Mõnel programmil on ühilduvusprobleeme Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 hoolduspaketiga 1

SÜ M P T O M I D

Pärast Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi 1 (SP1) installimist või pärast programmide installimist arvutisse, mis käitab juba operatsioonisüsteemi Windows 7 või Windows Server 2008 R2 koos hoolduspaketiga SP1, ei pruugi osa programmidest toimida oodatud viisil.

PÕ H J U S

Windows 7 hoolduspakett SP1 ja Windows Server 2008 R2 hoolduspakett SP1 sisaldavad Windows 7 ning Windows Server 2008 R2 turbe-, töökindlus- ja funktsioonivärskendusi. Teatud programmidel võib esineda pärast Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi SP1 installimise järel funktsioonikadu. Enamik programme töötab siiski edasi oodatud viisil. Selles artiklis loetletakse programmid, mille puhul on teatatud funktsioonikaost nende installimisel Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketti SP1 käitavasse arvutisse.

Märkused
  • Jaotises „Lisateave” esitatud nimekirju ei tohiks lugeda täielikeks nimekirjadeks programmidest, mille puhul esineb funktsioonikadu, kui neid kasutatakse Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketti SP1 käitavas arvutis.
  • Kui kasutate mõnda neis nimekirjades leiduvat programmi, peate võib-olla pöörduma lisateabe saamiseks tarkvara tarnija poole.

L I S A T E A V E

Järgmised tabelid sisaldavad programme, mille puhul esineb teadaolevalt funktsioonikadu, kui neid kasutatakse Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketti SP1 käitavas arvutis.

Kui pärast Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi SP1 installimist muutuvad funktsioonid programmil, mida pole selles artiklis mainitud, kasutage sellest probleemist vabanemiseks järgmisi meetodeid.
  • Kui märkate, et programm ei tööta õigesti, taaskäivitage arvuti vähemalt ühel korral. See võib lahendada probleemi, sundides teenuseid või ootel olevaid funktsioone töötamist lõpetama.
  • Võtke ühendust tarkvara tarnijaga. Näiteks vaadake tarkvara tarnija veebisaidi tugiteenusele pühendatud osa. Võimalik, et leiate rakenduse värskenduse, mille kirjelduses mainitakse Windows 7 ja Windows Server 2008 R2 hoolduspaketti SP1. Võib ka juhtuda, et leiate programmi uuema versiooni, mis anti välja pärast hoolduspaketti SP1.
  • Teatage probleemist tarkvara tarnijale. Võib-olla saate kasutada probleemist teatamiseks ja programmi värskendatud versiooni taotlemiseks tarkvara tarnija veebisaidi ühenduse võtmise linki.

Programmid, mis ei tööta pärast hoolduspaketi 1 installimist

Järgmises tabelis loetletud programmid ei tööta pärast Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi SP1 installimist.

Programm
Nimi
Programm
Versioon
Tarkvara
tarnija
Veebisait, kust saab lisateavet või värskendatud tarkvara
IncrediMail Xe2.0IncrediMail Ltdhttp://www.incredimail.com/BUG #: 312600 (Windows SE)BUG #: 21235 (Windows Partner)
Ninja Trader
7.0; 6.5Ninja Trader
http://www.ninjatrader.comBUG #: 347621 (Windows SE)BUG #: 24005 (Windows Partner)

Programmid, millel esineb pärast hoolduspaketi 1 installimist funktsioonikadu

Järgmises tabelis loetletud programmidel esineb pärast Windows 7 või Windows Server 2008 R2 hoolduspaketi SP1 installimist suurem või väiksem funktsioonikadu. Soovitame võtta ühendust tarkvara tarnijaga. Võite ka külastada tarkvara tarnija veebisaiti, et saada soovitatav lahendus või programmi värskendus.
Programm
Nimi
Programm
Versioon
Tarkvara
tarnija
Veebisait, kust saab lisateavet või värskendatud tarkvara
AlibreDesignExpress9.2Alibrehttps://www.alibre.comBUG #: 350406 (Windows SE)
Ideazon Z Engine2.5.0.29SteelSerieshttp://steelseries.com/support/downloadsBUG #: 360626 (Windows SE)BUG #: 27429 (Windows Partner)

Teabe saamiseks tarkvara tarnijaga ühenduse võtmise kohta külastage järgmist Microsofti veebisaiti: Microsoft pakub teiste tootjate kontaktteavet, et aidata teil saada tehnilist tuge. Seda kontaktteavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft ei garanteeri teiste tootjate kontaktteabe täpsust.

Selles artiklis käsitletud teiste tootjate tooteid valmistavad Microsoftiga mitteseotud ettevõtted. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.
Atribuudid

Artikli ID: 2492938 – viimati läbi vaadatud: 15. apr 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside