Rakenduse isolatsiooni keelamine või lubamine Windows 8-s ja Windows Server 2012-s

SISSEJUHATUS

Rakenduse isolatsioon on Windows 8 ja Windows Server 2012 uus printimisfunktsioon. See funktsioon isoleerib rakendused printeridraiveritest, nii et printeridraiveri krahhi korral jäävad rakendused krahhist puutumata. Rakenduse isolatsioon muudab iga printeridraiveriga suhtleva rakenduse stabiilsemaks.

SÜ M P T O M I D

Rakendustest isoleeritud printeridraiver ei pruugi Windows 8-s või Windows Server 2012-s korralikult töötada. Näiteks ei prindita vesimärke õigesti.  

E R A L D U S VÕ I M E

Kui printeridraiver ei tööta korralikult, muutke rakenduse isolatsiooni keelamiseks järgmist rühmapoliitika sätet:
Arvuti konfiguratsioon / Haldusmallid / Printerid / Isoleeri printeridraiverid rakendustest
Märkused
 • See rühmapoliitika säte kehtib ainult rakenduse isolatsiooni kaasatud rakenduste puhul.
 • See rühmapoliitika säte kehtib ainult rakenduste laaditud printeridraiverite puhul. Prindispuuleri laaditud printeridraivereid see säte ei mõjuta.
 • Pärast rühmapoliitika sätte muutmist tuleb töötav rakendus taaskäivitada, et säte kehtima hakkaks.
Kui soovite, et keelaksime või lubaksime rakenduse isolatsiooni teie eest, minge jaotisse „Lahenda minu eest”. Kui eelistate ise sätteid muuta, vaadake jaotist „Las ma lahendan ise”.

L I S A T E A V E

Lahenda minu eest

Rakenduse isolatsiooni automaatseks keelamiseks või lubamiseks klõpsake nuppu või linki Lahenda. Klõpsake dialoogiboksis Faili allalaadimine nuppu Käita ja järgige viisardi Lahenda juhiseid.
KeelaLuba
Märkused
 • Sulgege enne viisardi käivitamist kohaliku rühmapoliitika redaktor. Vastasel korral peate pärast viisardi käivitamist oma arvuti taaskäivitama.
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus mäluseadmele või CD-le ja käitage see seejärel probleemses arvutis.

Las ma lahendan ise

Kohaliku rühmapoliitika redaktori kasutamine

 1. Nipsake sõrmega ekraani paremast servast sissepoole ja koputage seejärel suvandit Otsing. Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga ekraani alumisse parempoolsesse nurka ja klõpsake seejärel suvandit Otsing.
 2. Tippige otsinguväljale kiri gpedit.msc.
 3. Koputage või klõpsake kuvatud ikooni gpedit.
 4. Laiendage jaotises Kasutaja konfiguratsioon väärtust Haldusmallid ning klõpsake seejärel suvandit Printerid.
 5. Koputage kaks korda või topeltklõpsake nuppu Isoleeri printeridraiverid rakendustest.
 6. Valige suvand Keela ja koputage või klõpsake seejärel käsku Rakenda.

L I S A T E A V E

Kõik rakendused ei toeta isolatsiooni. Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 ja mõned teised rakendused on vaikimisi konfigureeritud rakenduse isolatsiooni toetama.

Rakenduse isolatsiooni kohta lisateabe saamiseks minge järgmisele Microsofti MSDN-veebisaidile:
Atribuudid

Artikli ID: 2732814 – viimati läbi vaadatud: 15. nov 2012 – redaktsioon: 1

Tagasiside