Windows 2000 taastekonsooli kirjeldus

Selle artikli Microsoft Windows XP kohta käiva versiooni vaatamiseks klõpsake linki 314058 .

K O K K U VÕ T E

Käesolevas artiklis kirjeldatakse Windowsi taastekonsooli funktsioone ja piiranguid. Windowsi taastekonsooli abil saate taastada oma opsüsteemi, kui teie Windowsi-põhine arvuti ei käivitu õigesti või ei käivitu üldse.

L I S A T E A V E

Windowsi taastekonsooli kasutamisel saate Windowsi graafilist liidest käivitamata hankida piiratud juurdepääsu NTFS-, FAT- ja FAT32-draividele. Windowsi taastekonsoolis saate teha järgmist.
 • Kasutada, kopeerida, ümber nimetada või asendada opsüsteemi faile ja kaustu.
 • Lubada või keelata arvuti järgmisel sisselülitamisel teenuste või seadmete käivitumise.
 • Parandada failisüsteemi buutsektori või ülembuudikirje (MBR).
 • Luua ja vormindada draivide partitsioone.
Arvestage, et Windowsi taastekonsoolile pääseb juurde ainult arvutiülem, et volitamata kasutajad ei saaks NTFS-draive kasutada.

Windowsi taastekonsooli käivitamine

Kasutage Windowsi taastekonsooli käivitamiseks mõnda järgmistest meetoditest.

 • Käivitage oma arvuti Windowsi installidiskettide või Windowsi CD abil. Vajutage kuval "Welcome to Setup" ("Tere tulemast installiprogrammi") parandamise käivitamiseks klahvi F10 või klahvi R ning seejärel Windowsi taastekonsooli käivitamiseks klahvi C (ainult Windows 2000 puhul). Valige parandatava Windowsi installi number ja seejärel tippige ülemaparool. Kui ülemaparooli pole, vajutage lihtsalt sisestusklahvi (ENTER).
 • Lisage Windowsi taastekonsool Windowsi käivituskausta, kasutades faili Winnt32.exe koos lülitiga /cmdcons. Kausta Cmdcons ja failide talletamiseks on vaja umbes 7 MB süsteemipartitsiooni kõvakettaruumi.


  MÄRKUS. Kui kasutate tarkvara peegeldamist, lugege järgmist Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklit:
  229077 Peegeldamine takistab taastekonsooli eelinstallimist (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 • Järgige järgmise Microsofti teabebaasi artikli juhiseid:
  222478 Malli loomine taastekonsooli käivitamiseks kauginstalliserveri abil (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Käsukonsooli kasutamine

Pärast Windowsi taastekonsooli käivitamist kuvatakse järgmine teade:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

WARNING:

This is a limited function command prompt intended only as a system recovery utility for advanced users. Using this utility incorrectly can cause serious system-wide problems that may require you to reinstall Windows to correct them.

Type 'exit' to leave the command prompt and reboot the system.

1: C:\WINNT

Which Windows installation would you like to logon to (enter to abort)?
("Windows NT(TM) buutkonsooli käsuinterpretaator. HOIATUS. See on piiratud funktsiooniga käsuviip, mis on mõeldud kogenud kasutajatele kasutamiseks süsteemitaaste utiliidina. Selle utiliidi vale kasutamine võib põhjustada tõsiseid süsteemiprobleeme, mille parandamiseks peate võib-olla Windowsi uuesti installima. Käsuviibast väljumiseks ja süsteemi taaskäivitamiseks tippige käsk "exit". 1: C:\WINNT. Millisesse Windowsi installi soovite sisse logida (katkestamiseks kasutage sisestusklahvi?") Pärast soovitud Windowsi installi numbri sisestamist sisestage ülemakonto parool. Arvestage, et kui kasutate kolm korda vale parooli, siis Windowsi taastekonsool sulgub. Kui SAM-andmebaas on puudu või rikutud, ei saa te Windowsi taastekonsooli kasutada, kuna teid ei saa õigesti autentida. Pärast parooli sisestamist ja Windowsi taastekonsooli käivitumist tippige arvuti taaskäivitamiseks käsk exit.

Käsukonsooli kitsendused ja piirangud

Windowsi taastekonsooli kaudu saate kasutada järgmisi kaustu:
 • Juurkausta
 • Kausta %SystemRoot% ning selle Windowsi installi alamkaustu, kuhu olete parajasti sisse logitud
 • Kausta Cmdcons
 • Irdkandjadraive (nt CD-draive)
MÄRKUS. Kui proovite pääseda juurde muudele kaustadele, kuvatakse tõrketeade "Access Denied" ("Juurdepääs keelatud"). Windowsi taastekonsooli kasutamisel ei saa te faile kohalikult kõvakettalt disketile kopeerida. Küll aga saate kopeerida faile disketilt või CD-lt kõvakettale ning ühelt kõvakettalt teisele.

Saadaolevad käsud

HELP

Käsu help abil saate loetleda kõik järgmised toetatud käsud:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Käsu attrib kasutamisel koos mõne järgmise parameetriga saate muuta faili või kausta atribuuute:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ seab atribuudi.
- lähtestab atribuudi.
R on kirjutuskaitstud faili atribuut.
S on süsteemifaili atribuut.
H on peidetud faili atribuut.
MÄRKUS. Vähemalt üks atribuut peab olema seatud või kustutatud. Atribuutide kuvamiseks kasutage käsku dir.

CD ja CHDIR

Kausta muutmiseks kasutage käske cd ja chdir. Käsu cd .. tippimisel määrate, et soovite muuta kausta emakaustaks. Käsu cd drive: tippimisel kuvatakse praegune kaust määratud draivil. Kui tipite käsu cd ilma parameetriteta, kuvatakse praegune draiv ja kaust. Käsu chdir tippimisel käsitsetakse eraldajatena tühikuid. Seetõttu peate kaasama alamkausta nime, mis sisaldab jutumärkides tühikut, näiteks:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Käsk chdir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

CHKDSK

chkdsk draiv /p /r
Selle käsu abil (kus draiv määrab kontrollitava draivi) saate draivi kontrollida ning vajadusel selle parandada või taastada. Samuti saate selle käsu abil märgistada vigased sektorid ning taastada loetava teabe.

Lüliti /p annab käsule CHKDSK korralduse teostada draivi täielik kontroll isegi juhul, kui see draiv pole märgistatud probleemseks, ning seejärel parandab kõik leitud vead. Lüliti /r leiab vigased sektorid ja taastab loetava teabe. Arvestage, et lüliti /r määramisel rakendatakse lüliti /p. Käsu chkdsk saate määrata ilma argumentideta – sel juhul rakendatakse praegune draiv lülititeta. Võidakse aktsepteerida ka loetletud lülitid. Käsu chkdsk kasutamiseks on vaja faili Autochk.exe. Chkdsk leiab selle faili käivituskaustast automaatselt. Kui käsukonsool oli eelinstallitud, on selleks kaustaks tavaliselt kaust Cmdcons. Kui seda kausta käivituskaustast ei leita, otsib Chkdsk Windowsi installi-CD-d. Kui installikandjat ei leita, palub Chkdsk teil sisestada faili Autochk.exe asukoha.

CLS

Selle käsu abil saate ekraani tühjendada.

COPY

copy allikas sihtkoht
Selle käsu abil (kus allikas määrab kopeeritava faili ning sihtkoht määrab uue faili jaoks kausta- või failinime) saate faile kopeerida. Metamärgid ega kaustakoopiad pole lubatud. Windowsi CD-lt pärinev tihendatud fail hõrendatakse kopeerimisel automaatselt.

Kui sihtkoht pole määratud, on selleks vaikimisi praegune kaust. Kui fail on juba olemas, palutakse teil see üle kirjutada.

DEL ja DELETE

del draiv: tee failinimi
delete draiv: tee failinimi
Selle käsu abil (kus draiv: tee failinimi määrab kustutatava faili) saate faile kustutada. Käsk delete toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul. Käsk delete ei aktsepteeri metamärke (*).

DIR

dir draiv: tee failinimi
Selle käsu abil (kus draiv: tee failinimi määrab loetletava draivi, kausta ja failid) saate kuvada kausta failide ja alamkaustade loendi. Käsu dir abil saate loetleda kõik failid (sh peidetud ja süsteemifailid). Failidel võivad olla järgmised atribuudid:

D – kataloog R – kirjutuskaitstud fail
H – peidetud fail A – arhiivimiseks valmisolevad failid
S – süsteemifail C – tihendatud
E – krüptitud P – ümbersõelumispunkt
Käsk dir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

DISABLE

disable teenuse nimi
Selle käsu abil (kus teenuse nimi määrab keelatava teenuse või draiveri nime) saate keelata Windowsi süsteemiteenuse või -draiveri.

Käsu listsvc abil saate kuvada kõik keelatavad teenused või draiverid. Käsu disable abil saate enne teenuse lähtestamist tüübiks SERVICE_DISABLED printida teenuse vana käivitustüübi. Seetõttu peaksite vana käivitustüübi üles kirjutama selleks puhuks, kui on vaja teenus uuesti lubada.

Käsuga disable keelatavad start_type-väärtused on järgmised:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete seadme_nimi draivi_nimi partitsiooni_nimi maht
Selle käsu abil saate hallata oma arvuti kõvakettadraivide partitsioone.

 • /add: loob uue partitsiooni.
 • /delete: kustutab olemasoleva partitsiooni.
 • seadme_nimi: uue partitsiooni loomiseks vajalik seadme nimi. Selle nime saate hankida MAP-käsu väljundist, näiteks: \Device\HardDisk0.
 • draivi_nimi: draivitähel põhinev nimi olemasoleva partitsiooni kustutamiseks (nt D:)
 • partitsiooni_nimi: partitsioonipõhine nimi olemasoleva partitsiooni kustutamiseks. Seda nime saab kasutada draivinime argumendi asemel, näiteks: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • maht: uue partitsiooni maht megabaitides.
MÄRKUS. Kui ühtegi argumenti ei kasutata, kuvatakse partitsioonide haldamise kasutajaliides.

HOIATUS! Kui ketta konfiguratsioon on muudetud dünaamilise ketta konfiguratsiooniks, võib see käsk kahjustada teie partitsioonitabelit. Ärge muutke dünaamiliste ketaste struktuuri (v.a juhul, kui kasutate kettahalduse tööriista).

ENABLE

enable teenuse nimi käivitus_tüüp

Käsu enable abil (kus teenuse nimi on lubatava teenuse või draiveri nimi) saate lubada Windowsi süsteemiteenuse või -draiveri.

Käsu listsvc abil saate kuvada kõik lubatavad teenused või draiverid. Käsu enable abil saate enne teenuse uue väärtuse lähtestamist printida teenuse vana käivitustüübi. Peaksite vana väärtuse üles kirjutama – võimalik, et peate teenuse käivitustüübi taastama.

Kehtivad käivitus_tüübid on järgmised:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
MÄRKUS. Kui te uut käivitustüüpi ei määra, saate käsu enable abil vana käivitustüübi printida.

EXIT

Käsu exit abil saate sulgeda käsukonsooli ja arvuti taaskäivitada.

EXPAND

expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Selle käsu abil (kus allikas määrab laiendatava faili nime ja sihtkoht määrab uue faili kausta) saate faile laiendada.

MÄRKUS. Metamärke ei tohi kaasata.
Kui sihtkoht pole määratud, on selleks vaikimisi praegune kaust.

Suvandid:
 • /y: ära küsi enne olemasoleva faili ülekirjutamist.
 • /f:filespec: kui allikas sisaldab mitut faili, on seda parameetrit vaja laiendatavate failide tuvastamiseks. Metamärke ei tohi kaasata.
 • /d: ära laienda, kuva ainult allikas sisalduvate failide kaust.
Sihtkoht võib olla igasugune praegustes Windowsi installi süsteemikaustades sisalduv kaust. Sihtkoht ei saa olla irdkandja. Sihtfail ei saa olla kirjutuskaitstud. Käsu attrib abil saate eemaldada kirjutuskaitstud atribuudi.

expand küsib teilt, kas sihtfail on juba olemas (v.a juhul, kui kasutate lülitit /y).

FIXBOOT

fixboot draivi nimi:
Selle käsu abil (kus draivi nimi on draivitäht, kuhu buutsektor kirjutatakse) saate kirjutada käivituspartitsioonile uue Windowsi buutsektori koodi. Selle käsu abil saate parandada Windowsi rikutud buutsektoriga seotud probleeme. Buutsektorit saate parandada ka protsessi Emergency Repair abil. See käsk alistab süsteemi käivituspartitsioonile kirjutamise vaikesätte.


FIXMBR

fixmbr seadme nimi
Selle käsu abil (kus seadme nimi on valikulise seadme nimi, mis määrab uut MBR-i vajava seadme) saate parandada süsteemipartitsiooni ülembuudikirje (MBR). Seda käsku kasutatakse stsenaariumide puhul, kus viirus on ülembuudikirjet kahjustanud ning Windows ei käivitu.

HOIATUS! Kui teie arvutis on mõni viirus või riistvaraprobleem, võib see käsk teie partitsioonitabeleid kahjustada. Selle käsu abil võite sattuda partitsioonidele, mis pole juurdepääsetavad. Microsoft soovitab enne selle käsu kasutamist käivitada viirusetõrjetarkvara.

Seadme nime saate hankida käsu map väljundist. Kui see nimi jäetakse sisestamata, siis buutseadme ülembuudikirje parandatakse, näiteks:

fixmbr \device\harddisk2
Kui Fixmbr tuvastab kehtetu või ebastandardse partitsioonitabeli allkirja, küsib see teilt enne ülembuudikirje ümberkirjutamist vastavat luba.

FORMAT

format draiv: /Q /FS:file-system
Selle käsu abil (kus /Q teostab draivi kiirvormindamise, draiv on vormindatava partitsiooni draivitäht, /FS:file-system määrab kasutatava failisüsteemi tüübi [FAT, FAT32 või NTFS]) saate vormindada määratud draivi vastavalt määratud failisüsteemile.

Kui failisüsteem pole määratud, kasutatakse olemasolevat failisüsteemivormingut, kui see on saadaval.

LISTSVC

Käsu listsvc abil saate loetleda kõik praeguse Windowsi installi saadaolevad teenused, draiverid ning nende käivitustüübid. See käsk võib olla abiks käskude disable ja enable kasutamisel.

MÄRKUS. Need ekstraktitakse tarust %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Kui süsteemitaru saab kahjustada või on puudu, võivad ilmneda ettearvamatud tulemused.

LOGON

logon
Käsu logon abil saate loetleda kõik tuvastatud Windowsi installid. Seejärel küsitakse teilt selle Windowsi koopia kohalikku ülemaparooli, kuhu soovite sisse logida. Kui üle kolme sisselogimiskatse nurjub, konsool sulgub ning teie arvuti taaskäivitub.

MAP

map arc
Selle käsu abil (kus arc-parameeter käsib käsul map kasutada Windows Device'i teede asemel ARC-teid) saate loetleda draivitähti, failisüsteemitüüpe, partitsioonimahte ning füüsiliste seadmete vastendusi.


MD ja MKDIR

Käsu md või mkdir abil saate luua uusi kaustu. Metamärke ei toetata. Käskmkdir toimib ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

MORE

more failinimi
Selle käsu abil saate ekraanil kuvada tekstifaile.

RD ja RMDIR

Käskude rd ja rmdir abil saate kaustu kustutada. Need käsud toimivad ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

REN ja RENAME

Käskude ren ja rename abil saate faile ümber nimetada. Arvestage, et te ei saa oma sihtfaili jaoks määrata uut draivi ega teed. Need käsud toimivad ainult Windowsi praeguse installi süsteemikaustade, irdkandjate, kõigi kõvaketta partitsioonide juurkaustade või kohalike installiallikate puhul.

SET

Käsu set abil saate kuvada või muuta oma keskkonnasuvandeid.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Käsu systemroot abil saate seada praeguseks töökaustaks selle Windowsi installi kausta %SystemRoot%, kuhu olete parajasti sisse logitud.

TYPE

type failinimi
Käsu type abil saate kuvada tekstifaile.
Atribuudid

Artikli ID: 229716 – viimati läbi vaadatud: 10. okt 2006 – redaktsioon: 1

Tagasiside