Excel 2010 hoolduspaketi 1 mitteingliskeelsetes versioonides muutunud funktsiooninimed

K O K K U VÕ T E

Funktsioonide täpsuse parandamiseks ning ootustele vastava järjepideva funktsionaalsuse ja funktsioone täpsemalt kirjeldavate funktsiooninimede tagamiseks rakenduses Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 ning Microsoft Excel Online 2010 lisati funktsiooniteeki ja värskendati või nimetati ümber mitu Exceli funktsiooni.

Lisaks lokaliseeriti mõned sageli sisestatavad funktsioonid uuesti 10 eri keeles (tšehhi, taani, hollandi, itaalia, norra, portugali, portugali (Brasiilia), hispaania, rootsi ja türgi keeles). Selle tagajärjeks on nime #NAME? tõrge, kui Excel 2010 funktsiooni värskendatud nime asemel sisestatakse Microsoft Excel 2007 funktsiooni tuttav nimi. Kui avate programmis Excel 2010, Excel Services 2010 või Excel Onlineis töövihiku, mis sisaldab mõnest varasemast Exceli versioonist pärit funktsiooni nime, ilmub funktsiooni värskendatud nimi.

Klientide tagasiside tõttu otsustas Microsoft muuta nende sageli sisestatavate funktsioonide nimed tagasi Excel 2007 lokaliseeritud nimedeks. Funktsiooninimede muutmiseks tagasi 2007 nimedeks laadige alla Microsoft Office 2010 hoolduspakett 1.

Näide

Versioonis Excel 2007 kannab funktsioon VLOOKUP hispaania keeles nime BUSCARV. Versioonis Excel 2010 sai funktsioon hispaania keeles nimeks CONSULTAV. Kui sisestate rakenduses Excel 2010 enne hoolduspaketi 1 installimist nime CONSULTAV asemel BUSCARV, kuvatakse tõrge #NAME?.

Selle käitumise esilekutsumiseks järgige Excel 2010 hispaaniakeelses versioonis järgmisi juhiseid.
  1. Looge uus Exceli töövihik.
  2. Tippige lahtrisse A1 väärtus 1 ja lahtrisse A2 väärtus 2.
  3. Tippige lahtrisse B1 väärtus a ja lahtrisse B2 väärtus b.
  4. Tippige lahtrisse D1 väärtus 1 ja lahtrisse D2 funktsioon =BUSCARV(D1,A1:B2,2)
Kui olete installinud hoolduspaketi Service Pack 1, saate tõrketeate #¿NOMBRE?, kui sisestate programmis Excel 2010 nime =BUSCARV(D1,A1:B2,2). Funktsiooni õige nimi programmis Excel 2010 hoolduspaketist SP1 varasemasse versiooni sisestamiseks on =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Kui installite hoolduspaketi Service Pack 1, saate tõrketeate #¿NOMBRE?, kui sisestate programmis Excel 2010 nime =CONSULTAV(D1,A1:B2,2). Funktsiooni õige nimi programmis Excel 2010 hoolduspaketist SP1 hilisemasse versiooni sisestamiseks on =BUSCARV(D1,A1:B2,2).L I S A T E A V E

Pärast hoolduspaketi 1 installimist kuvavad kõik Exceli varasemates versioonides, kaasa arvatud ilma hoolduspaketita 1 Excel 2010-s loodud töövihikud automaatselt värskendatud funktsiooninimed. Värskendatud nimede nägemiseks ei pea funktsioone uuesti sisestama.

Office 2010 hoolduspaketi 1 allalaadimiseks ja installimiseks külastage järgmist Microsofti teabebaasi artiklit:

kirjeldus

Ettevõttekliendid võivad sõltuvalt oma keskkonnast külastada üht või mitut järgmist Microsofti teabebaasi artiklit:

2460043 – Office 2010 keelepaketi hoolduspaketi 1 (SP1) kirjeldus
2460073 – Office Onlinei hoolduspaketi 1 (SP1) kirjeldus
2460056 – Office Servers 2010 keelepaketi hoolduspaketi 1 (SP1) kirjeldus
2460044 — Office 2010 keeleliidese paketi hoolduspaketi SP1 kirjeldus
2460045 – SharePoint Server 2010 hoolduspaketi 1 (SP1) kirjeldus
2460047 – SharePointi ja Project Server 2010 hoolduspaketi 1 (SP1) kirjeldus

Funktsioonide ja keelte tabelid

Järgnevas jaotises on loetletud hoolduspaketiga 1 värskendatavad keeled ja funktsioonid.

Tšehhi
Järgnevas tabelis on loetletud tšehhikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.

Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Taani
Järgnevas tabelis on loetletud taanikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSLÅ.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

Järgnevas tabelis on loetletud taanikeelsed makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Hollandi
Järgnevas tabelis on loetletud hollandikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

Järgnevas tabelis on loetletud hollandikeelsed makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Itaalia
Järgnevas tabelis on loetletud itaaliakeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Norra
Järgnevas tabelis on loetletud norrakeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSSTØRST
PMTANNUITETAVDRAG

Järgnevas tabelis on loetletud norrakeelsed makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugali
Järgnevas tabelis on loetletud portugalikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugali (Brasiilia)
Järgnevas tabelis on loetletud portugalikeelsed (Brasiilia) töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

Järgnevas tabelis on loetletud portugalikeelsed (Brasiilia) makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Hispaania
Järgnevas tabelis on loetletud hispaaniakeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

Järgnevas tabelis on loetletud hispaaniakeelsed makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Rootsi
Järgnevas tabelis on loetletud rootsikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSMÅGEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYDÅATPÅRSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Türgi
Järgnevas tabelis on loetletud türgikeelsed töölehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

Järgnevas tabelis on loetletud türgikeelsed makrolehe funktsioonid, mida hoolduspakett 1 muudab.
Ingliskeelne 2010 funktsioonExcel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Atribuudid

Artikli ID: 2551525 – viimati läbi vaadatud: 17. apr 2014 – redaktsioon: 1

Tagasiside