Soovitatav privaatne „südamelöögi” konfiguratsioon klasterserveris

K O K K U VÕ T E

Side serveriklastri sõlmede vahel on oluline sujuvateks klastri toiminguteks. Seetõttu peate konfigureerima võrgud, mida kasutate klastrite puhul, et side oleks konfigureeritud optimaalselt ja järgiks kõiki riistvara ühilduvusloendi nõudeid. Võrgu konfigureerimisel peavad kaks või enam iseseisvat võrku ühendama klastri sõlmed, et vältida tõrkepunkti tekkimist. Kahe kohtvõrgu (LAN-i) kasutamine on tavapärane. (Microsofti toodete tugiteenused ei toeta selliste klastrite konfigureerimist, mille sõlmed on ühendatud ainult ühte võrku.)

Südamelöögi suhtluse toetamiseks klastri sõlmede vahel tuleb konfigureerida vähemalt kaks klastrivõrku, et vältida tõrkepunkti tekkimist. Selleks konfigureerige kõnealuste võrkude rollid klastri teenuses kas „Ainult klastri sisesuhtluseks” või „Kogu suhtluseks”. Tavaliselt on üks nendest võrkudest privaatne vastastikuse ühendusega püsiühendus klastri sisesuhtluseks.

Lisaks peab iga klastri võrk kõigist teistest klastri võrkudest sõltumatult nurjuma. See tähendab, et kahel klastri võrgul ei tohi olla ühist komponenti, mille tõttu võivad mõlemad korraga nurjuda. Näiteks mitme pordiga võrguadapteri kasutamine sõlme ühendamiseks kahe klastri võrguga ei täida enamikel juhtudel seda nõuet, kuna pordid pole sõltumatud.

Võimalike sideprobleemide vältimiseks eemaldage kogu ebavajalik võrguliiklus võrguadapterist, mis on seadistatud Ainult klastri sisesuhtluseks (seda adapterit nimetatakse ka südamelöögiks või privaatseks võrguadapteriks). Klastrid suhtlevad kaugprotseduurikutse (RPC) kõnede kaudu IP-soklis koos kasutajadatagrammi protokolli (UDP) pakettidega. Protsessi kirjeldatakse selles artiklis.
 • Eemaldab NetBIOS-i vastastikusest ühendusest.
 • Seadistab õige klastri suhtluse prioriteetide järjestuse.
 • Seadistab adapterite seoste õige järjestuse.
 • Määrab õige võrguadapteri kiiruse ja režiimi.
 • Konfigureerib TCP/IP õigesti.
 • Keelab funktsiooni Media Sense (ainult Windows 2000-s).

Märkus Selles artiklis olev teave ei kehti Windows Server 2008 või Windows Server 2008 R2 tõrkesiirdeklastritele. Võrgukonfiguratsiooni soovitused tõrkesiirdeklastrite uuematele versioonidele mitte-CSV keskkondades on toodud aadressil http://technet.microsoft.com/et-ee/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Olukorrad, kus selles artiklis esitatud sätted Windows Server 2008-s või Windows Server 2008 R2-s tõenäoliselt negatiivset käitumist põhjustavad, toimuvad CSV keskkonnas. Soovitused CSV kohta leiate aadressilt http://technet.microsoft.com/et-ee/library/ff182358(WS.10).aspx.

L I S A T E A V E

Privaatse adapteri soovituslik konfiguratsioon Windows 2000-s ja Windows 2003-s

 1. Kõpsake nuppu Start, valige käsk Sätted, klõpsake suvandit Juhtpaneel ja seejärel tehke topeltklõps suvandil Võrk ja sissehelistusühendus.
 2. Klõpsake menüü Täpsem käsku Täpsemad sätted.
 3. Veenduge, et seosed on väljal Ühendused tehtud järgmises järjestused, seejärel klõpsake OK.
  • Väline avalik võrk
  • Sisemine privaatvõrk (südamelöök)
  • [Kaugpöördusühendused]
 4. Tehke paremklõps südamelöögi adapteri võrguühendusel ja klõpsake seejärel suvandil Atribuudid.

  Märkus Lihtsuse huvides soovite selle ühenduse võib-olla ümber nimetada (näiteks pange sellele nimi „Privaatne”).
 5. Tehke üht järgmistest.
  • Kui server kasutab mõnda muud kvoorumi tüüpi kui Majority Node Set (MNS), klõpsake Interneti-protokolli (TCP/IP) valimiseks ja seejärel klõpsake kõigi teiste suvandite kustutamiseks.
  • Kui server kasutab MNS-i kvoorumit, klõpsake Interneti-protokolli (TCP/IP) ja veel vähemalt ühe failide ühiskasutuse võrguprotokolli valimiseks ja seejärel klõpsake kõigi teiste suvandite kustutamiseks.

   Märkus Kui server kasutab MNS-i kvoorumit, peab teil olema vähemalt üks võrk, millel on MNS-i kvoorumi funktsioneerimiseks failide ühiskasutuse võimalused. Soovitame teil klastris omada mitut võrku, milles on failide ühiskasutus lubatud, et vältida kvoorumi allikas tõrkepunkti tekkimist.
 6. Kui teil on võrguadapter, millega saab andmeid edastada erinevatel kiirustel ja adapter saab määrata kiiruse ja dupleksrežiimi, määrake kiirus ja dupleksrežiim käsitsi.

  Võrguadapterite puhul, millega saab kiiruse ja dupleksrežiimi käsitsi määrata, veenduge, et seadistate need ühtemoodi kõigis sõlmedes, järgides tootja spetsifikatsioone. Võrguadapterite puhul, mis ei toeta käsitsi sätteid, järgige kaardi tootja spetsifikatsioone.

  Teave, mis südamelöögi võrgus liigub, on väike, kuid latentsusaeg on side puhul kriitilise tähtsusega. Kui kasutate samu kiiruse ja dupleksrežiimi sätteid, aitab see tagada usaldusväärse ühenduse.

  Kui te pole oma kaardi ja ühendusseadmete toetatud kiiruses või tootja soovitatud sätetes kindel, soovitab Microsoft kõigi seadmete puhul sellel teel seadistada kiiruseks 10 MB/s ja režiimiks Pooldupleks. See konfiguratsioon pakub piisavat läbilaskevõimet ja usaldusväärset ühendust.
  Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  174812 Klastervõrguliidese kaardi automaattuvastuse sätte kasutamise mõjud (võib olla inglise keeles)
  Märkus. Microsoft ei soovita südamelöögi puhul kasutada mis tahes tüüpi rikkekindlat adapterit või „meeskonnatöö” adapterit. Kui südamelöögi ühenduse puhul on vaja liiasust, kasutage mitut võrguadapterit, mis on seadistatud ainult sisesuhtluseks, ja määratlege klastri konfiguratsioonis nende võrguprioriteet. Kui teil on varajaste mitme pordiga võrguadapteritega probleeme, veenduge, et kasutate selle tehnoloogia puhul püsivara ja draiveri kõige uuemat versiooni.

  Serveriklastri ühilduvuse kohta saate lisateavet, kui võtate ühendust oma võrguadapteri tootjaga.Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  254101 Võrguadapteri meeskonnatöö ja serveri klastrid (võib olla inglise keeles)
 7. Klõpsake nupul Interneti-protokoll (TCP/IP) ja seejärel suvandil Atribuudid.
 8. Veenduge, et olete vahekaardil Üldine valinud staatilise IP-aadressi, mis pole samas alamvõrgus või võrgus, kus on mõni teine avaliku võrgu adapter. Näide heast IP-aadressist, mida kasutada privaatsete adapterite puhul, on 10.10.10.10 esimese sõlme puhul ja 10.10.10.11 teise sõlme puhul alamvõrgu maskiga 255.0.0.0. Kui teie avalik võrk kasutab võrku 10.x.x.x ja alamvõrgu maski 255.0.0.0, kasutage mõnda teist privaatvõrgu IP-d ja alamvõrku.Lisateabe saamiseks kehtivate IP-aadresside kohta privaatvõrgus klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  142863 Kehtivad IP-aadressid privaatvõrgus (võib olla inglise keeles)
 9. Veenduge, et väljal Vaikelüüs pole väärtust määratud.
 10. Veenduge, et väljal Kasuta järgmisi DNS-serveri aadresse pole väärtusi määratud.

  Märkus Kui klastri sõlmed on ka DNS-serverid, kuvatakse väljal Kasuta järgmisi DNS-serveri aadresse number „127.0.0.1” (väli pole tühi); see on lubatud.
 11. Klõpsake nupul Täpsem.
 12. Veenduge, et vahekaardil DNS pole väärtusi määratud. Veenduge, et märkeruudud Registreeri selle ühenduse aadressid DNS-is ja Kasuta selle ühenduse DNS-i järelliidet DNS-i registreerimisel on tühjad.
 13. Kui sulgete dialoogiboksi, võidakse kuvada järgmine viip. Selle viiba kuvamisel klõpsake suvandil Jah:
  sellel ühendusel on tühi esmane WINS-aadress. Kas soovite jätkata?
 14. Kui kasutate oma privaatse südamelöögi vastastikku ühenduse loomiseks ristkaablit, keelake Media Sense'i TCP/IP pinu hävitamise funktsioon.

  Märkus Ärge seda sammu Windows Server 2003 klastris läbige.

  Kui soovite, et keelaksime Media Sense'is TCP/IP pinu hävitamise funktsiooni teie eest, minge jaotisse „Lahendage minu eest”. Kui soovite Media Sense'i TCP/IP pinu hävitamise funktsiooni ise keelata, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

  Lahendage minu eest


  Media Sense'i TCP/IP pinu hävitamise funktsiooni keelamiseks automaatselt klõpsake lingil Lahenda see probleem. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nupul Käita ja järgige selle viisardi juhiseid.
  Märkus
  See viisard võib olla saadaval ainult inglise keeles. Automaatne lahendus töötab siiski ka muukeelsete Windowsi versioonidega.

  Märkus Kui te ei kasuta praegu arvutit, milles probleem tekkis, võite salvestada automaatse lahenduse USB-mäluseadmele või CD-le ja selle seejärel probleemiga arvutis käitada.

  Jätkake nüüd järgmise sammuga.

  Las ma lahendan ise

  Media Sense'i TCP/IP pinu hävitamise funktsiooni keelamiseks lisage igale sõlmele järgmine registriväärtus:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

  Väärtuse nimi: DisableDHCPMediaSense
  Andmetüüp: REG_DWORD
  Andmed: 1
  Selle kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  254651 Klastri võrgu roll muutub automaatselt (võib olla inglise keeles)
 15. Viige eelnevad sammud läbi ka kõigi teiste klastri sõlmede puhul.
 16. Käivitage klastri administraator.
 17. Klõpsake administraatori juurkataloogis klastri nimel. Klõpsake menüü Fail suvandil Atribuudid.
 18. Veenduge vahekaardil Võrgu prioriteet, et privaatvõrk on loendis kõige esimene. Kui see nii ei ole, suurendage selle prioriteeti nupuga Liiguta üles.
 19. Klõpsake privaatvõrgul ja seejärel nupul Atribuudid.
 20. Märkige ruut Võimalda selles võrgus klastri kasutamine.
 21. Klõpsake suvandil Ainult klastri sisesuhtlus (privaatvõrk).
Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

281662 Windows 2000 ja Windows Server 2003 klastri sõlmed domeenikontrolleritena (võib olla inglise keeles)

Privaatse adapteri soovituslik konfiguratsioon Windows NT 4.0-s

 1. Kõpsake nupul Start, valige suvand Sätted, klõpsake suvandil Juhtpaneel ja tehke seejärel topeltklõps suvandil Võrk.
 2. Klõpsake vahekaardil Protokollid suvandil TCP/IP protokoll ja seejärel suvandil Atribuudid.
 3. Klõpsake väljal Adapter privaatvõrgu adapteril.
 4. Veenduge, et olete vahekaardil IP-aadress valinud staatilise IP-aadressi, mis pole samas alamvõrgus või võrgus, kus on mõni teine avaliku võrgu adapter. Näide heast IP-aadressist, mida kasutada privaatsete adapterite puhul, on 10.10.10.10 esimese sõlme puhul ja 10.10.10.11 teise sõlme puhul alamvõrgu maskiga 255.0.0.0.
 5. Veenduge, et väljal Vaikelüüs pole väärtust määratud.
 6. Klõpsake vahekaardil WINS-aadress väljal Adapter oleval südamelöögi adapteril.
 7. Veenduge, et WINS-serveri kannete jaoks pole ühtki väärtust määratud.
 8. Kui sulgete dialoogiboksi, võidakse kuvada järgmine viip. Selle viiba kuvamisel klõpsake suvandil Jah:
  vähemalt ühel adapteri kaartidest on tühi esmane WINS-aadress. Kas soovite jätkata?
 9. Vahekaardil Marsruutimine veenduge, et ruut Luba IP edastamine on tühjendatud.
 10. Klõpsake OK.
 11. Kui teil on võrguadapter, millega saab andmeid edastada erinevatel kiirustel ja millel saab määrata kiiruse ja dupleksrežiimi, määrake kiirus ja dupleksrežiim käsitsi.

  Võrguadapterite puhul, millega saab kiiruse ja dupleksrežiimi käsitsi määrata, veenduge, et seadistate need ühtemoodi kõigis sõlmedes, järgides tootja spetsifikatsioone. Võrguadapterite puhul, mis ei toeta käsitsi sätteid, järgige kaardi tootja spetsifikatsioone.


  Teave, mis südamelöögi võrgus liigub, on väike, kuid latentsusaeg on side puhul kriitilise tähtsusega. Kui kasutate samu kiiruse ja dupleksrežiimi sätteid, aitate sellega tagada usaldusväärse ühenduse.

  Kui te ei tea oma kaardi ja ühendusseadmete toetatud kiirust, soovitab Microsoft kõigi seadmete puhul sellel teel seadistada kiiruseks 10 MB/s ja režiimiks Pooldupleks. See konfiguratsioon pakub piisavat läbilaskevõimet ja usaldusväärset ühendust.Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  174812 Klastervõrguliidese kaardi automaattuvastuse sätte kasutamise mõjud (võib olla inglise keeles)
  Märkus Microsoft ei soovita südamelöögi puhul kasutada mis tahes tüüpi rikkekindlat adapterit või „meeskonnatöö” adapterit. Kui südamelöögi ühenduse puhul on vaja liiasust, kasutage mitut võrguadapterit, mis on seadistatud ainult sisesuhtluseks, ja määratlege klastri konfiguratsioonis nende võrguprioriteet. Kui teil on varajaste mitme pordiga võrguadapteritega probleeme, veenduge, et kasutate selle tehnoloogia puhul püsivara ja draiveri kõige uuemat versiooni.

  Serveriklastri ühilduvuse kohta saate lisateavet, kui võtate ühendust oma võrguadapteri tootjaga.Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  254101 Võrguadapteri meeskonnatöö ja serveri klastrid (võib olla inglise keeles)
 12. Klõpsake vahekaardi Seosed väljal Kuva seosed üksustele suvandil Kõik adapterid.
 13. Klõpsake privaatse vastastikuse ühenduse loomiseks kasutatava adapteri järel oleval plussmärgil (+).
 14. Klõpsake suvandil WINS-klient (TCP/IP) ja seejärel käsul Keela.Märkus Südamelöögi adapteril ei tohiks lubada ühtegi teist protokolli peale TCP/IP. Veenduge, et kõik teised on keelatud (sh üksused nagu võrgumonitor).
 15. Klõpsake väljal Kuva seosed üksustele suvandil Kõik protokollid.
 16. Klõpsake plussmärgil (+) suvandi TCP/IP protokoll järel.
 17. Veenduge, et avaliku võrgu adapter on esimene seos (seoste loendis esimene). Selleks klõpsake privaatvõrgu adapteril ja kasutage nuppu Liiguta alla. Kui teil on mitu avaliku võrgu adapterit, veenduge, et südamelöögi adapter on loendis viimane.
  Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

  193890 Microsofti klasterserveri soovituslik WINS-konfiguratsioon (võib olla inglise keeles)
 18. Võrguatribuutide muutmise lõpetamiseks ja muudatustega nõustumiseks klõpsake OK.
 19. Muudatuste jõustamiseks taaskäivitage sõlm.
 20. Viige eelnevad sammud läbi ka kõigi teiste klastri sõlmede puhul.
 21. Käivitage klastri administraator.
 22. Klõpsake administraatori juurkataloogis klastri nimel. Klõpsake menüü Fail suvandil Atribuudid.
 23. Veenduge vahekaardil Võrgu prioriteet, et privaatvõrk on loendis kõige esimene. Kui see nii ei ole, suurendage selle prioriteeti nupuga Liiguta üles.
 24. Klõpsake privaatvõrgul ja seejärel nupul Atribuudid.
 25. Märkige ruut Võimalda selles võrgus klastri kasutamine.
 26. Klõpsake suvandil Ainult klastri sisesuhtlus (privaatvõrk).
Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artikli kuvamiseks järgmisel artiklinumbril:

281662 Windows 2000 klastri sõlmed domeenikontrolleritena (võib olla inglise keeles)
Atribuudid

Artikli ID: 258750 – viimati läbi vaadatud: 25. mai 2012 – redaktsioon: 1

Tagasiside