Kui Microsofti veebijuurutuse teenus on installitud, ei saa HTTP-teenust peatada

SÜ M P T O M I D

Kujutage ette järgmist stsenaariumi. Üritate peatada HTTP-teenust serveris, kus käitatakse rakendust Internet Information Services (IIS) 6, 7 või 7.5. Serverisse on installitud ka Microsofti veebijuurutuse teenus (MSDEPSVC). Kui üritate HTTP-teenust peatada käsurea juhisega NET STOP HTTP, kuvatakse käsuviibas järgmine tõrketeade.

HTTP-teenus peatub ...
HTTP-teenust ei saanud peatada.


Kui käitate uuesti käsu NET STOP HTTP, kuvatakse järgmine teade:

Teenust käivitatakse või peatatakse. Proovige hiljem uuesti.PÕ H J U S

See probleem esineb seetõttu, et Microsofti veebijuurutuse teenus (MSDEPSVC) sõltub HTTP-teenusest, kuid kui MSDEPSVC algselt installitakse, pole seda sõltuvussuhet Teenuse juhtimishalduris registreeritud. Kui HTTP üritab peatuda, peab see peatama ka endast sõltuvad teenused. Kuid HTTP ei tea, et ta peab peatama ka MSDEPSVC, kuna selle sõltuvussuhe on registreerimata, ja seega nurjub ka teenuse peatamine.

E R A L D U S VÕ I M E

Kui soovite, et lahendaksime probleemi teie eest, minge jaotisse „Lahenda minu eest”. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.

Lahenda minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nupul Käita ja järgige viisardi Lahenda juhiseid.
Märkused
  • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
  • Kui te ei ole arvutis, kus probleem esineb, salvestage lahendus mäluseadmele või CD-le ja seejärel käitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.Las ma lahendan ise

Selle probleemi lahendamiseks kopeerige järgmine skript ja käitage see serveris PowerShell-skriptina. Skript tagab, et kõik HTTP-teenuse sõltuvussuhted registreeritakse õigesti.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
if($_.Name -eq "HTTP")
{
$bFoundHttp = $true
}
muu
{
if($_.Name -ne "")
{
$reqsvcs += "/" + $_.Name
}
}
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
$status = $msdepsvc.Status
if($status -eq "Running")
{
Stop-Service -name MsDepSvc
}

sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
if($status -eq "Running")
{
Start-Service -name MsDepSvc
}
}


Kas see lahendas probleemi?

  • Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite võtta ühendust tugiteenusega.
  • Hindame teie tagasisidet. Lahenduse kohta tagasiside andmiseks või probleemist teatamiseks jätke kommentaar ajaveebi „Lahenda minu eest” või saatke meile meil.

L I S A T E A V E

Teabe saamiseks Windows PowerShell 1.0 installimise kohta Windows Server 2003 serveris kasutage järgmist linki.

Windows PowerShell 1.0 ingliskeelsed installipaketid Windows Server 2003 ja Windows XP jaoks
http://support.microsoft.com/kb/926139
Teabe saamiseks Windows PowerShelli kasutamise kohta operatsioonisüsteemides Windows Server 2003, Windows Server 2008 ja Windows Server 2008 R2 kasutage järgmist linki.

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx
Lisateabe saamiseks Microsofti veebijuurutuse tööriista kohta kasutage järgmist linki.

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Atribuudid

Artikli ID: 2597817 – viimati läbi vaadatud: 22. nov 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside