Piirid erakaustade (.pst) failide kasutamisele LAN- ja WAN-ühenduste kaudu

K O K K U VÕ T E

Artikkel sisaldab juhiseid erakaustafailide (pst-failide) kasutamise kohta kohtvõrgu (LAN-i) või laivõrgu (WAN-i) ühenduse kaudu. Pange tähele, et pst-failid pole mõeldud pikaajaliseks ja pidevaks sõnumite talletamise viisiks ettevõtte keskkonnas.

See artikkel soovitab pst-failidele ka kolme alternatiivi.
 • Microsoft Exchange Server 2010 või Microsoft Exchange Server 2013 eraarhiivi postkastide kasutamine.
 • Microsoft Outlooki konfigureerimine Exchange’i vahemälurežiimile. See salvestab Exchange Serveri postkasti andmed vahemällu kohalike ühenduseta kaustade (ost) faili.
 • Outlooki konfigureerimine töötamaks Windowsi terminaliteenustes ja loomaks ühenduse Exchange Serveri postkastiga võrgurežiimis.

Lisaks kirjeldatakse artiklis ühte võrgus olevate pst-failide jaoks toetatavat stsenaariumi. See stsenaarium kasutab rakendust Microsoft Outlook 2010 või Microsoft Outlook 2013 kaugelt Windows Server 2008 R2 kaugtöölaua seansi hosti (RDSH) kaudu.

L I S A T E A V E

Microsoft Exchange Server 4.0 meeskond lõi pst-failid selleks, et kasutajad saaksid säilitada sõnumite koopiad kohalikes arvutites. Pst-failid toimivad ka sõnumilaona nende kasutajate puhul, kellel puudub juurdepääs Microsoft Exchange Serveri arvutile (nt POP3 või IMAP-i meilide kasutajad).  

Kuid pst-failid pole mõeldud ettevõtte võrgulahenduseks. Kuigi pst-faili salvestamise asukohaks on võimalik määrata võrgukataloog või UNC-tee, pole võrgukasutus mõeldud pikaajaliseks ja pidevaks sõnumite salvestamise meetodiks ettevõtte keskkonnas.  

pst- fail on failile juurdepääsust sõltuv meetod sõnumite salvestamiseks. Failile juurdepääsust sõltuv tähendab, et arvuti kasutab spetsiaalseid failile juurdepääsemiseks mõeldud käske, mille operatsioonisüsteem failist andmete lugemiseks ja nende sinna kirjutamiseks annab.

See ei toimi tõhusalt WAN- või LAN-ühenduste puhul, sest WAN- ja LAN-ühendused kasutavad võrgule juurdepääsust sõltuvaid meetodeid. Need on käsud, mille operatsioonisüsteem annab andmete saatmiseks teistesse võrguarvutitesse ja sealt vastuvõtmiseks. Kui tegemist on kaugel asuva pst-failiga (võrguühenduse kaudu), püüab Outlook kasutada failikäske failist lugemiseks või sinna kirjutamiseks. Kuid operatsioonisüsteem peab saatma need käsud võrgu kaudu, sest fail ei asu kohalikus arvutis. See loob palju ballasti ja pikendab failist lugemiseks ja sinna kirjutamiseks vajalikku aega. Lisaks võib pst-faili kasutamisel võrguühenduse kaudu tekkida ühenduse halvenemisel või katkemisel pst-faili rikkumise oht.

Lisateavet probleemide kohta, mis võivad ilmneda seoses võrgu mäluseadmete või serveritega, mida host jagab, leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:  Muu pst-failide käitumine WAN- ja LAN-ühenduste kaudu
 • Kõik toimingud võtavad rohkem aega.
 • Kirjutustoimingud võivad võtta aega umbes neli korda kauem kui lugemistoimingud.
 • Outlook on aeglasem kui Exchange’i klient.
Nende käitumiste tõttu on ka võrguväliste kaustade (.ost) ja era-aadressiraamatu (.pab) failid kaugpääsuga võrgukettal toetamata konfiguratsioonid.

Kui organisatsioonis on rändluse kasutajaid, minge järgmisele Microsofti veebisaidile: 

Soovitused

Microsoft soovitab järgmisi lahendusi. LAN- või WAN-ühenduse kaudu pst-failide kasutamise asemel tuleks kasutada esimest kolme. Neljas kirjeldab võimalust kasutada võrgu kaudu pst-faile, kuid ainult siis, kui rakendust Outlook 2010 või Outlook 2013 hostitakse kaugelt Windows Server 2008 R2 kaugtöölaua seansi hosti kaudu.

Exchange Server 2010 ja Exchange Server 2013 eraarhiivi postkast

Eraarhiivid aitavad võtta organisatsiooni sõnumiandmed taas kontrolli alla, välistades isikliku salvestamise (pst-failide) vajaduse ja võimaldades kasutajatel salvestada sõnumeid eraarhiivi postkasti, millele pääseb juurde rakendustes Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 ja Microsoft Office Outlooki veebirakenduses.

Lisateabe saamiseks eraarhiivide kohta külastage järgmist Microsoft TechNeti veebisaiti:

Exchange Server kohaliku ost-failiga

Kui töötate WAN-i või LAN-i kaudu, on parem konfigureerida Microsoft Outlook Exchange’i vahemälurežiimis. See salvestab Exchange Serveri postkasti andmed vahemällu kohalike ühenduseta kaustade (ost) faili. See konfiguratsioon võimaldab kaugtöölaua kliendil töötada edukalt ka serveriühenduseta. Arvestage, et ost-failid toetavad kohalikku paljundamist ja see tähendab, et kõiki kaustu ja nende andmeid saab paljundada ost-failidesse, mitte üksnes meilisõnumitesse, nagu see on kaugmeili kasutamisel. Ost-failide kasutamine on seetõttu tõhusam ja kasulikum. Ost-failid ei sõltu ka Exchange Serveri arvuti saadavusest (v.a uute andmete sünkroonimisel serverist klienti ja vastupidi), kuna andmed on kohalikus ost-failis vahemälus. See parandab jõudlust, sest vaadatavad andmed salvestatakse kohalikule kettale, samas kui andmete põhieksemplar jääb serverisse, kus sellele juurde pääseb ja seda varundada saab. Ost-failid võimaldavad ka andmeliiasust ja see tagab andmete suurema terviklikkuse ja taastatavuse. 

Microsofti terminaliteenused

Kui ettevõte soovib kasutada Outlooki WAN- või LAN-ühenduse kaudu, on väga tõhus viis konfigureerida Outlook looma Exchange Serveri postkastiga võrgurežiimis ühendust, kasutades Microsoft Windowsi terminaliserveri teenust. Terminaliteenuste puhul edastatakse ainult teavet, mis on vajalik kuva värskendamiseks. Paljude kaugkasutajate suunamine terminaliteenuseid kasutama (pst- või ost-failide kasutamise asemel) annab potentsiaalselt olulise eelise mis tahes võrgu läbilaskevõime säästmise analüüsi seisukohast.

Outlook 2013 või Outlook 2010 kaughostimine, kasutades Windows Server 2008 R2 kaugtöölaua seansi hosti (RDSH) või virtuaaltöölaua infrastruktuuri (VDI) konfiguratsiooni

Rakenduste Outlook 2013 ja Outlook 2010 toimimist toetatakse, kui võrgus asuvaid pst- või ost-faile kasutatakse järgmistel tingimustel. 
 • Kasutatakse kõrge läbilaskevõime / madala latentsusega võrguühendust.
 • Failile pääseb juurde üks klient (üks Outlooki klient pst- või ost-faili kohta).
 • Outlooki kaugkäitamiseks kasutatakse Windows Server 2008 R2 kaugtöölaua seansi hosti (RDSH) või Windows Server 2008 R2 virtuaaltöölaua infrastruktuuri (VDI).
Kui teatud Outlooki funktsioon lakkab töötamast või pst- või ost-fail osutub rikutuks ja saate probleemi ülaltoodud keskkonnas reprodutseerida, võtke ühendust Microsofti klienditoega.

Märkus Microsoft ei osuta abi, kui tõrkeotsingu põhjus on arvuti aeglus võrgus asuva pst- või ost-faili tõttu. Kliendid vastutavad võrgu ja ketta piisava I/O määratlemise ja säilitamise eest.

NB! Microsofti programmid ei pruugi muu osapoole rakenduse või tarkvara virtualiseerimiskeskkonnas ootuspäraselt toimida. Me ei testi Microsofti tooteid, mis töötavad muu osapoole rakenduse või tarkvara virtualiseerimiskeskkondades. Lisaks ei toeta me Microsofti programme, mis töötavad sellises keskkonnas.

Võrgu skaleeritavuse juhised, mis seda konfiguratsiooni puudutavad, asuvad valges raamatus „Exchange’i vahemälurežiim kaugtöölaua seansi hosti keskkonnas: plaanimiskaalutlused (Outlook 2010)”. Kuigi selles dokumendis viidatakse konkreetselt Exchange’i vahemälurežiimile, tuleks skaleeritavuse mõõdikuid rakendada ka teistele Outlooki konfiguratsioonidele, eeldusel, et täidetakse eelnenud loendis nimetatud kriteeriume. Selle valge raamatu allalaadimiseks Microsoft Wordi dokumendina (.docx) külastage järgmist Microsofti veebisaiti:

Mida arvestada pst-failide salvestamisel

Pst-failide salvestamisel võib võrguketas lõpetada reageerimise. Selline käitumine võib tekitada mitmeid kliendipoolseid probleeme, näiteks võib Outlook lõpetada reageerimise või klientarvutite töölauad võivad hanguda. Selle ajutise seisundi põhjustavad järjekorrad serveriteenuse töös. Serveriteenus kasutab tööüksusi nagu taotlus pst-faili laiendamiseks, et käsitseda I/O taotlusi, mis võrgu kaudu sisse tulevad. Need tööüksused kogunevad serveriteenuse tööjärjekordadesse. Sealt edasi käsitsevad neid serveriteenuse töölõimed. Tööüksused eraldatakse tuumaressursist, mida nimetatakse mittesaalitavaks mäluks (NPP). Serveriteenus saadab need I/O taotlused ketta alamsüsteemi. Kui ketta alamsüsteem varem nimetatud põhjustel õigeaegselt ei reageeri, kogunevad sissetulevad I/O taotlused järjekorda, kasutades serveri tööjärjekordade tööüksusi. Kuna neid tööüksusi eraldatakse NPP-st, saab see ressurss lõpuks otsa. NPP lõppemisel lõpetab süsteem lõpuks reageerimise ja logib sündmuse ID 2019.

Selle probleemi tõrkeotsingu käigus leiate probleemi tõenduse tavaliselt Poolmoni ja Perfmoni salvestustest. Näiteks võite näha LSwn kausta eraldatud silti Poolmoni jäljes. Need eraldused on teinud Srv.sys programm. Eralduse suurus on seadistatav SizReqBuf registriväärtuse abil. Üks eraldus on tehtud iga tööüksuse kohta, mida serveriteenus kasutab. Kui kasutate selle probleemi tõrkeotsinguks Perfmoni, näete loenduris „Saadaolevad tööüksused” püsivat langust. Kui „Saadaolevad tööüksused” jõuab nulli, ei pruugi kliendid failidele juurde pääseda. Sündmuse ID 2019 tõrkeid võib tekkida ka siis, kui probleem on LSwn eraldustega (NPP lõppemine). Teine silt, mis näitab pst-faili probleeme, on silt MmSt. See silt tähistab Mm-jaotise objekti prototüübi PTE-sid, mis on mälu haldusega seotud struktuur, mida kasutatakse vastendatud failide puhul. (See on mälusilt, mida kasutatakse ühiskasutuses olevate failide jälgimisel kasutatava operatsioonisüsteemi mälu vastendamiseks.) MmSt probleemid avalduvad sageli saalitud mälu tühjenemisena (sündmuse ID 2020).

Exchange’i ühenduvuse ja Outlooki jõudluse tõrkeotsing, kui on olemas ühiskasutuses failid

Kui keskkonnas on võrgus ühiskasutatavaid pst-faile, veenduge, et tõrkeotsingu ajal järgitakse allolevaid põhimõtteid. 
 • Need failid ei tohi olla salvestatud samale mäluseadmele, kus on Exchange’i serveri kasutatavad failid. See hõlmab põhilisi faile, andmebaase ja logifaile.
 • Nende failide ühendus Outlooki profiiliga tuleks katkestada ja Outlook taaskäivitada.

Nende probleemide ja ka võimaluse tõttu, et ühiskasutuses pst-failid võivad olla kliendi jõudlusprobleemide põhjus, peavad Microsoft Exchange Serveri ja Microsoft Office Outlooki tugimeeskonnad tõrkeotsingu käigus neid tegevusi rakendama.

V I I T E D

Kui soovite lisateavet, klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:

208480 Outlooki salvestamisvõimaluste eesmärgi ja mahu kirjeldus (võib olla inglise keeles)
177446 Kuidas proovida Microsofti kaugprotseduurikutse tulemuslikkust (võib olla inglise keeles)
Atribuudid

Artikli ID: 297019 – viimati läbi vaadatud: 26. veebr 2013 – redaktsioon: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Home Server, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Release Candidate, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

Tagasiside