Tõrge Juurdepääs keelatud või muud tõrked failide ja kaustadega töötamisel Windowsis

K O K K U VÕ T E

Kui püüate failidele ja kaustadele juurde pääseda või nendega töötada, võite saada tõrke Juurdepääs keelatud vms. Windowsis failide või kaustadega töötamisel võite puutuda kokku järgmiste probleemidega.

1. probleem.Võite saada tõrketeate Juurdepääs keelatud

2. probleem.Teil ei pruugi olla võimalik avada, redigeerida, salvestada või kustutada faile ja kaustu

3. probleem. Teil ei pruugi olla võimalik avada kausta pärast uue Windowsi versiooni installimist

4. probleem. Võite parajasti failide ja kaustadega töötada

Windowsis failide ja kaustadega töötamisel tekkivad probleemid võivad tuleneda õigustega seotud küsimustest, rikutud kasutajakontodest või isegi rikutud failidest. Need probleemid tekivad sageli pärast Windowsi uuele versioonile üleminekut, võrgu kaudu teiste arvutitega ühenduse loomist või isegi lihtsalt arvuti külge välise kõvaketta ühendamist.

E R A L D U S VÕ I M E

Probleemi lahendamiseks lugege jaotist, kus teie olukorda on kõige paremini kirjeldatud, ja järgige selles jaotises antud juhiseid.

Märkus. Teile ei pruugita seda tüüpi probleemide korral alati kuvada tõrketeadet Juurdepääs keelatud. Kui teie olukorra jaoks antud juhised probleemi ei lahenda, proovige teistele olukordadele mõeldud juhiseid.

1. probleem. Saan failide või kaustadega töötamisel tõrketeate Juurdepääs keelatud

Valige oma Windowsi versioon sobivate juhiste saamiseks.

Windows 8


Tõrketeade Juurdepääs keelatud võib ilmneda ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Teil puuduvad vastavad õigused
 • Fail võib olla krüptitud

Siin on proovimiseks kolm võimalust, mis võivad aidata lahendada probleeme tõrketeate Juurdepääs keelatud korral.

1. Teil ei pruugi olla faili või kausta omandiõigust

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 8-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla mõne oma faili või kausta omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla faili või kausta omandiõiguse saamine. Faili või kausta omandiõiguse saamiseks tehke järgmist.
 1. Vajutage pikalt kausta, mille omandiõigust soovite, siis puudutage suvandit Atribuudid.
  (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake kausta, siis klõpsake suvandit Atribuudid.)
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve, puudutage või klõpsake suvandit Täpsem, siis puudutage või klõpsake käsku Muuda.
 3. Puudutage või klõpsake käsku Redigeeri. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või esitage kinnitus.
 4. Tippige isiku nimi, kellele soovite kausta omandiõiguse määrata, ja klõpsake käsku Kontrolli nimesid.
 5. Kui väljal kuvatakse selle isiku konto, kellele omandiõiguse annate, klõpsake OK.
 6. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 7. Klõpsake OK.

2. Teil ei pruugi olla sobivaid õigusi

Failidele või kaustadele juurdepääsemise probleemid võivad olla seotud õigustega. Õigused on failide ja kaustadega seotud reeglid, mis määravad, kas pääsete failidele või kaustadele juurde või saate seal muudatusi teha. Faili või kausta õiguste kontrollimiseks tehke järgmist.
 1. Vajutage pikalt faili või kausta või paremklõpsake seda ja valige siis suvand Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Puudutage või klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.

Faili avamiseks peab teil olema lugemisõigus. Faili või kausta õiguste muutmiseks tehke järgmist.

NB! Faili ja kausta õiguste muutmiseks võib olla vajalik sisselogimine administraatorina.

 1. Vajutage pikalt faili või kausta või paremklõpsake seda ja puudutage või klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Puudutage või klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
 4. Puudutage või klõpsake käsku Redigeeri, siis märkige nende õiguste ruudud, mida vajate, ja klõpsake OK.

3. See fail või kaust võib olla krüptitud

Failide krüptimisega saab neid kaitsta soovimatu juurdepääsu eest, krüptitud faili ei saa avada serdita, mida kasutati selle krüptimiseks. Nägemaks, kas fail või kaust on krüptitud, tehke järgmist.
 1. Vajutage pikalt faili või paremklõpsake seda ja puudutage või klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Üldine ja siis puudutage või klõpsake suvandit Täpsem.

Kui ruut Krüpti sisu andmete turbeks on märgitud, vajate faili avamiseks serti, mida kasutati selle krüptimiseks.

Saate serdi isikult, kes faili või kausta lõi või krüptis, või võite paluda sellel isikul faili dekrüptida.


Tõrketeade Juurdepääs keelatud võib ilmneda ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Teil puuduvad vastavad õigused
 • Fail võib olla krüptitud

Siin on proovimiseks kolm võimalust, mis võivad aidata lahendada probleeme tõrketeate Juurdepääs keelatud korral.

1. Teil ei pruugi olla faili või kausta omandiõigust

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 7-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla mõne oma faili või kausta omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla faili või kausta omandiõiguse saamine. Faili või kausta omandiõiguse saamiseks tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake kausta, mille omandiõigust soovite, ja klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve, klõpsake suvandit Täpsem, siis klõpsake vahekaarti Omanik.
 3. Klõpsake käsku Redigeeri. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või esitage kinnitus.
 4. Klõpsake isiku nime, kellele soovite omandiõiguse anda.
 5. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 6. Klõpsake OK.

2. Teil ei pruugi olla sobivaid õigusi

Failidele või kaustadele juurdepääsemise probleemid võivad olla seotud õigustega. Õigused on failide ja kaustadega seotud reeglid, mis määravad, kas pääsete failidele või kaustadele juurde või saate seal muudatusi teha. Faili või kausta õiguste kontrollimiseks tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake faili või kausta ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.

Faili avamiseks peab teil olema lugemisõigus. Faili või kausta õiguste muutmiseks tehke järgmist.

NB! Faili ja kausta õiguste muutmiseks võib olla vajalik sisselogimine administraatorina.

 1. Paremklõpsake faili või kausta ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
 4. Klõpsake käsku Redigeeri, siis klõpsake nende õiguste märkeruute, mida vajate. Klõpsake OK.

Õiguste kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Mis on õigused?

3. See fail või kaust võib olla krüptitud

Failide krüptimisega saab neid kaitsta soovimatu juurdepääsu eest, krüptitud faili ei saa avada serdita, mida kasutati selle krüptimiseks. Nägemaks, kas fail või kaust on krüptitud, tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake seda faili ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel suvandit Täpsem.

Kui ruut Krüpti sisu andmete turbeks on märgitud, vajate faili avamiseks serti, mida kasutati selle krüptimiseks.

Saate serdi isikult, kes faili või kausta lõi või krüptis, või võite paluda sellel isikul faili dekrüptida.

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sertide ja privaatvõtmete importimine või eksportimine
2. probleem. Ma ei saa faile või kaustu avada, redigeerida, salvestada või kustutada

Valige oma Windowsi versioon sobivate juhiste saamiseks.

Windows 8


Probleemid failidele või kaustadele juurdepääsu, nende redigeerimise, salvestamise või kustutamisega võivad ilmneda ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Teil puuduvad vastavad õigused
 • Fail võib olla krüptitud
 • Fail võib olla rikutud
 • Kasutajaprofiil võib olla rikutud

Siin on mõned võimalused, mida võite probleemi lahendamiseks proovida.

1. Kausta omandiõiguse saamine

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 8-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla oma failide või kaustade omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla kausta omandiõiguse saamine. Kausta omandiõiguse saamiseks tehke järgmist.
 1. Vajutage pikalt kausta, mille omandiõigust soovite, ja siis puudutage suvandit Atribuudid.
  (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake kausta, siis klõpsake suvandit Atribuudid)
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve, puudutage või klõpsake suvandit Täpsem ja siis puudutage või klõpsake käsku Muuda.
 3. Tippige isiku nimi, kellele soovite kausta omandiõiguse määrata, ja klõpsake käsku Kontrolli nimesid.
 4. Kui kuvatakse kasutaja nimi, kellele omandiõiguse annate, klõpsake OK.
 5. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 6. Klõpsake OK.

2. Teil ei pruugi olla sobivaid õigusi

Probleemid failidele juurdepääsemisel võivad olla seotud õigustega. Õigused on failide ja kaustadega seotud reeglid, mis määravad, kas pääsete neile juurde või saate neis muudatusi teha. Faili või kausta õiguste kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Vajutage pikalt faili või kausta või paremklõpsake seda ja puudutage või klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Puudutage või klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
Faili avamiseks peab teil olema lugemisõigus. Faili või kausta õiguste muutmiseks tehke järgmist.

NB! Faili ja kausta õiguste muutmiseks võib olla vajalik sisselogimine administraatorina.

 1. Vajutage pikalt faili või kausta või paremklõpsake seda ja puudutage või klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Puudutage või klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
 4. Puudutage või klõpsake käsku Redigeeri, siis valige märkeruudud nende õiguste kohta, mida vajate. Puudutage või klõpsake OK.

Õiguste kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Mis on õigused?

3. Fail võib olla krüptitud

Failide krüptimisega saab neid kaitsta soovimatu juurdepääsu eest ning krüptitud faili ei saa avada serdita, mida kasutati selle krüptimiseks. Nägemaks, kas fail on krüptitud, tehke järgmist.
 1. Vajutage pikalt faili või paremklõpsake seda ja puudutage või klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Üldine, siis puudutage või klõpsake suvandit Täpsem.

Kui ruut Krüpti sisu andmete turbeks on märgitud, vajate faili avamiseks serti, mida kasutati selle krüptimiseks.

Serdi saate faili loojalt.

4. Fail võib olla rikutud.
Fail võib saada rikutud mitmel põhjusel, millest kõige levinum on see, et fail on lahti ja arvuti hangub või toide katkeb mingil põhjusel. Enamikku rikutud failidest ei saa parandada ning peate faili kustutama või, kui arvuti kõvaketta eelnevalt varundasite, püüdma tuua faili vanema versiooni ja asendama sellega rikutud versiooni.

Levinud küsimuste puhul rikutud failide ja nende parandamise võimaluste kohta vaadake lisateavet jaotisestRikutud failid: korduma kippuvad küsimused

5. Teie kohalik kasutajaprofiil võib olla rikutud
Aeg-ajalt ei pruugi Windows teie kohalikku kasutajaprofiili õigesti lugeda, mis võib põhjustada probleeme failidele ja kaustadele juurdepääsuga. Võib olla vajalik uue kohaliku kasutajaprofiili loomine. Uue kohaliku kasutajaprofiili loomiseks peate looma esmalt uue kohaliku kasutajakonto. Kui konto on loodud, luuakse ka profiil. Uue kohaliku kasutajakonto loomiseks tehke järgmist.

 1. Libistage sõrmega ekraani paremast servast, puudutage suvandit Sätted ja seejärel käsku Muuda arvuti sätteid.
  (Kui kasutate hiirt, osutage kuva ülemisse parempoolsesse nurka, viige hiirekursor alla, klõpsake suvandit Sätted ja seejärel käsku Muuda arvuti sätteid)
 2. Puudutage või klõpsake navigeerimispaanil suvandit Kasutajad.
 3. Puudutage või klõpsake käsku Lisa kasutaja, siis puudutage või klõpsake suvandit Kas ta saab logida sisse ilma Microsofti kontota?
 4. Puudutage või klõpsake suvandit Kohalik konto.
 5. Sisestage oma uue konto nimi.
 6. Kui soovite kasutada parooli, sisestage ja kinnitage parool, mida soovite kasutada. Kui te ei taha parooli kasutada, klõpsake või puudutage suvandit Edasi (parooli sisestamata).
 7. Klõpsake või puudutage suvandit Valmis.

Windows 7


Probleemid failidele või kaustadele juurdepääsu, nende redigeerimise, salvestamise või kustutamisega võivad ilmneda ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Teil puuduvad vastavad õigused
 • Fail võib olla krüptitud
 • Fail võib olla rikutud
 • Kasutajaprofiil võib olla rikutud

Siin on mõned võimalused, mida võite probleemi lahendamiseks proovida.

1. Kausta omandiõiguse saamine

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 7-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla oma failide või kaustade omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla kausta omandiõiguse saamine. Kausta omandiõiguse saamiseks tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake seda kausta, mille omandiõigust soovite, ja klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve, klõpsake suvandit Täpsem ja siis klõpsake vahekaarti Omanik.
 3. Klõpsake käsku Redigeeri. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või esitage kinnitus.
 4. Klõpsake isiku nime, kellele soovite omandiõiguse anda.
 5. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 6. Klõpsake OK.

2. Teil ei pruugi olla sobivaid õigusi

Probleemid failidele juurdepääsemisel võivad olla seotud õigustega. Õigused on failide ja kaustadega seotud reeglid, mis määravad, kas pääsete neile juurde või saate neis muudatusi teha. Faili või kausta õiguste kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake faili või kausta ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
Faili avamiseks peab teil olema lugemisõigus. Faili või kausta õiguste muutmiseks tehke järgmist.

NB! Faili ja kausta õiguste muutmiseks võib olla vajalik sisselogimine administraatorina.

 1. Paremklõpsake faili või kausta ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve.
 3. Klõpsake jaotises Rühma- või kasutajanimed oma õiguste nägemiseks oma nime.
 4. Klõpsake käsku Redigeeri ja siis märkige nende õiguste ruudud, mida vajate, ja klõpsake OK.

Õiguste kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Mis on õigused?

3. Fail võib olla krüptitud

Failide krüptimisega saab neid kaitsta soovimatu juurdepääsu eest ning krüptitud faili ei saa avada serdita, mida kasutati selle krüptimiseks. Nägemaks, kas fail on krüptitud, tehke järgmist.
 1. Paremklõpsake seda faili ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Üldine ja seejärel suvandit Täpsem.

Kui ruut Krüpti sisu andmete turbeks on märgitud, vajate faili avamiseks serti, mida kasutati selle krüptimiseks.

Serdi saate faili loojalt. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sertide ja privaatvõtmete importimine või eksportimine

4. Fail võib olla rikutud
Fail võib saada rikutud mitmel põhjusel, millest kõige levinum on see, et fail on lahti ja arvuti hangub või toide katkeb mingil põhjusel. Enamikku rikutud failidest ei saa parandada ning peate faili kustutama või, kui arvuti kõvaketta eelnevalt varundasite, püüdma tuua faili vanema versiooni ja asendama sellega rikutud versiooni.

Levinud küsimuste puhul rikutud failide ja nende parandamise võimaluste kohta vaadake lisateavet jaotisestRikutud failid: korduma kippuvad küsimused

5. Teie kasutajaprofiil võib olla rikutud
Aeg-ajalt ei pruugi Windows teie kasutajaprofiili õigesti lugeda, mis võib põhjustada probleeme failidele ja kaustadele juurdepääsuga. Võib olla vajalik uue kasutajaprofiili loomine. Uue kasutajaprofiili loomiseks peate looma esmalt uue kasutajakonto. Kui konto on loodud, luuakse ka profiil. Lisateavet kasutajaprofiilide loomise kohta vt jaotisest Rikutud kasutajaprofiili parandamine Kui uus kasutajaprofiil on loodud, saate oma kasutaja failid ümber kopeerida ja pääsete neile juurde.
3. probleem. Ma ei saa avada kausta pärast Windowsi versiooni täiendamist

Valige oma Windowsi versioon sobivate juhiste saamiseks.

Windows 8


Probleemid failidele ja kaustadele juurdepääsuga pärast Windowsi versiooni täiendamist võivad tekkida ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Failid salvestatakse teie eelmisest süsteemist kausta Windows.old

Siin on kaks võimalust, mida võite probleemi lahendamiseks proovida.

1. Teil ei pruugi olla kausta omandiõigust

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 8-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla oma failide või kaustade omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla kausta omandiõiguse saamine. Kausta omandiõiguse saamine

 1. Vajutage pikalt kausta, mille omandiõigust soovite, siis puudutage suvandit Atribuudid.
  (Kui kasutate hiirt, paremklõpsake kausta, siis klõpsake suvandit Atribuudid.)
 2. Puudutage või klõpsake vahekaarti Turve, puudutage või klõpsake suvandit Täpsem, siis puudutage või klõpsake käsku Muuda.
 3. Puudutage või klõpsake käsku Redigeeri. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või esitage kinnitus.
 4. Tippige isiku nimi, kellele soovite kausta omandiõiguse määrata, ja klõpsake käsku Kontrolli nimesid.
 5. Kui väljal kuvatakse selle isiku konto, kellele omandiõiguse annate, klõpsake OK.
 6. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 7. Klõpsake OK.


2. Teil on vaja taastada faile kaustast Windows.old

Kui täiendasite hiljuti oma varasema Windowsi versiooni Windows 8-le ega vormindanud kõvaketast ümber, võib teil olla võimalik vanadele failidele kaustas Windows.old juurde pääseda.

Lahenda minu eest

Probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nuppu või linki Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nuppu Käivita ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Isiklike failide taastamine
Microsoft Fix it 50582

Saate tuua oma failid käsitsi, tehes järgmist.
 1. Puudutage klassikalise töölaua ikooni ja valige siis Arvuti või vajutage klaviatuuril klahve Windows + E.
 2. Topeltpuudutage või -klõpsake ketast, kuhu Windows on installitud (tavaliselt C -ketas).
 3. Topeltpuudutage või -klõpsake kausta Windows.old.
 4. Topeltpuudutage või -klõpsake kausta Kasutajad.
 5. Topeltpuudutage või -klõpsake oma kasutajanime.
 6. Avage kaustad, mis sisaldavad neid faile, mille soovite tuua.
  Näiteks kaustas Dokumendid olevat failide toomiseks topeltklõpsake või -puudutage suvandit Dokumendid.
 7. Kopeerige ja kleepige igast kaustast soovitud failid Windows 8 kausta.
  Näiteks kui soovite tuua kogu kausta Dokumendid sisu, kopeerige kõik failid ja kaustad ning kleepige need dokumentide teeki Windows 8-s.
 8. Korrake toiminguid 5–7 oma arvuti iga kasutajakontoga.

Eelmise versiooni failide taastamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kadunud või kustutatud failide taastamine

Windows 7


Probleemid failidele ja kaustadele juurdepääsuga pärast Windowsi versiooni täiendamist võivad tekkida ühel või mitmel järgmistest põhjustest.
 • Kausta omandiõigus võib olla vahetunud
 • Failid salvestatakse teie eelmisest süsteemist kausta Windows.old

Siin on kaks võimalust, mida võite probleemi lahendamiseks proovida.

1. Teil ei pruugi olla kausta omandiõigust

Kui täiendasite hiljuti oma arvuti varasema Windowsi versiooni Windows 7-le, võib osa teie kontoteabest olla muutunud ning teil ei pruugi enam olla oma failide või kaustade omandiõigust. Selle lahenduseks võib olla kausta omandiõiguse saamine. Kausta omandiõiguse saamine
 1. Paremklõpsake seda kausta, mille omandiõigust soovite, ja klõpsake siis suvandit Atribuudid.
 2. Klõpsake vahekaarti Turve, klõpsake suvandit Täpsem ja siis klõpsake vahekaarti Omanik.
 3. Klõpsake käsku Redigeeri. Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige vastav parool või esitage kinnitus.
 4. Klõpsake isiku nime, kellele soovite omandiõiguse anda.
 5. Kui soovite, et see isik oleks selles kaustas olevate failide ja alamkaustade omanik, märkige ruut Asenda alamkonteinerite ja objektide omanik.
 6. Klõpsake OK.

2. Teil on vaja taastada faile kaustast Windows.old

Kui täiendasite hiljuti oma varasema Windowsi versiooni Windows 7-le ega vormindanud kõvaketast ümber, võib teil olla võimalik vanadele failidele kaustas Windows.old juurde pääseda.


Lahenda minu eest

Probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nuppu või linki Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nuppu Käivita ja järgige lahendusviisardi juhiseid.


Isiklike failide taastamine
Microsoft Fix it 50582

Saate tuua oma failid käsitsi, tehes järgmist.
 1. Klõpsake nuppu Start, seejärel suvandit Arvuti.
 2. Topeltklõpsake ketast, millele Windows on installitud (tavaliselt C -ketas).
 3. Topeltklõpsake kausta Windows.old.
 4. Topeltklõpsake kausta Kasutajad.
 5. Topeltklõpsake oma kasutajanime.
 6. Avage kaustad, mis sisaldavad neid faile, mille soovite tuua.
  Näiteks kausta Dokumendid failide toomiseks topeltklõpsake suvandit Dokumendid.
 7. Kopeerige ja kleepige igast kaustast soovitud failid Windows 7 kausta.
  Näiteks kui soovite tuua kogu kausta Dokumendid sisu, kopeerige kõik failid ja kaustad ning kleepige need dokumentide teeki Windows 7-s.
 8. Korrake toiminguid 5–7 oma arvuti iga kasutajakontoga.

Eelmise versiooni failide taastamise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kadunud või kustutatud failide taastamine
4. probleem. Failide ja kaustadega töötamine

Failide ja kaustade otsimise, korraldamise ja kasutamise kohta arvutis leiate lisateavet jaotisest Failide ja kaustadega töötamine

Vastused levinud küsimustele õiguste rakendamise kohta failile või kaustale leiate jaotisest Mida on vaja teada enne õiguste rakendamist failile või kaustale?


Atribuudid

Artikli ID: 2623670 – viimati läbi vaadatud: 8. jaan 2017 – redaktsioon: 1

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

Tagasiside