Sisupaigutuse erinevused Word 2013 ja Wordi varasemate versioonide vahel

K O K K U VÕ T E

Microsoft Word 2013 kasutab uut, täiustatud paigutuse mootorit ja ühilduvusrežiimi, et aidata tagada paigutuse ühtsus Microsoft Wordi eri versioonide vahel.

Kui avate Word 2013-s dokumendi, mis on loodud Wordi varasemas versioonis, avaneb dokument ühilduvusrežiimis. Sellisel juhul on tiitliribal dokumendi nime järel kiri [Ühilduvusrežiim].

Kui salvestate dokumendi uue nimega, küsib Word 2013 kinnitust, kas säilitada ühilduvus Wordi varasemate versioonidega. Kui valite sellisel juhul OK uusimasse failivormingusse täiendamiseks, võivad paigutuses tekkida mõned väikesed muudatused. Kui klõpsate dialoogiboksis nuppu Veel teavet, suunatakse teid Microsofti veebisaidile:

L I S A T E A V E

Selles jaotises on mõned Wordi eri versioonide vahelised paigutuse muudatused ühilduvusrežiimi kasutamisel või dokumendi salvestamisel uues Word 2013 failivormingus.
 • Joonised (pildid, kujundid, tekstiväljad, diagrammid, SmartArt ja WordArt)
  • Wordi varasemad versioonid võimaldavad mähitud tekstiga jooniste lõikamist lehekülje servas ja paigutamist lehekülje alumisele veerisele. Word 2013 lükkab mähitud tekstiga ja lubatud suvandiga Teisalda objekti koos tekstiga joonised tagasi leheküljele. Kui joonised teisaldatakse alumisele veerisele, lükkab Word 2013 need alla järgmisele leheküljele.
  • Word 2013 kasutab uut graafikavormingut. Uus vorming muudab veidi varjude suurust ja ääriste laiust. 
  • Word 2013 paigutab joonise kõrval asuva teksti teistmoodi.
 • Tabelid
  • Wordi varasemates versioonides joondatakse tabelites olev tekst tabelivälise tekstiga. Word 2013 tabelid arvestavad kasutajaliidese sätetega ja tabelisisest teksti ei joondata vägisi tabelivälise tekstiga. Vaikimisi piirab Word 2013 tabeleid veeris.
  • Word 2013 võib tabeleid veidi nihutada (vaikimisi 0,08 tolli) ja teha need kitsamaks. Selle tõttu võidakse read varem murda. See omakorda teeb lahtrid kõrgemaks ja lehekülje piir võidakse ettepoole tuua.
 • Allmärkused
  • Kui dokumendil on mitu veergu, paigutab Word 2013 allmärkused vaikimisi veergudesse. Lisaks algavad allmärkused lehekülje esimeses veerus sõltumata sellest, kus allmärke viide kehatekstis asub. Word 2013 jagab allmärkused ühtlaselt allmärkuseveergudesse.
 • Üldine paigutus
  • Word 2013-s on veergude tasakaalustamise algoritmi täiustatud. See täiustus muudab teksti paigutust veergudes.
  • Word 2013 kasutab uut algoritmi teksti joondamiseks ja ridade murdmiseks. Seega on ridade ja lehekülgede piiride seadmise viisis muutusi.
Märkus. Word 2013-s paigutuse värskendamise ja Wordi teiste versioonidega ühilduvuse säilitamise kohta leiate lisateavet Microsofti veebisaidilt:
Atribuudid

Artikli ID: 2740483 – viimati läbi vaadatud: 28. jaan 2013 – redaktsioon: 1

Microsoft Word 2013

Tagasiside