SBS 2003 jõudluse aruande kohaselt automaatteenus ei tööta

SÜ M P T O M I D

SBS 2003 konsooli jõudluse aruanne või meili teel saadetud serveri olekuaruanne võib viidata sellele, et teenus Microsoft.NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 pole käivitunud, kuigi tegu on automaatselt käivituva teenusega.

NGEN Service


PÕ H J U S

See võib juhtuda siis, kui SBS 2003 serverile on installitud pakett Microsoft .NET Framework v4.0.

Lahendage minu eest

Selle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake lingil Lahenda see probleem. Seejärel klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) käsul Run (Käivita) ja järgige selle viisardi juhiseid.
Märkus.
See viisard võib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

Märkus. Kui te ei kasuta praegu arvutit, milles probleem tekkis, võite salvestada automaatse lahenduse USB-mäluseadmele või CD-le ja selle seejärel probleemiga arvutis käivitada.

Las ma lahendan ise

Selle probleemi ise lahendamiseks toimige järgmiselt.
  1. Otsige üles fail C:\inetpub\monitoring\web.config ning tehke sellest varukoopia.
  2. Faili C:\inetpub\monitoring\web.config redigeerimiseks avage see programmis Notepad.
  3. Otsige failis üles rida SERVICES_TO_IGNORE. See näeb välja selline:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Redigeerige seda rida ning lisage tekst ;clr_optimization_v4.0.30319_32, mis on alltoodud tekstis viide teenusele Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Salvestage fail C:\inetpub\monitoring\web.config ja värskendage SBS-konsooli jõudluse aruannet.

L I S A T E A V E

Selline käitumine, mille korral teenus Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 ei käivitu, kuigi tegu on automaatselt käivituva teenusega, on kõnealuse teenuse puhul normaalne. Kui teenusel pole midagi teha, peatub see automaatselt.
Atribuudid

Artikli ID: 2290390 – viimati läbi vaadatud: 8. okt 2010 – redaktsioon: 1

Tagasiside