3. peatükk: Skannirežiimi kasutamine

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis kirjeldatakse navigeerimis- ja lugemisrežiimi, mida nimetatakse skannimisrežiimiks. Skannimisrežiimis saate rakendusi, meilisõnumeid ja veebilehti vaheldumisi avada nooleklahvide abil. Saate ka kasutada levinud kiirklahve teksti lugemiseks ning pealkirjadele, linkidele, tabelitele ja orientiiridele otse liikumiseks.

Skannimisrežiimi põhitõed

Skannimisrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Tühikuklahv.

Kui skannimisrežiim on sisse lülitatud, saate rakenduste ja veebisaitide vaheldumisi avamiseks kasutada üles- ja allanooleklahve. Vajutage sisestus- või tühikuklahvi, et aktiveerida soovitud üksus, nt mõni rakendusenupp, veebilehel olev link või tekstiväli.

Skannimisrežiim lülitub automaatselt sisse, kui kasutate veebi sirvimiseks Microsoft Edge'i või Google Chrome'i brauserit. See lülitub automaatselt sisse ka mis tahes Windowsi rakenduse avamisel, milles olete selle varem sisse lülitanud.

Kui lülitate skannimisrežiimi mõne rakenduse puhul välja, jääb see rakenduse jaoks väljalülitatuks seni, kuni selle uuesti sisse lülitate. Skannimisrežiim lülitub redigeerimisväljadel automaatselt välja, et saaksite teksti sisestada. Redigeerimisväljalt lahkumiseks ja skannimisrežiimi jätkamiseks vajutage uuesti üles- või allanooleklahvi.

Skannimisrežiimi käsklused

Kui skannimisrežiim on sisse lülitatud, saate rakendustes ja veebilehtedel liikumiseks kasutada järgmisi klahve.

Märkus. Kui skannimisrežiimis esineb vaikusepause, siis võib selle põhjuseks olla Jutustaja peatumine kirjavahemärgi kohas. Kui soovite, et Jutustaja selle kirjavahemärgi samuti ette loeks, suurendage kirjavahemärkide paljusõnalisuse sätte väärtust. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Alt + plussmärk (+) või miinusmärk (-).

Vajutatavad klahvid Tegevus
Jutustaja + tühikuklahv Skannimisrežiimi sisselülitamine
Sisestusklahv (Enter)
Tühikuklahv
Põhitoiming
Shift + Enter
Shift + tühikuklahv
Teisene toiming
Home Rea esimesele tähele liikumine ja selle ettelugemine
Lõpuklahv (End) Rea viimasele tähele liikumine ja selle ettelugemine
P Järgmise lõigu ettelugemine
Shift + P Eelmise lõigu ettelugemine
Ctrl + allanool Järgmise rea ettelugemine
Ctrl + ülesnool Eelmise rea ettelugemine
Ctrl + paremnool Järgmise sõna ettelugemine
Ctrl + vasaknool Eelmise sõna lugemine
Paremnool Järgmise tähemärgi lugemine
Vasaknool Eelmise tähemärgi lugemine
Ctrl + Home Teksti esimesele reale liikumine ja selle ettelugemine
Ctrl + End Teksti viimasele reale liikumine ja selle ettelugemine
Allanool Järgmisele tekstile või üksusele liikumine
Ülesnool Eelmisele tekstile või üksusele liikumine
1 Järgmisele taseme 1 pealkirjale liikumine
Shift + 1 Eelmisele taseme 1 pealkirjale liikumine
2 Järgmisele taseme 2 pealkirjale liikumine
Shift + 2 Eelmisele taseme 2 pealkirjale liikumine
3 Järgmisele taseme 3 pealkirjale liikumine
Shift + 3 Eelmisele taseme 3 pealkirjale liikumine
4 Järgmisele taseme 4 pealkirjale liikumine
Shift + 4 Eelmisele taseme 4 pealkirjale liikumine
5 Järgmisele taseme 5 pealkirjale liikumine
Shift + 5 Eelmisele taseme 5 pealkirjale liikumine
6 Järgmisele taseme 6 pealkirjale liikumine
Shift + 6 Eelmisele taseme 6 pealkirjale liikumine
7 Järgmisele taseme 7 pealkirjale liikumine
Shift + 7 Eelmisele taseme 7 pealkirjale liikumine
8 Järgmisele taseme 8 pealkirjale liikumine
Shift + 8 Eelmisele taseme 8 pealkirjale liikumine
9 Järgmisele taseme 9 pealkirjale liikumine
Shift + 9 Eelmisele taseme 9 pealkirjale liikumine
B Järgmisele nupule liikumine
Shift + B Eelmisele nupule liikumine
C Järgmisele liitboksile liikumine
Shift + C Eelmisele liitboksile liikumine
D Järgmisele orientiirile liikumine
Shift + D Eelmisele orientiirile liikumine
E Järgmisele redigeerimisboksile liikumine
Shift + E Eelmisele redigeerimisboksile liikumine
F Järgmisele vormiväljale liikumine
Shift + F Eelmisele vormiväljale liikumine
H Järgmisele pealkirjale liikumine
Shift + H Eelmisele pealkirjale liikumine
I Järgmisele üksusele liikumine
Shift + I Eelmisele üksusele liikumine
K Järgmisele lingile liikumine
Shift + K Eelmisele lingile liikumine
R Järgmisele raadionupule liikumine
Shift + R Eelmisele raadionupule liikumine
T Järgmisele tabelile liikumine
Shift + T Eelmisele tabelile liikumine
X Järgmisele märkeruudule liikumine
Shift + X Eelmisele märkeruudule liikumine

 

Skannimisrežiimis teksti valimine

Kasutage neid käske, kui soovite kopeerida teksti sisualadelt, näiteks veebisaitidelt või meilisõnumitest.

Vajutatavad klahvid Tegevus
Shift + paremnool Praeguse tähemärgi valimine
Shift + vasaknool Eelmise tähemärgi valimine
Ctrl + Shift + paremnool Praeguse sõna valimine
Ctrl + Shift + vasaknool Eelmise sõna valimine
Shift + allanool Praeguse rea valimine
Shift + ülesnool Eelmise rea valimine
Ctrl + Shift + allanool Praeguse lõigu valimine
Ctrl + Shift + ülesnool Eelmise lõigu valimine
Shift + Home Rea alguse valimine
Shift + End Rea lõpu valimine
Ctrl + Shift + Home Dokumendi alguse valimine
Ctrl + Shift + End Dokumendi lõpu valimine
Shift + Page down Praeguse lehe valimine
Shift + Page up Eelmise lehe valimine
F9 Tekstibloki alguse või lõpu märkimine
F10 Märke ja hetkepunkti vahel oleva teksti valimine
Ctrl + C Valiku kopeerimine
Ctrl + X Valiku lõikamine
Ctrl + V Valiku kleepimine
Ctrl + A Kõige valimine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + allanool Valiku ettelugemine
Jutustaja + tõstuklahv (Shift) + kiiresti kaks korda allanool Valiku õigekirja kontrollimine


Edasi: 4. peatükk: Teksti lugemine

Tagasi sisukorda