Vastendatud draivi ühendus võrgujaoga võib kaduda

SÜ M P T O M I D

Kui arvutis, milles töötab selle artikli alguses loetletud Windowsi versioon, vastendate draivi võrgujaoga, siis võib vastendatud draivi ühendus regulaarsete inaktiivsuseperioodide järel kaduda ning Windows Explorer võib kuvada vastendatud draivi ikoonil punase märgi „X”. Kuid kui püüate vastendatud draivile juurde pääseda või seda sirvida, siis taastatakse ühendus kiiresti.

PÕ H J U S

Selline käitumine ilmneb, sest süsteem võib katkestada jõudeolekus ühendused kindla ajalõpuperioodi (vaikimisi 15 minuti) järel, et vältida serveriressursside raiskamist kasutamata seanssidele. Vajaduse korral saab ühenduse kiiresti taastada.

E R A L D U S VÕ I M E

Kui soovite, et muudaksime ajalõpu vaikeperioodi teie eest, minge jaotisse Lahendage minu eest. Kui eelistate probleemi ise lahendada, minge jaotisse „Las ma lahendan ise”.


MÄRKUS. Ajalõpu vaikeperioodi ei saa muuta Microsoft Windows 95 ja Microsoft Windows 98 põhistes arvutites, millel on jagatud ressursid.

Lahendage minu eestSelle probleemi automaatseks lahendamiseks klõpsake nupul või lingil Fix it. Klõpsake dialoogiboksis File Download (Faili allalaadimine) nupul Run (Käivita) ja järgige lahendusviisardi juhiseid.
Märkused
 • Fix it-i lahendus tuleks käivitada arvutites, millel on jagatud ressursse.
 • See viisard võib olla üksnes ingliskeelne. Automaatne lahendus toimib siiski ka Windowsi muukeelsete versioonide puhul.
 • Kui te ei ole arvuti juures, kus probleem esineb, salvestage lahendus USB-mäluseadmele või CD-le ja seejärel käivitage see probleemses arvutis.

Järgmisena minge jaotisse „Kas see lahendas probleemi?”.Las ma lahendan ise

Selle käitumise lahendamiseks muutke ühiskasutatava võrguarvuti ajalõpu vaikeperioodi. Selleks kasutage ühte järgmistest meetoditest.

Registriredaktor

HOIATUS. Kui kasutate registriredaktorit valesti, võite põhjustada tõsiseid probleeme, mille tagajärjel võib olla vajalik operatsioonisüsteemi uuesti installimine. Microsoft ei saa tagada, et registriredaktori valest kasutamisest tulenevaid probleeme on võimalik lahendada. Kasutate registriredaktorit omal vastutusel.


Kasutage registriredaktorit ajalõpu vaikeperioodi suurendamiseks. Selleks järgige järgmisi juhiseid ja sulgege seejärel registriredaktor.


MÄRKUS. Seda meetodit ei saa kasutada serveriteenuse ühenduse automaatse katkestamise funktsiooni väljalülitamiseks. Seda meetodit saab kasutada vaid ühenduse automaatse katkestamise funktsiooni ajalõpu vaikeperioodi muutmiseks.
 1. Klõpsake nupul Start ja käsul Run (Käivita). Tippige käsk regedit (Windows 2000 või Windows Server 2003) või käsk regedt32 (Windows NT 4.0) ja klõpsake OK.
 2. Leidke järgmine registrivõti ja klõpsake sellel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
 3. Parempoolses paanis klõpsake väärtusel autodisconnect ja seejärel klõpsake menüüs Edit (Redigeeri) käsul Modify (Muuda). Kui väärtust autodisconnect pole, siis toimige järgmiselt.
  1. Menüüs Edit (Redigeeri) valige New (Uus) ja klõpsake üksusel REG_DWORD.
  2. Tippige tekst autodisconnect ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 4. Klõpsake menüü Edit (Redigeeri) käsul Modify (Muuda).
 5. Klõpsake valikul Hexadecimal (Kuueteistkümnendarv).
 6. Tippige väljale Value data (Väärtuseandmed) väärtus ffffffff ja seejärel klõpsake OK.
MÄRKUS. Kliendipoolse seansi ühendus katkestatakse automaatselt, kui jõudeaeg kestab kauem kui sättes KeepConn seadistatud. Seetõttu katkestatakse seansi ühendus vastavalt sätete AutoDisConnect ja KeepConn lühimale seadistatud kestuseväärtusele. Ajalõpu kestuse muutmiseks kliendi poolel UNC-ühenduse ajal seadistage sätte KeepConn jaoks suvaline väärtus.
Leidke järgmine registrivõti ja klõpsake sellel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\lanmanworkstation\parametersVäärtus: KeepConn
Andmetüüp: REG_DWORD
Ulatus: 1 kuni 65535 (sek)
Vaikeväärtus: 600 sek = 10 min

Käsurida

MÄRKUS. Seda meetodit kasutades võite lülitada välja serveriteenuse ühenduse automaatse katkestamise funktsiooni.

Serveriteenuse ühenduse automaatse katkestamise funktsiooni ajalõpu vaikeperioodi muutmiseks avage käsuviip, tippige järgmine rida ja vajutage sisestusklahvi (ENTER):
net config server /autodisconnect:number
, milles number on minutite arv, kui kaua server peab ootama enne vastendatud võrgudraivi ühenduse katkestamist. Selle käsu maksimumväärtus on 65 535.

MÄRKUS. Kui seate ühenduse automaatse katkestamise väärtuseks 0 (null), ei ole ühenduse automaatse katkestamise funktsioon välja lülitatud ja serveriteenus katkestab vastendatud võrgudraivide ühenduse vaid mõnesekundilise jõudeaja järel.

Ühenduse automaatse katkestamise funktsiooni väljalülitamiseks avage käsuviip, tippige järgmine rida ja vajutage sisestusklahvi (ENTER):
net config server /autodisconnect:-1

Kas see lahendas probleemi?

 • Kontrollige, kas probleem on lahenenud. Kui probleem on lahenenud, siis olete selle jaotisega lõpetanud. Kui probleem ei ole lahenenud, võite võtta ühendust tugiteenusega.
 • Hindame teie tagasisidet. Kui soovite anda tagasisidet või teatada mõnest probleemist selle lahendusega, jätke palun kommentaar „Lahendage minu eest” ajaveebi või saatke meile meil.

L I S A T E A V E

Mõned varasemad programmid ei pruugi salvestada faile või pääseda andmete juurde, kui draivi ühendus katkestatakse. Kuid enne draivi ühenduse katkestamist töötavad need programmid normaalselt.

Lisateabe saamiseks ajalõpu vaikeperioodi suurendamise kohta klõpsake Microsofti teabebaasi artiklite kuvamiseks järgmistel artiklinumbritel:
138365 Kuidas töötab ühenduse automaatne katkestamine operatsioonisüsteemis Windows NT ja Windows 2000
128167 Serveriteenuse konfigureerimine ja häälestamine
Atribuudid

Artikli ID: 297684 – viimati läbi vaadatud: 11. sept 2011 – redaktsioon: 1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise, Windows 7 Enterprise

Tagasiside