3. peatükk: Skannimise kasutamine

Selles peatükis kirjeldatakse navigeerimis- ja lugemisrežiimi, mida nimetatakse skannimiseks. Skannimine võimaldab nooleklahvide abil rakendustes, meilisõnumites ja veebilehtedel navigeerida ning levinud kiirklahvide abil teksti lugeda ja liikuda otse pealkirjadele, linkidele, tabelitesse ja orientiiridele.

Skannimise põhitõed

Skannimise sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + tühikuklahv.

Kui see on sisse lülitatud, kasutage rakendustes ja beebilehtedel navigeerimiseks üles- ja allanooleklahve. Vajutage tühikuklahvi, et aktiveerida üksus, mida soovite kasutada, nt nupp rakenduses, link veebilehel või tekstiväli.

Navigeerimine

Kui skannimine on sisse lülitatud, kasutage rakendustes ja veebilehtedel navigeerimiseks järgmisi klahve.

KlahvidToiming
Üles- ja allanoolRakenduses või veebilehel järgmisele või eelmisele tekstireale liikumine
Parem- ja vasaknoolRakenduses või veebilehel järgmisele või eelmisele tähemärgile liikumine
TühikuklahvÜksuse (nt nupu või tekstivälja), mida soovite kasutada, aktiveerimine
Sisestusklahv (Enter)Üksusel teisese toimingu tegemine, kui seda toetatakse
Ctrl+ vasaknool ja Ctrl + paremnoolJärgmisele või eelmisele sõnale liikumine
Ctrl+ ülesnool ja Ctrl + allanoolJärgmisele või eelmisele lõigule liikumine
H või Shift + H ja Alt + ülesnool või Alt + allanool
Järgmisele või eelmisele pealkirjale liikumine
T või Shift + TJärgmisele või eelmisele tabelile liikumine
P või Shift + PJärgmisele või eelmisele lõigule liikumine
K või Shift + K ja Alt + vasaknool või Alt + paremnool
Järgmisele või eelmisele lingile liikumine
D või Shift + DJärgmisele või eelmisele orientiirile liikumine
Ctrl + RLugemise alustamine

Enamiku Windowsi kiirklahvide kasutamiseks lülitage skannimine välja.

Skannimine lülitub välja kui aktiveerite muu rakenduse. Arvuti annab heliga märku, kui skannimine on välja lülitatud. Selle uuesti sisse lülitamiseks vajutage suurtähelukku + tühikuklahvi.

Tabelitega töötamine

Skannimine aitab muuta tabelites liikumise lihtsamaks ja toetab muude ekraanilugerite poolt tabelites navigeerimiseks kasutatavaid levinud klahve. Skannimise abil tabeli otsimiseks vajutage klahvi T või klahvikombinatsiooni Shift + T ja seejärel kasutage tabeli kasutamiseks järgmisi klahvikombinatsioone.

KlahvidToiming
Ctrl+ Alt + paremnool või vasaknoolRea järgmisele või eelmisele lahtrile liikumine
Ctrl+ Alt + ülesnool või allanoolVeeru järgmisele või eelmisele lahtrile liikumine
Suurtähelukk + F5Tabelis asukoha teadaanne
Suurtähelukk + F9Veeru päise teadaanne
Suurtähelukk + F10 Rea päise teadaanne
Suurtähelukk + F7Tabeli praeguse veeru algusest lõpuni lugemine
Suurtähelukk + F8Tabeli praeguse rea algusest lõpuni lugemine


Järgmine: 4. peatükk: Teksti lugemine

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22809 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside