6. peatükk: Jutustaja kohandamine

Selles peatükis selgitatakse, kuidas kohandada Jutustaja vastavalt enda vajadustele, sh mil moel muuta Jutustaja käivitusviisi ja tippimisel edastatava tagasiside mahtu, kuidas valida teiste rakenduste helitugevuse langetamine Jutustaja töötamise ajal ning kuidas muuta Jutustaja käske teile sobivatele kiirklahvidele. Samuti kirjeldatakse selles peatükis täpsemalt teiste tootjate kõnesünteesitarkvara abil Jutustajale häälte lisamist.

Enamik suvandeid asub Jutustaja sätetes. Nende leidmiseks avage tegumiribal Jutustaja sätted, kui Jutustaja on sisse lülitatud.

Sätted on jaotatud nelja kategooriasse: üldsätted, navigeerimissätted, hääle sätted ja käsusätted.


Üldsätted

 • Jutustaja käivitamise otsetee sisselülitamine. Kasutage Jutustaja käivitamiseks ja peatamiseks klaviatuuril klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + sisestusklahv (Enter) või puuteseadmel kombinatsiooni Windowsi nupp + helitugevuse suurendamise nupp.
 • Jutustaja klahvi (suurtähelukk) lukustamine. Käsu sisestamiseks ei ole tarvis Jutustaja klahvi (suurtähelukk) vajutada. Näiteks järgmisele lingile liikumiseks vajutage lihtsalt L, mitte suurtähelukk + L.
 • Tähemärkide ettelugemine tippimise ajal. Tähemärk loetakse ette kohe pärast selle tippimist. Selle sisselülitamiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni suurtähelukk + F12.
 • Sõnade ettelugemine tippimisel. Sõna loetakse ette kohe pärast selle tippimist.
 • Jutustaja vigade ettelugemine. Jutustaja loeb ette vead nagu „järgmist orientiiri ei ole” või „järgmist üksust ei ole”.
 • Kursori esiletõstmine. Kursor tõstetakse esile sinise fookuskastiga.
 • Helivihjete esitamine. Jutustaja esitab heli teatud tegevuste ajal, nt kui vahetate aknaid, avate menüü Start või liigute edasi või tagasi erinevatele üksustele.
 • Kasutajaliidesevihjete ettelugemine. Jutustaja teatab, kuidas üksustega suhelda.
 • Rakenduste helitugevuse langetamine. Teiste rakenduste helitugevust langetatakse, et Jutustaja oleks paremini kuuldav.
 • Teatiste alalhoidmine. Teatisi saab alal hoida 30 sekundit kuni 10 minutit.

Navigeerimissätted

 • Ekraani lugemine ja ekraaniga suhtlemine hiire abil. Kui see säte on sisse lülitatud, loeb Jutustaja ette hiirekursori all oleva üksuse. Hiire liigutamine numbriklahvistiku abil.
 • Klahvide aktiveerimine puuteklaviatuuril sõrme tõstmisel. Tähemärk sisestatakse kohe, kui tõstate sõrme puuteklaviatuurilt.
 • Jutustaja kursor järgib klaviatuuri fookust. Kui see on sisse lülitatud, jälgib Jutustaja klaviatuuri fookust, kui kasutate navigeerimiseks tabeldusklahvi, kursorit või muid klahve.
 • Tekstisisestuse kohal Jutustaja kursori järgimise lubamine. Kui see on sisse lülitatud, liigutab Jutustaja vaadete (nt märgid ja sõnad) kaupa navigeerides tekstisisestuse kohta.
 • Jutustaja kursori liikumisrežiimi valimine. Saadaval on kaks režiimi: tavaline ja täiustatud. Tavaline režiim võimaldab Jutustajal liikuda mitmesugustele üksustele nagu linkidele, tabelitele ja muudele elementidele. Täiustatud režiim võimaldab nelja nooleklahvi abil liikuda Jutustaja kursoriga läbi rakenduse programmilise kuju.

Hääle sätted

 • Kiirus. Jutustaja kõne kiiruse reguleerimine.
 • Helitugevus. Jutustaja kõne helitugevuse reguleerimine.
 • Hääle kõrgus. Jutustaja hääle kõrguse reguleerimine.
 • Teise hääle valimine. Saate valida oma keeles saadaolevate Jutustaja häälte vahel.

Kiiremad hääled

Jutustaja kõne maksimaalseks kiiruseks on umbes 400 sõna minutis. Kuid järgmiste häälte kõne kiiruseks on kuni umbes 800 sõna minutis:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Täiendavad hääled

Jutustajat saab kasutada SAPI 5-l põhinevate kõnesünteesivahenditega. Pärast installimist kuvatakse nende hääled loendis valimiseks.

Siin on mõned teiste tootjate pakutavad variandid.

Käsusätted

Jutustaja kiirklahvide kohandamine parema juhitavuse ja kasutusmugavuse saavutamiseks.

Jutustaja kiirklahvi kohandamine

 1. Valige kohandamiseks käsk.
 2. Valige Muuda käsu kiirklahvi.
 3. Aknas Tipi kiirklahv tippige klaviatuuril kiirklahv, mida soovite kasutada. Kasutage mis tahes muuteklahvide (Ctrl, Shift, Alt, suurtähelukk või Windowsi logoga klahv) kombinatsiooni koos tavalise klahviga. Kasutage funktsiooni ja numbriklahvistiku klahve ilma muuteklahvideta.

Kõigi käskude lähtestamiseks vaikesätetele valige Taasta vaikesätted.


Järgmine: Lisa A: Jutustaja toetatud keeled opsüsteemis Windows 10

Avage uuesti Sisukord

Atribuudid

Artikli ID: 22818 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside