Tegumiriba kasutamine

Tegumiriba abil saate teha rohkem, kui vaid rakendusi ja kellaaega vaadata. Saate seda muuta vastavalt oma soovile, kalendrit hallata, lemmikrakendusi sinna kinnitada, teisaldada see kuval soovitud kohta ja määrata teguminuppude rühmad, kui teil on rohkem aknaid avatud. Tegumiriba kaudu saate isegi kalendrikohtumisi hallata.

Windows 10 tegumiriba
 

Rakenduse kinnitamine tegumiribale

Soovi korral saate rakenduse otse tegumiribale kinnitada (või soovi korral eemaldada), et pääseda sellele töölaual alati kiiresti juurde. Saate seda teha avakuva või kiipääsuloendi kaudu, mis on hiljuti avatud failide, kaustade ja veebisaitide otseteede loend.

Rakenduse kinnitamine avakuva kaudu

Avakuval vajutage pikalt või paremklõpsake rakendust ja seejärel puudutage või klõpsake valikut Rohkem > Kinnita tegumiribale. Rakenduse eemaldamisel järgige samu toiminguid ja puudutage või klõpsake valikut Eemalda tegumiribalt.

Rakenduse kinnitamine kiirpääsuloendi kaudu

Kui rakendus on juba avatud, vajutage pikalt rakenduse tegumiribanuppu ning libistage oma sõrme kuval üles, kuni kuvatakse kiirpääsuloend. Kui kasutate hiirt, paremklõpsake tegumiribal rakenduse nuppu. Seejärel koputage või klõpsake käsku Kinnita tegumiribale. Rakenduse eemaldamisel järgige samu toiminguid ja puudutage või klõpsake valikut Eemalda tegumiribalt.

Tegumiriba kiirpääsuloend
 

Tegumiriba sätete muutmine

Tegumiriba saate soovikohaselt kohandada otse tegumiribal. Kui soovite tegumiribal mitut muudatust teha, kasutage selleks sätteid. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal tühja ala ja seejärel puudutage või klõpsake käsku Sätted .Tegumiriba sätted
 

Tegumiriba asukoha muutmine

Enamasti leiate tegumiriba töölaua allservast, kuid vajadusel saate selle teisaldada ka töölaua küljele või ülaserva. Kui tegumiriba on lukus, peate selle enne teisaldamist avama (vt selle teema artiklit Tegumiriba lukustamine ja avamine). Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal mõnda tühja ala ja klõpsake valikut Sätted  > Tegumiriba asukoht kuval ja seejärel valige Vasakul, Üleval, Paremal või All.

Tegumiriba nuppude ümberkorraldamine

Iga kord, kui soovite tegumiriba rakendusenuppude järjestust muuta, lohistage vaid nupp selle praegusest asukohast tegumiribal lihtsalt uude asukohta.

Võimalik, et soovite valida, kuidas tegumiriba nupud on rühmitatud, eriti siis, kui teil on mitu akent avatud. Kõik samas rakenduses avatud failid on vaikimisi alati kokku rühmitatud, isegi kui te ei avanud neid järjest.

Kui soovite tegumiriba nuppude rühmi muuta, vajutage pikalt või paremklõpsake mõnda tühja ala tegumiribal ja puudutage või klõpsake valikut Sätted , ja seejärel valige üks suvanditest loendis Tegumiriba nuppude ühendamine :

  • Peida sildid alati. See on vaikesäte. Iga rakendus kuvatakse üksiku sildistamata nupuna, isegi kui avatud on rakenduse mitu akent.
  • Kui tegumiribal pole enam ruumi. Selle sätte puhul kuvatakse iga aken üksiku sildistatud nupuna. Kui tegumiriba saab täis, ahendatakse mitme avatud aknaga rakendsed üheks rakendusenupuks. Avatud akende loendi kuvamiseks koputage või klõpsake seda nuppu.
  • Mitte kunagi. Selle sätte korral kuvatakse iga aken omaette sildistatud nupuna ja neid ei ühendata kunagi, sõltumata avatud akende arvust. Uute rakenduste ja akende avamisel väheneb nuppude suurus ja lõpuks saab neid tegumiribal kerida.

Tegumiriba lukustamine ja avamine

Tegumiriba lukustamise korral säilivad teie häälestused. Kui soovite tegumiribal muudatusi teha või selle asukohta muuta, saate selle hiljem avada. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal mõnda tühja ala ja seejärel puudutage või klõpsake valikut Sätted ja lülitage sisse valik Lukusta tegumiriba.

Kui valiku Lukusta tegumiriba kõrval asuv ruut on märgitud, siis teate et see on juba lukustatud. Väljalülitamiseks puudutage või klõpsake valikut Lukusta tegumiriba või avage Sätted ja lülitage see välja.

Märkide kuvamine tegumiriba nuppudel

Märk tegumiriba nupul on teade rakenduse toimingute (parasjagu või toimuma pidavate toimingute) kohta.

Tegumiriba märgi teatis
 

Näiteks näitab kellamärk rakendusel Märguanded ja kell, et teil on aktiivne äratus, ja sellest antakse märku teie määratud kellaajal. See on vaikefunktsioon, kuid kui soovite kindel olla, et see on välja lülitatud, vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal mõnda tühja ala, puudutage või klõpsake valikut Sätted ja avage Kuva märgid ja tegumiriba nupud.

Väiksemate tegumiribanuppude kasutamine

Kui soovite tegumiribal rohkem rakendusi kuvada, saate kuvada väiksemaid nuppe. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal mõnda tühja ala ja puudutage või klõpsake valikut Sätted ja seejärel lülitage sisse valik Kasuta väikseid tegumiribanuppe.

Töölaua pisieelvaate kuvamine tegumiribal

Funktsiooni Peek abil saate kiiresti vaadata, mis on teie töölaual kõigi avatud akende taga.

  1. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal mõnda tühja ala, puudutage või klõpsake valikut Sätted ja seejärel lülitage sisse valik Kasuta kursori viimisel tegumiriba lõpus olevale nupule "Kuva töölaud" töölaua eelvaate kuvamiseks pisieelvaate funktsiooni.
  2. Viige kursor tegumiriba paremasse serva või vajutage seda pikalt ja kuvatakse töölaud.
  3. Kõigi avatud akende vaate taastamiseks viige kursor paremast servast eemale või vajutage seda veel kord pikalt.

Tegumiriba automaatne kuvamine

Võimalik, et soovite tegumiriba mõnikord peita (nt filmi vaatamisel või millegi lugemisel). Saate tegumiriba sujuvalt automaatselt peita vastavalt sellele, kas olete töölauarežiimis või tahvelarvutirežiimis. Vajutage pikalt või klõpsake tegumiribal mõnda tühja ala, puudutage või klõpsake valikut Sätted ja seejärel lülitage sisse kas Peida tegumiriba töölauarežiimis automaatselt või Peida tegumiriba tahvelarvutirežiimis automaatselt või mõlemad.

Atribuudid

Artikli ID: 29280 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside