sisestate teksti otsinguväljale pärast Windowsi logoga klahvi vajutamist, pakutakse soovitusi tippimise ajal. Kui soovitus on saadaval, annab Jutustaja sellest märku heli või kõnesõnumiga.

Kui soovitus on saadaval, liikuge klahvikombinatsiooni suurtähelukk + allanool abil soovituste vaatesse, seejärel liikuge klahvikombinatsiooni suurtähelukk + vasaknool või suurtähelukk + paremnool abil soovitusele ja siis valige see klahvikombinatsiooniga suurtähelukk + sisestusklahv. Teise variandina kasutage soovituste loendis liikumiseks ülesnooleklahvi ja allanooleklahvi ning valige sobiv soovitus sisestusklahviga.

Orientiirid

Orientiirid on mõnedes rakendustes ja veebilehtedel saadaolevad üksuste rühmad. Opsüsteemis Windows 10, Windowsi poes ja ilmateaterakendustes on samuti orientiirid. Orientiirid on ka mõnel Windowsi funktsioonil, näiteks menüül Start. Selleks, et näha, kas orientiir on saadaval, vajutage viitepunktide vaate aktiveerimiseks klahvikombinatsiooni suurtähelukk + ülesnool ja seejärel kasutage orientiirides liikumiseks klahvikombinatsiooni suurtähelukk + vasaknool või suurtähelukk + paremnool.

Rakendustes ja veebilehtedel tegutsemine

Rakenduste otsimine ja avamine

Rakenduse kiireks otsimiseks opsüsteemis Windows 10, vajutage menüü Start avamiseks klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  ja siirduge otsinguväljale. Sisestage otsitava rakenduse nimi ja vajutage selle avamiseks sisestusklahvi.

Rakenduste vahel liikumine

Avatud rakenduste vahel liikumiseks arvutis hoidke all muuteklahvi (Alt) ja vajutage siis tabeldusklahvi (Tab). Kui te liigute rakendustes, loeb Jutustaja teile avatud rakenduste nimed. Kui leiate rakenduse, mida soovite kasutada, vabastage mõlemad klahvid.

Kui te mis tahes ajal soovite teada, milline rakendus või aken on aktiivne, vajutage aktiivse akna pealkirja ja sisu lugemiseks klahvikombinatsiooni suurtähelukk + W.

Sisu kiire uurimine skannimise abil

Kui avate rakenduse või veebilehe, saate sellest kiire ülevaate skannimise abil (Jutustaja lugemis- ja navigeerimisrežiim). Skannimise sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + tühikuklahv. Seejärel kasutage pealkirja, orientiiri või lingi järgi liikumiseks järgmisi käske.

 Klahvid Toiming
 H või Shift + H ja Alt + ülesnool või Alt + allanool Järgmisele või eelmisele pealkirjale liikumine
 D või Shift + D Järgmisele või eelmisele orientiirile liikumine
 K või Shift + K ja Alt + vasaknool või Alt + paremnool Järgmisele või eelmisele lingile liikumine


Sisu üksikasjalikumaks lugemiseks kasutage teksti järgmisele või eelmisele reale liikumiseks üles- või allanooleklahve. Teise võimalusena vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + M ja Jutustaja hakkab järjest lugema alates praegusest kohast.

Otsimisrežiimi kohta lisateabe saamiseks (sh täiendavate käskude loend), vt järgmist peatükki: 3. peatükk: Skannimise kasutamine.

Teksti lugemise kohta lisateabe saamiseks vt järgmist peatükki: Chapter 4: Reading text.

Kõne kiiruse ja helitugevuse muutmine

Saate muuta Jutustaja kõne helitugevust ja rääkimiskiirust. Jutustaja helitugevuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + Page up helitugevuse suurendamiseks ja suurtähelukk + Page down helitugevuse vähendamiseks.

Jutustaja rääkimiskiiruse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + plussmärk (+) ja suurtähelukk + miinusmärk (-).

Jutustaja lugemise peatamine

Jutustaja ettelugemise peatamiseks mis tahes ajal vajutage klahvi Ctrl või valige muu käsk.

Tagasiside edastamine

Teie tagasiside aitab Jutustajat paremaks muuta. Tagasiside andmiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + E + E (vajutage E kaks korda) ja sisestage oma kommentaarid Jutustaja kohta. Vajutage suurtähelukk + E, kui soovite väljendada oma rahulolematust parasjagu tehtava toimingu üle. Oma kommentaarid võite jätta ka Microsofti hõlbustusfunktsiooni kasutaja hääl veebisaidile. Kui soovite tehnilist tuge Jutustaja või muude Microsofti hõlbustustehnoloogiate kohta, võtke ühendust erivajadustega inimestele mõeldud Microsoft Answer Deskiga.


Järgmine: 3. peatükk: Skannimise kasutamine

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22808 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside