7. peatükk: Jutustaja kohandamine

Kehtib: Windows 10

Selles peatükis selgitatakse, kuidas kohandada Jutustaja vastavalt enda vajadustele, sh mil moel muuta Jutustaja käivitusviisi ja tippimisel edastatava tagasiside mahtu, kuidas valida teiste rakenduste helitugevuse vähendamine Jutustaja töötamise ajal ning kuidas muuta Jutustaja käske ümber teile sobivatele kiirklahvidele. Samuti kirjeldatakse selles peatükis täpsemalt, kuidas kasutada teiste tootjate kõnesünteesitarkvara abil Jutustajale häälte lisamist.

Leiate enamiku nendest võimalustest Jutustaja sätetest, kui vajutate kombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + juhtklahv (Ctrl) + N. Mõned valikud on pärandsätted, mille leiate, kui vajutate pärast Jutustaja käivitamist klahvikombinatsiooni Alt + Tab ja valite Jutustaja sätete akna.

Üldised sätted (Jutustaja kasutamine)

 • Jutustaja käivitamise otsetee sisselülitamine. Kasutage Jutustaja käivitamiseks ja peatamiseks klaviatuurikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Ctrl + sisestusklahv (Enter) või puuteseadmel kombinatsiooni Windowsi nupp + helitugevuse suurendamise nupp.

Saate valida, millal Jutustaja käivitatakse

 • Jutustaja käivitamine pärast sisselogimist. Jutustaja käivitub automaatselt arvutisse sisselogimisel.
 • Jutustaja käivitamine enne sisselogimist kõigi kasutajate puhul. Jutustaja töötab teie arvutis juba enne, kui keegi sisse logib.

Sätete sünkroonimine

Kui soovite, et kõik teie arvuti kasutajad rakendaksid Jutustaja sätteid, kasutage nuppu Enne sisselogimist kasuta praegusi sätteid. See on soovitatav, kui kasutate jadaühendusega Braille'i kuva.

Jutustaja hääle isikupärastamine

 • Valige hääl. Saate valida oma keeles saadaolevate Jutustaja häälte vahel. Jutustaja kõne keskmine maksimumkiirus on umbes 400 sõna minutis. Inglise keele hääled Microsoft David, Microsoft Zira ja Microsoft Mark suudavad öelda ligikaudu 800 sõna minutis.
 • Siit saate teada, kuidas lisada rohkem hääli. Jutustajat saab kasutada SAPI 5-l põhinevate kõnesünteesivahenditega. Pärast installimist kuvatakse nende hääled loendis valimiseks. Kolmandate osapoolte pakkujateks on näiteks Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence ja Vocalizer Expressive. Häälte lisamise kohta leiate lisateavet lisast A: Toetatavad keeled ja hääled.
 • Kiirus. Saate Jutustaja kõne kiirust reguleerida.
 • Hääle kõrgus. Saate jutustaja hääle kõrgust reguleerida.
 • Helitugevus. Jutustaja kõne helitugevuse reguleerimine.
 • Saate valida Jutustaja heliväljundseadme. Jutustajas saate määrata vaikimisi kasutatava heliväljundseadme.
 • Vormindatud teksti saab rõhutada. Jutustaja hääl pöörab rohkem tähelepanu vormindatud tekstile.
 • Saate sisse lülitada intonatsioonipausid. Intonatsioonipausid tähistavad kirjavahemärke ja muudavad kõne loomulikumaks. See on saadaval vaid mõnede häältega.
 • Vähendage teiste rakenduste helitugevust. Teiste rakenduste helitugevust langetatakse, et Jutustaja oleks paremini kuuldav.

Kuuldava sisumahu määramine

 • Tähemärkide ettelugemine tippimise ajal. Tähemärk loetakse ette kohe pärast selle tippimist. Selle sätte sisse- või väljalülitamiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni suurtähelukk + 2.
 • Sõnade ettelugemine tippimisel. Sõna loetakse ette kohe pärast selle tippimist.
 • Jutustaja vigade ettelugemine. Jutustaja loeb ette vead nagu „järgmist orientiiri ei ole” või „järgmist üksust ei ole”.
 • Helivihjete kuulamine. Jutustaja esitab heli, kui teete toiminguid (nt Jutustaja käsk) või kui saadaval on soovitused.
 • Suhtlusvihjete esitamine. Jutustaja teatab, kuidas juhtimisfunktsioonidega toimida, näiteks nuppudega suhelda.
 • Saate muuta Jutustaja põhjalikkuse taset. Valikuvõimalused on näiteks järgmised: ainult tekst, päised ja vead, põhivormindus, muud teated, täpsem vormindus, küljenduse- ja animatsiooniteave.
 • Saate muuta Jutustaja pakutavat nuppude ja teiste juhtelementidega seotud konteksti taset. Valikus on näiteks järgmised võimalused: kontekstita, ainult hääled, vahetu kontekst, vahetu konteksti nimi ja tüüp, uue juhtelemendi täielik kontekst, nii vanade kui uute juhtelementide täielik kontekst.
 • Saate reguleerida nuppude ja teiste juhtelementide kontekstilugemisjärjestust. Saate valida, kas Jutustaja loeb konteksti enne või pärast praegust üksust. Samuti saate kasutada järgmisi kiirklahve.
  • Praeguse konteksti kuulamiseks mis tahes ajal vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + kaldkriips (/).
  • Loetava konteksti taseme muutmiseks vajutage kiirklahvi Jutustaja + muuteklahv (Alt) + kaldkriips (/).
  • Muutmaks seda, kas kontekst loetakse enne või pärast praegust üksust, vajutage kiirklahvi Jutustaja + Ctrl + kaldkriips (/).

Saate valida klaviatuurisätted

 • Valige klaviatuuripaigutus. Jutustaja standardpaigutus sarnaneb rohkem klaviatuuripaigutusele, mida olete ehk kohanud muude ekraanilugejatega. Kui soovite kasutada Jutustaja algset klahvipaigutust, valige pärandklaviatuur. Klaviatuurikäskude kohta saate lugeda lisast B: Jutustaja klaviatuuripaigutused ja puutežestid.
 • Valige Jutustaja muuteklahv. Saate valida, kas kasutate Jutustaja käskude jaoks suurtähelukku (Caps lock) või sisestamisklahvi (Insert) või mõlemat. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Saate mõlemaid klahve kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi.
 • Jutustaja klahvi saate lukustada. Käsu sisestamiseks ei ole tarvis Jutustaja klahvi (suurtähelukku või sisestusklahvi) vajutada. Näiteks järgmise sõna ettelugemiseks saate vajutada lihtsalt klahvi L (selle asemel et kasutada kombinatsiooni Jutustaja + L). Jutustaja klahvi lukustamiseks võite ka vajutada klahvikombinatsiooni Jutustaja + Z.
 • Klahvide aktiveerimine puuteklaviatuuril sõrme tõstmisel. Tähemärk sisestatakse kohe, kui tõstate sõrme puuteklaviatuurilt.

Jutustaja kiirklahvi kohandamine

Jutustaja kiirklahvide kohandamine parema juhitavuse ja kasutusmugavuse saavutamiseks.

 1. Valige kohandamiseks käsk.
 2. Valige Muuda käsu kiirklahvi.
 3. Tippige aknas Tipi kiirklahv kiirklahvikombinatsioon, mida soovite oma klaviatuuril kasutada. Kasutage mis tahes muuteklahvide (Ctrl, Shift, Alt, suurtähelukk või Windowsi logoga klahv) kombinatsiooni koos tavalise klahviga. Kasutage funktsiooni ja numbriklahvistiku klahve ilma muuteklahvideta.

Kõigi käskude lähtestamiseks vaikesätetele valige Taasta vaikesätted . Selle sätte leidmiseks vajutage pärast Jutustaja käivitumist klahvikombinatsiooni Alt + Tab, valige Jutustaja sätete aken ja siis võimalus Käsud.

Jutustaja kursori kasutamine

 • Jutustaja kursori kuvamine ekraanil. Jutustaja kursor tõstetakse esile sinise fookuskastiga.
 • Saate määrata Jutustaja kursori järgimise tekstisisestuse kohal. Kui see on sisse lülitatud, liigutab Jutustaja vaadete (nt märgid ja sõnad) kaupa navigeerides tekstisisestuse kohta.
 • Jutustaja kursor järgib klaviatuuri fookust. Kui see on sisse lülitatud, sünkroonitakse Jutustaja kursor võimaluse korral süsteemi kursoriga.
 • Ekraani lugemine ja ekraaniga suhtlemine hiire abil. Kui see säte on sisse lülitatud, loeb Jutustaja ette hiirekursori all oleva üksuse. Hiire liigutamine numbriklahvistiku abil.
 • Jutustaja kursori liikumisrežiimi valimine. Saadaval on kaks režiimi: tavaline ja täiustatud. Tavaline režiim võimaldab Jutustajal liikuda mitmesugustele üksustele nagu linkidele, tabelitele ja muudele elementidele. Täiustatud režiim võimaldab nelja nooleklahvi abil liikuda jutustaja kursoriga läbi rakenduse programmilise kuju. Selle sätte leidmiseks vajutage pärast Jutustaja käivitumist klahvikombinatsiooni Alt + Tab , valige Jutustaja sätete aken ja siis võimalus Navigeerimine.

Braille' kirja kasutamine

Jutustaja kasutamiseks punktkirjakuvari korral valige nupp Laadi alla ja installi Braille' kirja tugi. Lugege täiendava teabe saamiseks lisa C: Toetatavad punktkirjakuvarid.

Aidake meil Jutustaja paremaks muuta

Lülitage sisse Jutustaja kasutamise käigus diagnostika ja jõudlusteabe edastamise säte. Jutustaja kohta tagasiside andmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja+Alt+F.

 

Edasi: 8. peatükk: Jutustaja kasutamine Braille’i ehk punktkirjaga

Minge tagasi sisukorda