Tegumiribasätete muutmine mitme kuvari kasutamisel

Kui kasutate rohkem kui ühte ekraani (kui teil on näiteks mitu kuvarit), saate määrata, kas soovite tegumiriba kuvada kõigil kuvaritel ja kuidas soovite nupud tegumiribadel korraldada.

Tegumiriba kuvamine kõigil kuvaritel

 1. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal tühja ala ja seejärel puudutage või klõpsake käsku Sätted.
 2. Veenduge, et jaotises Mitu kuvarit oleks valitud Kuva tegumiriba kõigi kuvarite ekraanidel.
Tegumiribanuppude mitmel kuvaril kuvamise viisi määramine

 1. Vajutage pikalt või paremklõpsake tegumiribal tühja ala ja seejärel puudutage või klõpsake käsku Sätted.
 2. Valige jaotises Mitu kuvarit üks loendi Kuva tegumiribanupud asukohas väärtustest ja puudutage või klõpsake siis nuppu OK.
   • Kõik tegumiribad. Kõigi avatud akende tegumiribanupud kuvatakse dubleerituna iga kuvari tegumiribal.
   • Põhitegumiriba ja avatud aknaga tegumiriba. Tegumiribanupp kuvatakse teie põhikuvaril ja selle kuvari tegumiribal, kus see aken on avatud.
   • Avatud aknaga tegumiriba. Tegumiribanupp kuvatakse üksnes sellel kuvaril, kus see aken on avatud. Ühtegi nuppu ei dubleerita teistel tegumiribadel.


Atribuudid

Artikli ID: 30056 – viimati läbi vaadatud: 30. sept 2016 – redaktsioon: 1

Tagasiside