Operatsioonisüsteemide Windows Vista, Windows Server 2008 ja Windowsi ning Windows Serveri uuemate versioonide rakenduselogisse on logitud sündmused Event ID 4107 või Event ID 11

Tunnused

Operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Server 2008 R2 käitaval arvutil kantakse rakenduselogisse järgmisega sarnanev sündmus.
Logi nimi: Rakendus
Allikas: Microsoft-Windows-CAPI2
Kuupäev: Kuupäev ja kellaaeg
Sündmuse ID: 4107
Töökategooria: Puudub
Tase: Tõrge
Märksõnad: Klassikaline
Kasutaja: N/A (pole saadaval)
Arvuti: Arvuti nimi
Kirjeldus:
Nurjus muude tootjate juurloendi ekstraktimine automaatvärskenduse cab-failist aadressil: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> tõrketeatega: Nõutav sert ei kehti, kui seda kontrollitakse süsteemi praeguse kellaaja või allkirjastatud faili ajatempliga.
Või kantakse operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Server 2008 R2 käitaval arvutil rakenduselogisse järgmisega sarnanev sündmus.
Logi nimi: Rakendus
Allikas: Microsoft-Windows-CAPI2
Kuupäev: Kuupäev ja kellaaeg
Sündmuse ID: 11
Töökategooria: Puudub
Tase: Tõrge
Märksõnad: Klassikaline
Kasutaja: N/A (pole saadaval)
Arvuti: Arvuti nimi
Kirjeldus:
Nurjus muude tootjate juurloendi ekstraktimine automaatvärskenduse cab-failist aadressil: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> tõrketeatega: Nõutav sert ei kehti, kui seda kontrollitakse süsteemi praeguse kellaaja või allkirjastatud faili ajatempliga.

Põhjus

See tõrge tekib, sest Microsofti serdiusaldusloendi väljaandja sert on aegunud. Koopia aegunud allkirjastusserdiga serdiusaldusloendist asub kaustas CryptnetUrlCache.

Lahendus

Kui soovite, et lahendaksime probleemi teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.Märkused
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.Las ma lahendan ise

Selle probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt.
 1. Avage käsuviip. Selleks klõpsake Start Start , osutage All Programs (Kõik programmid), osutage Accessories (Tarvikud), ja klõpsake käsku Command Prompt (Käsuviip).
 2. Tippige käsuviibale järgmine käsk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER):
  certutil -urlcache * delete
  Märkus. Käsk certutil tuleb käivitada iga tööjaama kasutaja puhul. Iga kasutaja peab sisse logima ja järgima eespool toodud samme 1 ja 2.
 3. Kui aegunud sert on salvestatud mõne kohaliku süsteemi profiilide vahemällu, peate Windows Exploreri abil kustutama mõningate kaustade sisu. Selleks toimige järgmiselt.
  1. Käivitage Windows Explorer. Selleks klõpsake Start, osutage All Programs (Kõik programmid), osutage Accessories (Tarvikud) ning klõpsake käsku Windows Explorer.

   Märkus. Kustutatava sisuga kaustade vaatamiseks peate lubama peidetud kaustad. Peidetud failide ja kaustade lubamiseks toimige järgmiselt.
   1. Klõpsake menüü Organize (Organiseeri) käsku Folder and search options (Kausta- ja otsingusuvandid).
   2. Klõpsake vahekaardil View (Vaade).
   3. Valige märkeruut Show hidden files and folders (Kuva peitfailid ja -kaustad).
   4. Tühjendage ruut Hide extensions for known file types (Peida tuntud failitüüpide laiendid).
   5. Tühjendage ruut Hide protected operating system files (Recommended) (Peida kaitstud opsüsteemifailid (soovitatav)).
   6. Klõpsake hoiatusest loobumiseks nuppu Yes (Jah) ja seejärel nuppu OK muudatuste rakendamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks.
  2. Kustutage siin loetletud kaustade sisu. (%windir% on Windowsi kaust.)

   Märkus.Teile võidakse kuvada teade, et teil puuduvad õigused kaustale juurdepääsuks. Sellisel juhul klõpsake Continue (Jätka).

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Kas see lahendas probleemi?

 • Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite võtta ühendust tugiteenusega.
 • Hindame teie tagasisidet. Kui soovite anda tagasisidet või teatada mõnest probleemist selle lahendusega, jätke palun kommentaar „Lahendage minu eest” ajaveebi või saatke meile meil.

L I S A T E A V E

Lisaks võidakse sündmus ID 4107 samuti logida tõrkega „The data is invalid“ (Kehtetud andmed) tõrke „A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file“ (Nõutav sert ei kehti, kui seda kontrollitakse süsteemi praeguse kellaaja või allkirjastatud faili ajatempliga) asemel.

Tõrge „The data is invalid“ (Kehtetud andmed) näitab, et võrgust tagastatud objekt ei olnud kehtiv cab-fail ja Windows ei suutnud seda õigesti sõeluda. Sellised tõrked võivad ilmneda, kui võrgu katse cab-faili alla laadida ei lähe läbi puhverserveri. Kui proksi tagastab osalised andmed või teate standardse HTTP tõrkekoodi asemel, üritab Windows puhverserverist saadud teadet sõeluda, pidades seda cab-failiks. See ebaõnnestub tõrkega „kehtetud andmed“.

Selle tõrke lahendamiseks peate eemaldama vigase kirje vahemälust, puhastades vahemälu jaotises „Lahendus“ toodud sammudega.


Atribuudid

Artikli ID: 2328240 – viimati läbi vaadatud: 15. mai 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside