Te ei saa käivitada virtuaalarvuteid operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 käitavas arvutis, millesse on installitud AVX-funktsiooni toetav CPU

SÜ M P T O M I D

Kujutage ette järgmist stsenaariumi.
 • Teil on operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 käitavas arvutis Inteli CPU, mis toetab funktsiooni Advanced Vector Extensions (AVX).

  Märkus
  Intel pakub AVX-funktsiooni tuge Sandy Bridge'i protsessorite perekonnale.
 • Installite arvutisse Hyper-V serveri rolli.
 • Püüate pärast virtuaalarvuti loomist arvutis seda käivitada.
Selle stsenaariumi kohaselt virtuaalarvuti ei käivitu. Samuti kuvatakse tõrketeade, mis sarnaneb ühega järgmistest tõrketeadetest.
Valitud virtuaalarvuti(te) käivitamisel ilmnes tõrge.
<virtuaalarvuti nimi> ei käivitunud

<virtuaalarvuti nimi> ei käivitunud. (Virtuaalarvuti ID <virtuaalarvuti GUID>)
Samuti esineb jaotises Rakenduste ja teenuste logid asuva sõlme Hyper-V-Worker logis sündmus 3040, mis sisaldab järgmise tõrketeatega sarnanevat tõrketeadet:
<virtuaalarvuti nimi> sektsiooni atribuudi seadistamine/muutmine nurjus

PÕ H J U S

See probleem ilmneb, kuna Windows Server 2008 R2 ei toeta AVX-funktsiooni.

E R A L D U S VÕ I M E

Märkus See kiirparanduspakett keelab AVX-funktsiooni kasutamise virtuaalsetel protsessoritel, et virtuaalarvutid käivituksid edukalt. AVX-juhistest kasu saamiseks ja AVX-funktsiooni toetamiseks, et virtuaalarvutid töötaksid oodatud viisil, peate täiendama operatsioonisüsteemi versioonile Windows Server 2008 R2 SP1.

Kiirparanduse teave

Microsoft on kättesaadavaks teinud toetatud kiirparanduse. See kiirparandus on ette nähtud üksnes käesolevas artiklis kirjeldatud probleemi kõrvaldamiseks. Kasutage seda kiirparandust ainult selles artiklis kirjeldatud probleemiga süsteemide puhul. Seda kiirparandust võidakse täiendavalt testida. Kui probleem teie tööd tõsiselt ei häiri, soovitame oodata järgmist tarkvaravärskendust, mis sisaldab seda kiirparandust.

Kui kiirparandus on allalaadimiseks saadaval, on selle teabebaasi artikli alguses jaotis „Saadaval on allalaaditav kiirparandus”. Kui seda jaotist ei ole, pöörduge vastava kiirparanduse hankimiseks Microsofti klienditeeninduse ja -toe poole.

Märkus Kui tekib lisaprobleeme või vajate tõrkeotsingut, peate võib-olla esitama eraldi tugiteenuse taotluse. Konkreetse kiirparandusega mitteseotud täiendavat tugiteenust vajavatele küsimustele ja probleemidele kehtib tavapärane tugiteenuse tasu. Microsofti klienditeeninduse ja -toe telefoninumbrite täieliku loetelu saamiseks või eraldi tugiteenuse taotluse loomiseks minge järgmisele Microsofti veebisaidile: Märkus Vormil „Saadaval on allalaaditav kiirparandus” kuvatakse keeled, milles kiirparandus saadaval on. Kui te ei näe oma keelt, pole selle keele jaoks kiirparandust saadaval.

Eeltingimused

Selle kiirparanduse rakendamiseks peab teie arvuti käitama operatsioonisüsteemi Windows Server 2008 R2 ning arvutisse peab olema installitud Hyper-V serveri roll.

Registriteave

Selles paketis oleva kiirparanduse kasutamiseks ei pea te registris muudatusi tegema.

Taaskäivitamise nõue

Pärast selle kiirparanduse rakendamist tuleb arvuti taaskäivitada.

Kiirparanduse asendamisteave

See kiirparandus ei asenda varem välja antud kiirparandusi.

Failiteave

Selle kiirparanduse globaalse versiooniga installitakse failid, millel on järgmistes tabelites toodud atribuudid. Nende failide kuupäevad ja kellaajad on esitatud koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi. Kohalikus arvutis kuvatakse nende failide kuupäevad ja kellaajad kohaliku aja järgi ning praegu kehtiva suveaja nihkega. Samuti võivad kuupäevad ja kellaajad muutuda, kui teete failidega teatud toiminguid.
Windows Server 2008 R2 failiteabe märkused
 • Konkreetsele tootele, vaheetapile (RTM, SPn) ja teenuseharule (LDR, GDR) rakenduvad failid saab tuvastada failiversiooni numbri järgi vastavalt järgmisele tabelile.

  VersioonToodeVaheetappTeenuseharu
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Iga keskkonna puhul installitavad MANIFEST-failid (.manifest) ja MUM-failid (.mum) on loetletud eraldi jaotises „Lisafailiteave Windows Server 2008 R2 korral”. MUM- ja MANIFEST-failid ning nendega seotud turbekataloogi failid (.cat) on värskendatavate komponentide oleku säilitamise seisukohast äärmiselt olulised. Turbekataloogi failid, mille atribuudid on nimetamata, on allkirjastatud Microsofti digitaalallkirjaga.
Kõigi Windows Server 2008 R2 x64-põhiste toetatud versioonide korral
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

V A S T U K A A L

Vastukaal Windows Server 2008 R2 jaoks

Sellele probleemile vastukaaluks võite jõustada ühilduvad CPU lipud, seadistades WMI atribuudi. Atribuudile ei ole mitte ühegi kasutajaliidese (UI) kaudu juurdepääsu. Samas on see atribuut Microsoft Software Developer Networki (MSDN) veebisaidil dokumenteeritud. Teil tuleb võib-olla seda vastukaalu kõikide loodavate virtuaalarvutite puhul kasutada. Muudatus jääb pärast arvuti taaskäivitamist püsima. Selle vastukaalu kasutamisel võib esineda kaks teadaolevat probleemi. Vaadake ka järgmist Windows PowerShelli skripti näidet.
 • Vastukaal seadistab teiste CPU funktsioonide, nagu vahemälu ploki suurus, ühilduvust. Seega ei saa virtuaalarvutid CPU täielikku võimekust ära kasutada.
 • Vastukaal tuleb käivitada iga kord, kui luuakse uus virtuaalarvuti.
Alljärgnev on Windows PowerShelli skripti näide.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

O L E K

Microsoft on kinnitanud, et see probleem ilmneb jaotises „Kehtib järgmiste toodete kohta” loetletud Microsofti toodete puhul.

Selles artiklis käsitletud teiste tootjate tooteid valmistavad Microsoftiga mitteseotud ettevõtted. Microsoft ei anna nende toodete jõudlusele ega töökindlusele mingit kaudset ega muud garantiid.

L I S A T E A V E

Kui soovite AVX-funktsiooni kohta lisateavet, külastage järgmist Inteli veebisaiti:Lisateabe saamiseks tarkvaravärskenduste terminoloogia kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

824684 Microsofti tarkvaravärskenduste iseloomustamiseks kasutatavate standardterminite kirjeldus

Microsoft pakub tehnilise toe saamiseks teiste tootjate kontaktteavet. Seda teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft ei garanteeri teiste tootjate kontaktteabe täpsust.

Lisafailiteave


Lisafailiteave Windows Server 2008 R2 korral

Lisafailid kõigi Windows Server 2008 R2 x64-põhiste toetatud versioonide korral
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Atribuudid

Artikli ID: 2517374 – viimati läbi vaadatud: 24. aug 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside