5. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

Selles peatükis kirjeldatakse täpsemalt Jutustaja puutesisestusega kasutamist vastava toega Windowsi PC-arvutites, samuti mõningaid peamisi Windowsi puutežeste.

Jutustaja käivitamine ja peatamine

Jutustaja käivitamiseks Windows-seadmes, millel ei ole klaviatuuri, vajutage seadmel korraga nuppu Start ja helitugevuse suurendamise nuppu. Jutustaja peatamiseks vajutage neid nuppe uuesti.

Puutežestid

Žestide abil saate suhelda Jutustaja ja oma seadmega.

Ekraanil asuvate üksuste uurimiseks ja ettelugemiseks lohistage sõrme ekraanil. Kui loetakse ette üksus, mida soovite kasutada, topeltpuudutage selle aktiveerimiseks ekraani ühe sõrmega. Ekraanil ühelt üksuselt teisele liikumiseks libistage ühe sõrmega vasakule ja paremale.

Kui soovite liikuda tähemärgi, sõna, rea või lingi kaupa, libistage üles või alla, et muuta Jutustaja vaadet. Näiteks üksuse ettelugemiseks libistage üles seni, kuni Jutustaja lausub „tähemärgid”. Seejärel libistage vasakule ja paremale, et liikuda sellel üksusel üks täht korraga.

Järgmisena kirjeldatakse olulisi žeste, mis aitavad teil kasutamist alustada.

  • Jutustaja vaadete vahetamiseks libistage ühe sõrmega üles ja alla.
  • Kerimiseks libistage kahe sõrmega üles, alla, vasakule või paremale.
  • Kontekstimenüüde kuvamiseks topeltpuudutage kahe sõrmega.
  • Paljusõnalisuse muutmiseks puudutage üks kord kolme sõrmega.
  • Praegusest asukohast alates pidevalt lugemiseks nipsake alla kolme sõrmega. 
  • Vahelehtedel edasi või tagasi liikumiseks nipsake vasakule või paremale kolme sõrmega.
  • Jutustaja käskude loendi kuvamiseks tehke kolmekordne puudutus nelja sõrmega.

Puutežestide täielikku loendit vt Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

Täiendavad Windowsi puutežestid

Operatsioonisüsteemis Windows 10 saab kasutada järgmisi žeste.

  • Tegevuskeskuse avamiseks nipsake ekraani paremast servast keskkoha suunas.
  • Tegumivaate avamiseks ning rakenduste ja erinevate töölauadade vahetamiseks nipsake ekraani vasakust servast keskkoha suunas.

Tippimine puutesisestusega

Kui asute redigeerimisalas (nt tekstiväljal), kuvatakse ekraani allosas puuteklaviatuur ja Jutustaja esitab sellest märku andmiseks helisignaali. Teksti sisestamiseks topeltpuudutage sobivaid tähemärke.

Teksti kiiremaks sisestamiseks muutke Jutustaja sätteid selliselt, et tähemärk sisestatakse kohe, kui olete sõrme sellelt ära tõstnud. Selle sätte sisselülitamiseks valige nupp Start  > Sätted  > Hõlbustus > Jutustaja. Lülitage säte sisse tumbleriga jaotises Puuteklaviatuuri klahvid aktiveeritakse sõrme tõstmisel klaviatuurilt.


Järgmine: 6. peatükk: Jutustaja kohandamine

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22812 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside