6. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis kirjeldatakse täpsemalt Jutustaja puutesisestusega kasutamist vastava toega Windowsi PC-arvutites, samuti mõningaid peamisi Windowsi puutežeste.

Jutustaja käivitamine ja peatamine

Jutustaja käivitamiseks Windows-seadmes, millel ei ole klaviatuuri, vajutage seadmel korraga nuppu Start ja helitugevuse suurendamise nuppu. Jutustaja peatamiseks vajutage neid nuppe uuesti.

Puutežestid

Žestide abil saate suhelda Jutustaja ja oma seadmega.

Ekraanil asuvate üksuste uurimiseks ja ettelugemiseks lohistage sõrme ekraanil. Kui loetakse ette üksus, mida soovite kasutada, topeltpuudutage selle aktiveerimiseks ekraani ühe sõrmega. Ekraanil ühelt üksuselt teisele liikumiseks libistage ühe sõrmega vasakule ja paremale.

Kui soovite liikuda tähemärgi, sõna, rea või lingi kaupa, libistage üles või alla, et muuta Jutustaja vaadet. Näiteks üksuse tähthaaval kuulamiseks libistage seni, kuni kuulete Jutustajat ütlemas „tähemärgid". Seejärel libistage vasakule või paremale, et liikuda üksuses tähthaaval.

Järgmisena kirjeldatakse olulisi žeste, mis aitavad teil kasutamist alustada.

  • Jutustaja vaadete vahetamiseks libistage ühe sõrmega üles ja alla.
  • Kerimiseks libistage kahe sõrmega üles, alla, vasakule või paremale.
  • Kontekstimenüüde kuvamiseks topeltpuudutage kahe sõrmega.
  • Paljusõnalisuse muutmiseks puudutage üks kord kolme sõrmega.
  • Praegusest asukohast alates pidevalt lugemiseks nipsake alla kolme sõrmega. 
  • Vahelehtedel edasi või tagasi liikumiseks nipsake vasakule või paremale kolme sõrmega.
  • Jutustaja käskude loendi kuvamiseks tehke kolmekordne puudutus nelja sõrmega.
  • Tegevuskeskuse avamiseks nipsake ekraani paremast servast keskkoha suunas.
  • Tegumivaate avamiseks ning rakenduste ja erinevate töölaudade vahetamiseks nipsake ekraani vasakust servast keskkoha suunas.

Puutežestide täielikku loendit vt lisast B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

Tippimine puutesisestusega

Kui asute redigeerimisalas (nt tekstiväljal), kuvatakse ekraani allosas puuteklaviatuur ja Jutustaja annab sellest helisignaaliga märku. Teksti sisestamiseks topeltpuudutage sobivaid tähemärke.

Teksti kiiremaks sisestamiseks valige nupp Start , siis Sätted  ja Hõlbustus ning seejärel Jutustaja. Seejärel märkige ruut valiku Klaviatuuriklahvide aktiveerimine sõrme tõstmisel, et tähed sisestataks niipea, kui sõrme tähemärgilt tõstate.

 

Järgmine: 7. peatükk: Jutustaja kohandamine

Tagasi sisukorda