Viimase lahtri lähtestamine Excelis

K O K K U VÕ T E

Microsoft Excel salvestab igast töölehest ainult kasutusel oleva osa, st osa, mis sisaldab andmeid või vormingut. Mõnikord võib töölehe viimane lahter ulatuda kaugemale teie tegelikult kasutatavate andmete vahemikust. Seetõttu võib fail olla vajalikust suurem, printimisel võivad lisanduda täiendavad leheküljed, võite saada tõrketeate „Mälu pole piisavalt” või kogeda muud ebatavalist. Liigsete ridade ja veergude tühjendamine viimase lahtri lähtestamiseks aitab neid probleeme lahendada.

Märkus Leiate aktiivse töölehe viimase lahtri, vajutades klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+END.

L I S A T E A V E

Kõige levinum põhjus, miks viimane lahter kasutusel oleva töölehe vahemikust välja jääb, on liigne vormindamine. Tervete ridade ja veergude vormindamisel võib teatud tüüpi vorming põhjustada viimase lahtri jäämise kasutatavast vahemikust kaugele alla või paremale.

See probleem võib ilmneda ka Lotus 1-2-3 faili importimisel Excelisse. Lotuse faili salvestamisel Exceli töövihiku vormingusse ei suuda Excel Lotus 1-2-3 töölehe viimast lahtrit määrata. Seepärast muudetakse aktiivseks kogu tööleht. Viimase lahtri aadressi lähtestamiseks võite kasutada kumbagi järgmistest meetoditest ebavajalike andmete (andmed ja vorming) kustutamiseks töölehe kasutamata veergudest ja ridadelt. Pärast liigse teabe eemaldamist salvestage leht, et Excel peaks aktiivsete lahtrite tabeli uuesti koostama.

Märkus Kui kasutate ühte järgmistest meetoditest, võite saada tõrketeate „Mälu pole piisavalt” või muu sarnase teate. See juhtub, kuna Excel püüab valitud vahemikku kustutada. Selle tõrketeate saamisel kasutage andmete kustutamiseks väiksemaid rea- või veeruvahemikke.

1. meetod. Liigsete ridade ja veergude käsitsi kustutamine

Viimase lahtri lähtestamiseks liigseid ridu ja veerge käsitsi kustutades tehke järgmist.
 1. Valige kõik viimasest andmeid sisaldavast veerust paremale jäävad veerud, valides nende veergude päised.

  Vihje Üks viis seda teha, on vajutada F5 ja tippida sobiv viide. Tippige näiteks veergude puhul F:IV või ridade puhul 5:65536.
 2. Klõpsake menüüs Redigeeri suvandit Tühjenda kõik.

  Märkus Kui see etapp liigseid vorminguid ei eemalda, võib olla vaja teha veergudel paremklõps ja klõpsata siis käsku Kustuta lahtrite täielikuks eemaldamiseks. Kui kustutate lahtrid, millele valemites viidatakse, kuvatakse viitena #REF!. Seega soovitame luua algfailist varukoopia ja kontrollida siis enne juhiste järgi tegutsemist valemeid, et neis poleks viidet #REF!.
 3. Korrake samme 1 ja 2 ridade puhul, mis asuvad viimase andmeid sisaldava rea all.
 4. Salvestage fail.
 5. Failis töö jätkamiseks sulgege fail ja avage see uuesti.

2. meetod. Exceli lisandmooduli kasutamine

Nüüd on Exceli lisandmooduli näidis, mis eemaldab liigsed vormingud ja lähtestab viimase lahtri, allalaadimiseks saadaval. Minge selle lisandmooduli allalaadimiseks järgmisele veebisaidile: Laadige veebilehe jaotisest Allalaadimine alla fail XSFormatCleaner.xla ja salvestage see oma arvutisse. Kui olete .xla alla laadinud, võite kasutada järgmisi juhiseid koodi käivitamiseks lisandmoodulis liigsete vormingute eemaldamiseks töövihikust.
 1. Käivitage Excel ja seejärel tehke järgmist, arvestades kasutatava Exceli versiooniga.

  Microsoft Office Excel 2007, 2010 ja 2013

  1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja seejärel suvandit Exceli suvandid.
  2. Klõpsake suvandit Lisandmoodulid, suvandit Exceli lisandmoodulid väljal Halda ja seejärel suvandit Mine.
  3. Kui te ei salvestanud faili kausta Teek, klõpsake nuppu Sirvi, otsige fail üles ja valige fail aknas Sirvi.
  4. Klõpsake suvandit Excess Format Cleaner 1.1 ja seejärel OK.

  Microsoft Office Excel 2003 ja Exceli varasemad versioonid

  1. Klõpsake suvandit Lisandmoodulid menüüs Tööriistad.
  2. Kui te ei salvestanud faili kausta Teek, klõpsake nuppu Sirvi, otsige fail üles ja valige fail aknas Sirvi.
  3. Klõpsake suvandit Excess Format Cleaner 1.1 ja seejärel OK.
 2. Rakenduses Excel 2007 klõpsake vahekaarti Lisandmoodulid ja seejärel suvandit Kustuta liigsed vormingud failist XSFormatCleaner.xla rühmas Menüükäsud.

  Rakenduses Excel 2003 ja Exceli varasemates versioonides avage töövihik, mida soovite puhastada, ja klõpsake siis suvandit Kustuta liigsed vormingud töövihikust menüüs Fail. Makro eemaldab siis liigsed vormingud kõigilt faili töölehtedelt.

  Kui makro on valmis, teavitatakse teid, et peate muudatuste püsivaks muutmiseks töövihiku salvestama.
 3. Salvestage, sulgege fail ja avage see siis uuesti.
Atribuudid

Artikli ID: 244435 – viimati läbi vaadatud: 26. veebr 2013 – redaktsioon: 1

Tagasiside