Teave Microsofti automaatse tõrkeotsingu teenuste ja tugiteenuse diagnostikaplatvormi kohta

K O K K U VÕ T E

See artikkel vastab korduma kippuvatele küsimustele (KKK) Microsofti automaatse tõrkeotsingu teenuste (MATS) ja tugiteenuse diagnostikaplatvormi (SDP) kohta. Microsofti tugiteenused kasutavad MATS-i Windowsi-põhise arvuti kohta diagnostilise teabe kogumiseks, teadaolevate juurpõhjuste jaoks kogutud andmete analüüsimiseks ja mis tahes leitud probleemidele õige lahenduse leidmiseks. Kogutud teavet võidakse kasutada ka levinud tõrkeotsingutoimingute automaatseks tegemiseks või teie arvuti teadaolevate probleemide automaatseks lahendamiseks. Kogutud andmete tulemused saab Microsofti tugiteenustesse üles laadida.

Tõrkeotsingu jaoks minge selle dokumendi tõrkeotsingu jaotisesse.

L I S A T E A V E

K1. Kuidas käivitada diagnostikapakette?
K2. Kuidas käivitada SDP-diagnostikat arvutis, kus puudub Interneti-ühendus?
K3. Kas MATS/SDP diagnostika võib muuta süsteemi konfiguratsiooni?
K4. Millised operatsioonisüsteemid saavad käivitada Microsofti tugiteenuste diagnostikapakette?
K5. Kas on olemas installikeskkondi, mida ei toetata ja mis seetõttu ei saa käivitada diagnostikapakette?
K6. Kas diagnostikapaketi käivitamiseks on mingeid eeltingimusi?
K7. Mida teha, kui diagnoositavasse arvutisse ei saa PowerShelli installida?
K8. Millised komponendid ja failid jäävad arvutisse pärast seda, kui MATS on failid Microsofti üles laadinud?
K9. Kas diagnostikapaketid võivad muuta PowerShelli käivituspoliitikat?
K10. Kuidas käivitada diagnostikapaketti Windows Server 2008 R2 Server Core'i installis?
K11. Miks ilmub teatud diagnostikapakettide käivitamisel aken „Refreshing System Information…” (Süsteemiteabe värskendamine …)?
K12. Kuidas käivitada diagnostikat Windows Serveri põhises arvutis, millel on Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon (IESC) aktiveeritud?
K13. Millised URL-id peavad diagnostikapaketi käivitamiseks tulemüüris/puhverserveris konfigureeritud olema?
K14. Minu keskkond on väga keeruline. Kuidas valida, millistes arvutites diagnostikat käivitada?
K15. Kuidas kasutab Microsofti tugiteenus teavet, mille diagnostikapakett üles laadib?

T1. Diagnostika käivitamisel on suvand „This computer” (See arvuti) tuhm ja diagnostikat ei saa käivitada
T2. Diagnostikapaketi käivitamisel ilmub tõrketeade „We were unable to download the necessary components from our server. Please try again later” (Vajalikke komponente ei saanud serverist alla laadida. Proovige hiljem uuesti) ja rakendus sulgub
T3. Failide ülekandmisel Microsofti tugiteenusesse ilmub tõrketeade „The application was unable to contact the diagnostic server. Please make sure that you are connected to the Internet, then try again” (Rakendus ei saanud luua ühendust diagnostikaserveriga. Veenduge, et teil on Interneti-ühendus, ja proovige seejärel uuesti)
T4. Portatiivse diagnostikapaketi („Portable_Diagnostic.exe”) käivitamisel ilmub tõrketeade „This application is not supported on this Operating System” (See operatsioonisüsteem ei toeta seda rakendust) või „This diagnostic tool does not support your computer's configuration” (See diagnostikatööriist ei toeta arvuti konfiguratsiooni) ja rakendus sulgub
T5. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „This troubleshooter doesn't apply to this computer” (Tõrkeotsija ei rakendu sellele arvutile) (tõrge 0x80005005) või „This troubleshooter doesn't apply to your system” (Tõrkeotsija ei rakendu teie süsteemile) ja rakendus sulgub
T6. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired” (Kahjuks on selle diagnostikatööriista parool vananenud või aegunud) ja diagnostikat ei saa käivitada.
T7. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. [Code 80072EE7]" (Meil on kahju, kuid serveriga ühenduse loomisel ilmnes programmis tõrge. Proovige hiljem uuesti [kood 80072EE7])
T8. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „The results files are too large to be sent to Microsoft…” (Tulemuste failid on Microsofti saatmiseks liiga suured ...)
T9. Diagnostika käivitamisel Windows XP või Windows Server 2003 arvutis ilmub tõrketeade "Unable to find a version of the run-time to run this application" (Ei suuda leida selle rakenduse käivitamiseks vajalikku käitusaja versiooni)
T10. Pärast Windows Serveri arvutis diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita) klõpsamist ilmub tõrketeade „Your current security settings do not allow this file to be downloaded” (Praegused turbesätted ei luba selle faili allalaadimist) ja diagnostika ei käivitu.
T11. Kui klõpsate Windows Serveri põhises arvutis diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita), on saadaval ainult suvandid „Save” (Salvesta) ja „Cancel” (Loobu)
T12. Kui klõpsate diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita), ilmub tõrketeade „We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted” (Meil on kahju, kuid ilmnes tõrge: küpsised ei ole brauseris lubatud või need on kustutatud)

K1. Kuidas käivitada diagnostikapakette?

 • Arvutites, kus on Interneti-ühendus:
  1. klõpsake Microsofti antud URL-il või kopeerige URL ja kleepige see oma veebibrauseri aadressiribale.
  2. Lehe laadimisel klõpsake lehel oleval suurel nupul „Run” (Käivita) ja veenduge, et valite dialoogiviiba „Run” (Käivita) (või „Open” (Ava)), kui teilt küsitakse, kas soovite faili käivitada või salvestada.
  3. Teile võidakse kuvada kasutajakonto kontrolli (UAC) dialoogiboks, mis küsib, kas soovite, et MATS teie arvutit muudaks. Klõpsake nupul „Yes” (Jah).
  4. Järgige käivitamiseks juhiseid ja laadige seejärel üles diagnostika abil loodud andmed.
 • Arvutites, kus puudub Interneti-ühendus: vaadake selle artikli jaotist K2.

K2. Kuidas käivitada SDP-diagnostikat arvutis, kus puudub Interneti-ühendus?

 1. Arvutis, kus on Interneti-ühendus:
  1. klõpsake Microsofti antud URL-il või kleepige URL oma veebibrauseri aadressiribale.
  2. Lehe laadimisel klõpsake suurel nupul „Run” (Käivita) ja veenduge, et valite dialoogiviiba „Run” (Käivita) (või „Open” (Ava)), kui teilt küsitakse, kas soovite faili käivitada või salvestada.
  3. Teile võidakse kuvada UAC dialoogiboks, mis küsib, kas soovite, et MATS teie arvutit muudaks. Klõpsake nupul „Yes” (Jah).
  4. Pärast MATS-i käivitumist klõpsake nupul „Accept” (Nõustu)
  5. Valige „A different computer” (Teine arvuti) ja klõpsake seejärel nupul „Next” (Edasi).
   Märkus. Kui sihtarvutisse on PowerShell juba installitud või tegemist on arvutiga, millel on Windows 7 või Server 2008 R2, saate valida suvandi „The computer already has Windows PowerShell installed” (Arvutisse on juba Windows PowerShell installitud), klõpsates vastaval märkeruudul.
  6. Klõpsake nupul „Begin” (Alusta).
  7. Salvestage diagnostikatulemused USB-draivile või ühisvõrgukohta. Luuakse fail nimega „Portable_Diagnostic.exe”.
 2. Diagnoositavas arvutis:
  1. käivitage fail „Portable_Diagnostic.exe” (see on fail, mis loodi Interneti-ühendusega arvutis). Diagnostika käivitub.
  2. Diagnostika käivitamiseks klõpsake nupul „Accept” (Nõustu) ja järgige juhiseid.
  3. Kui diagnostika on lõpetanud, palutakse teil üleslaaditud tulemused üle vaadata ja salvestada. Salvestage diagnostikatulemused USB-draivile või ühisvõrgukohta. Sõnadega "Upload Results" (Üleslaaditud tulemused) algav alamkaust luuakse asukohta, mille valisite tulemuste salvestamiseks.
 3. Arvutis, kus on Interneti-ühendus:
  1. leidke salvestatud tulemused üleslaaditud tulemuste kausta siseselt (selles artiklis varem olnud juhisest „2c”) ja käivitage fail „Upload_results.exe”.
  2. Klõpsake nupul „Send” (Saada), et tulemused tagasi Microsofti tugiteenustesse laadida.

K3. Kas MATS/SDP diagnostika võib muuta süsteemi konfiguratsiooni?

Jah, MATS/SDP diagnostika võib muuta süsteemi konfiguratsiooni. Näiteks võib diagnostika aktiveerida silumisega seotud logimise ja nõuda seejärel, et tekitaksite uuesti teil esineva probleemi. Osa sellest logimisest võib olla lubatud ja säilitatud, kuni diagnostikapakett laadib tõrkeotsingu teabe üles Microsofti tugiteenusesse.

MATS võib diagnostikapakettide käivitamiseks installida ka selliseid käitusaja pakette nagu PowerShell. Mitte kõiki MATS-i tehtud konfiguratsioonimuudatusi ei taastata pärast diagnostikapaketi lõpetamist. Näiteks kui PowerShell on installitud, ei eemaldata PowerShelli arvutist automaatselt.

Lisaks võib diagnostika tuvastada ka spetsiifilisi probleeme. Kui diagnostika saab probleeme automaatselt leida ja lahendada, on teil lahenduste rakendamise võimalus. Kui otsustate lahedused rakendada, säilivad lahenduse rakendamisel tehtavad muudatused pärast diagnostika lõpetamist.

K4. Millised operatsioonisüsteemid saavad käivitada Microsofti tugiteenuste diagnostikapakette?

 • Windows XP (x86 ja x64)
 • Windows Server 2003 (x86 ja x64)
 • Windows Vista (x86 ja x64)
 • Windows Server 2008 (x86 ja x64)
 • Windows 7 (x86 ja x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 ja x64)
 • Windows Server 2012

K5. Kas on olemas installikeskkondi, mida ei toetata ja mis seetõttu ei saa käivitada diagnostikapakette?

Uuemaid diagnostikapakette ei saa käivitada järgmistes keskkondades.
 • Itanium (IA-64)
 • Windows Server 2008 (mitte-R2) Server Core'i installivalik
Kui sihtarvuti töötab ühes neist keskkondadest, on võimalik, et selle saadavuse korral saate käivitada vanema väiksema funktsionaalsusega diagnostikapaketi. Lisateabe saamiseks vaadake küsimust K7.

Kui väiksema funktsionaalsusega pakett ei ole diagnostika veebilehel saadaval, võite paluda, et toe tehnik saadaks teile väiksema funktsionaalsusega diagnostikapaketi, mis ühildub Itaniumi (IA-64) või Windows Server 2008 Server Core'i installivalikuga.

K6. Kas diagnostikapaketi käivitamiseks on mingeid eeltingimusi?

Sõltuvalt sihtarvuti operatsioonisüsteemist on diagnostikapakettide käivitamiseks erinevaid eeltingimusi. Diagnostika kontrollib arvutist nende eeltingimuste olemasolu automaatselt ja alustab käivitamist, kui need on juba installitud, või palub teil need installida, kui neid pole arvutis juba olemas.

Märkus Teatud diagnostikapaketid võivad nõuda ka PowerShell 2.0, mida MATS automaatselt ei installi. PowerShell 2.0 saate alla laadida selles artiklis näidatud linkide abil. Samuti võib diagnostikapaketil olla muid tõrkeotsinguspetsiifilisi eeltingimusi. Näiteks diagnostikapakett, mis on loodud Exchange Serveri komponentide tõrkeotsinguks, võib nõuda, et arvutisse oleks installitud Exchange Server.

Minimaalsed nõuded diagnostika käivitamiseks järgmistes operatsioonisüsteemides:

Windows XP või Windows Server 2003
 • Windows XP (32-bitine) nõuab hoolduspaketti Service Pack 3 või uuemat versiooni
 • 64-bitine Windows XP ja Windows Server 2003 nõuavad hoolduspaketti Service Pack 2 või uuemat versiooni
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 või 3.5 (.NET Framework 4.0 või uuema versiooni installimisel ei installita nende Windowsi-versioonide jaoks vajalikku konfiguratsiooni)
 • Windows PowerShell 1.0 või 2.0 (Windows PowerShell 2.0 on osa Windows Managementi raamistikust)

  Märkus. Diagnostika installib PowerShell 1.0 automaatselt teie eest. Kui versioon 2.0 on siiski vajalik, peate selle ise käsitsi installima.
Windows Vista või Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 või 2.0 (Windows PowerShell 2.0 on osa Windows Managementi raamistikust)

  Märkus. Diagnostika installib PowerShell 1.0 automaatselt teie eest. Kui versioon 2.0 on siiski vajalik, peate selle ise käsitsi installima.
Windows 7 või Windows Server 2008 R2
 • Kõik miinimumnõuded on täidetud.
Windows 8 või Windows Server 2012
 • Kõik miinimumnõuded on täidetud.

  Märkus. Mõni Windows 8 diagnostikapakett võib nõuda .NET Framework 3.5.1 installimist, mille korral installimine algab diagnostikapaketi esmakordsel käivitamisel automaatselt.

Miinimumnõuete jaoks asukohtade allalaadimine

Taaskäivituse nõuded

Tavaliselt ei ole minimaalsete eeltingimuste installimiseks ühtki taaskäivituse nõuet. Siiski on olukordi, kus taaskäivitamine on vajalik. Näiteks teie arvutisse on installitud PowerShell 1.0 ja täiendate PowerShelli versioonile 2.0 või teie arvuti on hiljuti installinud värskenduse ja taaskäivitus on ootel.

K7. Mida teha, kui diagnoositavasse arvutisse ei saa PowerShelli installida?

Kui sihtarvutis töötab Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista või Windows Server 2008 ja te ei saa PowerShelli installida, saate võimaluse korral käivitada diagnostikapaketi väiksema funktsionaalsusega versiooni. Siiski ei pruugi samaväärne „väiksema funktsionaalsusega” pakett iga diagnostika puhul saadaval olla. Lisaks ei pruugi väiksema funktsionaalsusega paketid koguda täielikku andmehulka, mida kogub standardpakett (see võib koguda alamhulga).

Selleks et teha kindlaks, kas saate käivitada väiksema funktsionaalsusega paketi, mis ei nõua küsimuses K6 toodud minimaalsete eeltingimuste installimist, avage Microsoftilt meilisõnumis saadud URL ja vaadake jaotist „Additional methods to run this diagnostic package” (Lisameetodid selle diagnostikapaketi käivitamiseks). Kui näete teksti pealkirjaga „On Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, or Windows Server 2008” (Operatsioonisüsteemis Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista või Windows Server 2008), siis tähendab see seda, et paketi väiksema funktsionaalsusega versiooni ei saa selles arvuti käivitada. Sel juhul saate jaotise avada ja klõpsata seejärel lingil „Run diagnostic” (Käivita diagnostika). Järgmine artikkel sisaldab rohkem teavet väiksema funktsionaalsusega pakettide käivitamise kohta:

K8. Millised komponendid ja failid jäävad arvutisse, kui MATS on failid Microsofti üles laadinud?

Nagu on kirjeldatud küsimuses K3, võib mõni säte ja käitusaja komponent arvutisse alles jääda. Näiteks kui PowerShell installiti diagnostikapaketi käitamise ajal, jääb PowerShell arvutisse.

Andmete kogumise ajal talletatakse MATS-i diagnostiline teave ajutiselt kausta %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (kus GUID on juhuslikult loodud GUID, mis tähistab unikaalset diagnostika käituseksemplari), %TEMP%\msdtadmin ja/või %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Need kaustad kustutatakse, kui diagnostikapaketi käitamine on lõppenud.

K9. Kas diagnostikapaketid võivad muuta PowerShelli käivituspoliitikat?

Enamik diagnostikapakette ei muuda PowerShelli käivituspoliitikat. Siiski mõned diagnostikapaketid, mis koguvad teavet kaugarvutitest, võivad muuta PowerShelli käivituspoliitika ajutiselt olekule „RemoteSigned”.

Diagnostikapakett muudab konfiguratsiooni tagasi algsele poliitikale enne, kui see lõpetab teabe kogumise. Arvestage, et poliitika jääb olekusse „RemoteSigned”, kui tühistate diagnostika enne paketi käitamise lõppemist.

K10. Kuidas käivitada diagnostikapaketti Windows Server 2008 R2 Server Core'i installis?

Windows Server 2008 R2 Server Core ei toeta diagnostikapakettide käivitamist otse arvutist. Windows Server 2008 R2 Server Core'i arvuti diagnoosimiseks peate ühendust võtma toe tehnikuga ja küsima parooli spetsiaalse diagnostikapaketi käivitamiseks, mida saab kaugarvuti abil kasutada teabe kogumiseks Server Core R2 arvutist.

K11. Miks ilmub teatud diagnostikapakettide käivitamisel aken „Refreshing System Information…” (Süsteemiteabe värskendamine …)?

Selle teate loob utiliit „Süsteemiteave” (MSInfo32) arvuti kohta teabe kogumise ajal. Andmete kogumise protsessi kiirendamiseks käitab diagnostikapakett msinfo32-utiliiti tavaliselt tagaplaanil, tehes muid diagnostilisi toiminguid tavaliselt esiplaanil. See protsess kogub teavet ainult süsteemi kohta ega uuenda ühtki arvuti sätet.

K12. Kuidas käivitada diagnostikat Windows Serveri põhises arvutis, millel on Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon (IESC) aktiveeritud?

 1. Looge portatiivne käivitusfail serveris, milles Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon on keelatud, või arvutis, kus töötab selline kliendi operatsioonisüsteem nagu Windows Vista või Windows 7. Seejärel käivitage portatiivne käivitusfail sihtarvutis. Portatiivse käivitusfaili loomise kohta lisateabe saamiseks vaadake küsimust K2.
 2. Lisage järgmised saidid usaldatud saitide loendisse.
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

K13. Millised URL-id peavad diagnostikapaketi käivitamiseks tulemüüris/puhverserveris konfigureeritud olema?

Järgmistele URL-idele on juurdepääs diagnostikapaketi käivitamisel.
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

K14. Minu keskkond on väga keeruline. Kuidas valida, millistes arvutites diagnostikat käivitada?

Kui te ei ole kindel, millistes arvutites diagnostikapakette käivitada, siis arutage seda probleemi täpsemalt Microsofti toe tehnikuga.

K15. Kuidas kasutab Microsofti tugiteenus teavet, mida diagnostikapakett üles laadib?

Diagnostikapaketi üleslaaditud andmeid kasutatakse tõrkeotsinguks. Me ei avalda mis tahes tulemustes sisalduvat teavet ilma teie nõusolekuta väljaspool Microsofti, selle kontrollitud tütarettevõtetele ega partneritele.

Microsoft suhtub teie isikuandmete turvalisuse kaitsmisesse tõsiselt. Me kasutame erinevaid turbetehnoloogiaid ja protseduure, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volituseta juurdepääsu, kasutuse või avaldamise eest. Näiteks talletame teie esitatud isikuandmeid piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides, mis paiknevad kontrolli all olevates rajatistes. Kui me edastame väga konfidentsiaalset teavet Interneti kaudu, siis kaitseme seda krüptimise, näiteks protokolli Secure Socket Layer (SSL) abil.

Lugege Microsofti veebisaitide privaatsusavalduse lisateavet selle kohta, kuidas kaitseb Microsoft teie privaatsust:

TÕRKEOTSING

TõrkeotsingSee jaotis hõlmab enamikke levinumaid probleeme, mis võivad ilmneda arvutis diagnostikapakettide käivitamisel.

T1. Diagnostika käivitamisel on suvand „This computer” (See arvuti) tuhm ja diagnostikat ei saa käivitada

See võib ilmneda, kui käivitatav diagnostikapakett ei ühildu sihtarvuti operatsioonisüsteemiga. Näiteks võite kasutada Windows XP-d, kuid Microsofti saadetud diagnostikapakett ühildub ainult Windows 7-ga. Sellisel juhul võtke ühendust Microsofti tugiteenuse asjatundjaga, et küsida sihtarvuti operatsioonisüsteemiga ühilduvat diagnostikat.

T2. Diagnostikapaketi käivitamisel ilmub tõrketeade „We were unable to download the necessary components from our server. Please try again later” (Vajalikke komponente ei saanud meie serverist alla laadida. Proovige hiljem uuesti.) ja rakendus sulgub

Lahendage minu eest

SDP-teenuses kasutatavate URL-ide ühenduse kontrollimiseks klõpsake nuppu või linki Paranda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nuppu Käita ja järgige viisardi Lahenda juhiseid.

Märkused.

Las ma lahendan ise

See juhtub tavaliselt siis, kui arvuti ei saa kliendi komponentide või diagnostikapaketi allalaadimiseks Microsofti serveritega ühendust luua. Kontrollige, kas teie brauser pääseb varem käsitletud küsimuses K13 loetletud saitidele juurde. Arvestage, et lehele https://diagnostics.support.microsoft.com sirvides on veebilehele juurdepääs keelatud. Lehtedele https://dcupload.microsoft.com ja https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com sirvides peaks ilmuma lihtne tekstisõnum „Hello from…” (Tere ...).

Lahendusena saate portatiivse diagnostikapaketi loomiseks kasutada mõnda muud Internetiga ühendatud arvutit, nagu on kirjeldatud küsimuses K2, või paluda Microsofti tugiteenuse tehnikult, et ta looks sihtarvutis käivitamiseks portatiivse käivitusfaili ja saadaks selle teile.

T3: Failide ülekandmisel Microsofti tugiteenusesse ilmub tõrketeade „The application was unable to contact the diagnostic server. Please make sure that you are connected to the Internet, then try again” (Rakendus ei saanud luua ühendust diagnostikaserveriga. Veenduge, et teil on Interneti-ühendus ja proovige seejärel uuesti)

See tõrge ilmneb, kui tulemuste Microsofti tugiteenusele edastamiseks kasutatav arvuti ei saa luua ühendust Microsofti serveritega või kui ühendus serveritega katkeb või aegub. Kui probleem ei kao pärast nupul „Retry” (Proovi uuesti) klõpsamist, saate neid juhiseid järgides tõrkeotsingut teha.
 1. Probleemi tõrkeotsinguks läbige jaotises T2 kirjeldatud sammud.
 2. Kontrollige, kas teie brauser pääseb juurde küsimuses K13 loetletud saitidele.
 3. Kui te ei saa ka pärast eelnevate juhiste järgimist Microsofti tugiteenusesse tulemusi üles laadida ja olete salvestanud koopia tulemustest CAB-faili, siis võtke CAB-faili edastamise korraldamiseks ühendust Microsofti tugiteenusega.
 4. Kui te pole failiedastuse käivitamisel tulemustest koopiat salvestanud, saate selle diagnostika tegemise ajal veel hankida. Fail talletatakse kausta „%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_” või „\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}” (kus GUID on juhuslikult loodud identifikaator, mis tähistab unikaalset diagnostika käituseksemplari).

T4. Portatiivse diagnostikapaketi („Portable_Diagnostic.exe”) käivitamisel ilmub tõrketeade „This application is not supported on this Operating System” (See operatsioonisüsteem ei toeta seda rakendust) või „This diagnostic tool does not support your computer's configuration” (See diagnostikatööriist ei toeta arvuti konfiguratsiooni) ja rakendus sulgub

See võib ilmneda, kui käivitatav diagnostikapakett ei ühildu sihtarvuti operatsioonisüsteemiga. Näiteks võite kasutada Windows XP-d, kuid Microsofti saadetud diagnostikapakett ühildub ainult Windows 7-ga. Sellisel juhul võtke ühendust Microsofti tugiteenuse asjatundjaga, et küsida sihtarvuti operatsioonisüsteemiga ühilduvat diagnostikat.

T5. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „This troubleshooter doesn't apply to this computer” (Tõrkeotsija ei rakendu sellele arvutile) (tõrge 0x80005005) või „This troubleshooter doesn't apply to your system” (Tõrkeotsija ei rakendu teie süsteemile) ja rakendus sulgub

See võib ilmneda, kui käivitatav diagnostikapakett ei ühildu sihtarvuti operatsioonisüsteemiga. Näiteks võite kasutada Windows XP-d, kuid Microsofti saadetud diagnostikapakett ühildub ainult Windows 7-ga. Sellisel juhul võtke ühendust Microsofti tugiteenuse asjatundjaga, et küsida sihtarvuti operatsioonisüsteemiga ühilduvat diagnostikat.

T6. Diagnostika käivitamisel saate tõrketeate "We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired" (Kahjuks on selle diagnostikatööriista parool vananenud või aegunud) ja te ei saa diagnostikat käivitada

See tõrge võib ilmneda, kui Microsofti saadetud URL on aegunud või olete ületanud maksimaalset diagnostilise käivitamisega lubatud üleslaadimiste arvu. Sellisel juhul peate aegumiskuupäeva pikendamiseks või uue URL-i saamiseks ühendust võtma Microsofti tugiteenusega.

T7. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. [Code 80072EE7]” (Vajalikke komponente ei saanud serverist alla laadida. Proovige hiljem uuesti [Code 80072EE7]) ja rakendus sulgub

See juhtub tavaliselt siis, kui arvuti ei saa kliendi komponentide või diagnostikapaketi allalaadimiseks Microsofti serveritega ühendust luua. Käivitage jaotises T2 saadaolev tõrkeotsija Paranda või kontrollige, kas teie brauser pääseb küsimuses K13 loetletud veebisaitidele juurde. Arvestage, et lehele https://diagnostics.support.microsoft.com sirvides on veebilehele juurdepääs keelatud. Lehtedele https://dcupload.microsoft.com ja https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com sirvides peaks ilmuma lihtne tekstisõnum „Hello from…” (Tere ...).

Lahendusena saate portatiivse diagnostikapaketi loomiseks kasutada mõnda muud Internetiga ühendatud arvutit, nagu on kirjeldatud küsimuses K2. Või paluge Microsofti tugiteenuse tehnikult, et ta looks sihtarvutis käivitamiseks portatiivse käivitusfaili ja saadaks selle teile.

T8. Diagnostika käivitamisel ilmub tõrketeade „The results files are too large to be sent to Microsoft…” (Tulemuste failid on Microsofti saatmiseks liiga suured ...)

See tõrge ilmneb, kui diagnostikaga kogutud andmed annavad tulemuseks tihendatud faili, mis on suurem kui 2 GB-d. Diagnostikatulemuste CAB-faili saab automaatselt luua ja üles laadida juhul, kui see on väiksem kui 2 Gb.

Kui see tõrge ilmneb, saate tulemustest suurendatud versiooni hankida ja selle käsitsi Microsofti tugiteenuse tehnikule saata. Selleks avage enne diagnostikakuva nupul „Close” (Sule) klõpsamist kaust „%windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result” (kus GUID on juhuslikult loodud identifikaator, mis tähistab unikaalset diagnostika käituseksemplari) ning kopeerige ja tihendage tulemused seejärel mõnda teise kausta. Pärast kausta sisu kopeerimist minge tagasi diagnostikasse ja klõpsake seejärel ajutise kausta tühjendamiseks nupul „Close” (Sule). Lõpuks võtke failide Microsofti edastamise korraldamiseks ühendust tugiteenuse asjatundjaga.

T9. Diagnostika käivitamisel Windows XP või Windows Server 2003 arvutis ilmub tõrketeade "Unable to find a version of the run-time to run this application" (Ei suuda leida selle rakenduse käivitamiseks vajalikku käitusaja versiooni)

See tõrge võib ilmneda, kui arvutisse on installitud .NET Framework 4.0, mitte aga NET Framework 2.0 või .NET Framework 3.5. Probleemi lahendamiseks installige arvutisse .NET Framework 2.0 või .NET Framework 3.5. .NET Frameworki installimise lingid leiate küsimusest K6.

T10. Pärast Windows Serveri arvutis diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita) klõpsamist ilmub tõrketeade „Your current security settings do not allow this file to be downloaded” (Praegused turbesätted ei luba selle faili allalaadimist) ja diagnostika ei käivitu.

See tõrge võib ilmneda, kui Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon on aktiveeritud. Diagnostika käivitamiseks arvutis, kus Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon on aktiveeritud, järgige küsimuses K12 toodud juhiseid.

T11. Kui klõpsate Windows Serveri põhises arvutis diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita), on saadaval ainult suvandid „Save” (Salvesta) ja „Cancel” (Loobu)

See probleem võib ilmneda, kui Interneti-suvandites on valitud suvand „Do not save encrypted pages to disk” (Ära salvesta krüptitud lehti kettale). Kui Windows Serveri põhises arvutis on Internet Exploreri täiustatud turbekonfiguratsioon aktiveeritud, siis see suvand on automaatselt valitud.

Diagnostika käivitamiseks arvutis, kus see suvand on valitud, salvestage fail ja käivitage diagnostika seejärel allalaadimiskausta kaudu. Suvandi valimise tühistamiseks avage „Internet Settings” (Interneti-sätted), valige vahekaart „Advanced” (Täpsem) ja eemaldage jaotise „Security” (Turve) alt märge ruudust „Do not save encrypted pages to disk” (Ära salvesta krüptitud lehti kettale).

T12. Kui klõpsate diagnostika käivitamiseks nupul „Run” (Käivita), ilmub tõrketeade „We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted” (Meil on kahju, kuid ilmnes tõrge: küpsised ei ole brauseris lubatud või need on kustutatud)

See probleem võib ilmneda, kui küpsised on brauseris keelatud. Selle probleemi lahendamiseks lubage brauseris küpsised ja värskendage lehte. Küpsiste lubamiseks Internet Exploreris minge valikusse „Internet Options” (Interneti-suvandid), valige vahekaart „Privacy” (Privaatsus) ja valige seejärel jaotise „Settings” (Sätted) alt „Default” (Vaikimisi), et liigutada liugur asendisse „Medium” (Keskmine).

Selle tõrke teine võimalik põhjus on see, et täiustatud turbekonfiguratsioon on Windows Serveri põhises arvutis aktiveeritud, kui kõik küsimuses K12 loetletud saidid pole lisatud turbesaitide loendisse. Selle probleemi lahendamiseks järgige küsimuses K12 toodud juhiseid. Võite käivitada ka jaotises T2 saadaoleva tõrkeotsija Paranda, et täiustatud turbekonfiguratsiooni probleeme kiiresti tuvastada.


Atribuudid

Artikli ID: 2598970 – viimati läbi vaadatud: 29. mai 2014 – redaktsioon: 1

Tagasiside