Word ei säilita vaikekeele seadete muudatusi

SÜ M P T O M I D

Kui määrate keele Microsoft Office Wordis vaikesisestuskeeleks ja taaskäivitate seejärel Wordi, siis pole muudatusi säilitatud.

PÕ H J U S

Selline olukord võib tekkida siis, kui olete arvutis konfigureerinud rohkem kui ühe sisestuskeele.

Kui olete konfigureerinud rohkem kui ühe sisestuskeele, siis kasutatakse Wordi käivitamisel keelt vastavalt dialoogiboksis Text Services (Tekstiteenused) valitud vaikesisestuskeelele.

V A S T U K A A L

Selle käitumise lahendamiseks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

1. meetod. Eemaldage kõik täiendavad klaviatuuripaigutused

Kui kasutusel on ainult üks klaviatuuripaigutus, siis sellist käitumist ei esine. Kõikide muude klaviatuuripaigutuste eemaldamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul Start, valige suvand Settings (Sätted) ja klõpsake suvandil Control Panel (Juhtpaneel).
 2. Menüüs Control Panel (Juhtpaneel) topeltklõpsake suvandil Keyboard (Klaviatuur).
 3. Klõpsake dialoogiboksis Keyboard Properties (Klaviatuuri atribuudid) vahekaardil Input Locales (Sisestuskeeled) ja seejärel käsul Change (Muuda).
 4. Valige sobiv keel loendis Select one of the installed input languages to use when you start your computer (Valige üks installitud sisestuskeel, mida kasutatakse arvuti käivitamisel).
 5. Klõpsake loendis Installed Services (Installitud teenused) eemaldatava keele suvandil Keyboard (Klaviatuur) ja klõpsake seejärel käsul Remove (Eemalda).
 6. Korrake 5. sammu kõikide keelte (v.a 4. sammus valitud keele) puhul ja klõpsake seejärel kaks korda OK.

2. meetod. Installige vaikesisestuskeel

Wordi käivitamisel kasutatava vaikesisestuskeele määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake nupul Start, valige suvand Settings (Sätted) ja klõpsake suvandil Control Panel (Juhtpaneel).
 2. Menüüs Control Panel (Juhtpaneel) topeltklõpsake suvandil Keyboard (Klaviatuur).
 3. Klõpsake dialoogiboksis Keyboard Properties (Klaviatuuri atribuudid) vahekaardil Input Locales (Sisestuskeeled) ja seejärel käsul Change (Muuda).
 4. Vahekaardil Settings (Sätted) klõpsake käsul Add (Lisa).
 5. Dialoogiboksis Add Input language (Sisestuskeele lisamine) valige loendis Input Language (Sisestuskeel) vajalik keel ja klõpsake OK.
 6. Valige sobiv keel loendis Select one of the installed input languages to use when you start your computer (Valige üks installitud sisestuskeel, mida kasutatakse arvuti käivitamisel) ja klõpsake seejärel kaks korda OK.

L I S A T E A V E

Kui Microsoft Office XP seadistamisel installitakse kõnetuvastus, kuvatakse juhtpaneelil ikooni Text Services (Tekstiteenused). Kui kõnetuvastust ei ole installitud, valitakse sisestuskeeled dialoogiboksis Keyboard Properties (Klaviatuuri atribuudid) (topeltklõpsake juhtpaneelil suvandit Keyboard (Klaviatuur)).
Atribuudid

Artikli ID: 292106 – viimati läbi vaadatud: 30. sept 2011 – redaktsioon: 1

Tagasiside